Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Januar 2020/Spørg os

Spørg os

Et lån med en rente på 2 procent

?

Hvis jeg skal skrive om et lån med en rente på fx 2 procent, skal jeg så skrive 2-pct.s lån eller 2-pct.s-lån? Og kan man også skrive 2-pct. lån, 2-pct.-lån, altså uden fuge-s?

!

Alle de nævnte stavemåder er korrekte.

Udtalen afgør om man skriver i ét eller to ord. I § 19.4 i retskrivningsreglerne kan man se at begge dele er muligt – eksemplet dér er 5-kr.s frimærke (to stærktryk udløser stavemåden i to ord) eller 5-kr.s-frimærke (ét stærktryk udløser stavemåden i ét ord).

Hvis man skriver i to ord, er der altså kun brug for én bindestreg: 2-pct.s lån; hvis man skriver i ét ord, får man brug for to bindestreger: 2-pct.s-lån. Det følger reglerne om bindestreg i forbindelse med forkortelser, taltegn og symboler (§ 57.3 og § 57.4). Hvis man skriver tallene med bogstaver og opløser forkortelsen, har man tilsvarende toprocents lån og toprocentslån, i to eller ét ord, men uden bindestreger.

Det gør ingen forskel om man vælger %-symbolet i stedet for forkortelsen pct. Stavemåderne bliver i så fald enten 2-%’s lån eller 2-%’s-lån, hhv. 2-pct.s lån eller 2-pct.s-lån, jf. § 57.4.

Når det gælder fuge-s, er begge muligheder korrekte. Ifølge § 18.2 og § 57.4 kan man skrive 20-%-rabat eller 20-%’s-rabat, altså med eller uden -s-. Det samme må gælde udtrykkene med forkortelse: 2-pct.-lån, 2-pct.s-lån, eller hvor ordene er skrevet helt ud: toprocentlån, toprocentslån. En søgning i KorpusdDK (https://ordnet.dk/korpusdk) bekræfter at der faktisk er en sådan variation i sprogbrugen.

OR og IEM