Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/December 2017/10 år med luderkoldt vand og krisebær – sproget.dk fylder rundt

10 år med luderkoldt vand og krisebær – sproget.dk fylder rundt

Hvorfor er fanden et bandeord og bitch et skældsord? Må man selv vælge om man vil skrive resurse eller ressource? Og hvor er det nu lige kommaet skal stå? I 10 år har man på sproget.dk kunnet finde svar på disse spørgsmål og mange, mange flere.

I år er det 10 år siden at sproget.dk gik i luften. Det skete den 23. oktober 2007 kl. 13, hvor siden blev åbnet i Kulturministeriets Store Mødesal af den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen.

Siden sin start har sproget.dk været det sted på nettet hvor man finder vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark. Det er en samlet adgang til Dansk Sprognævns og Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs sprogresurser, dvs. for eksempel Retskrivningsordbogen, Den Danske Ordbog, Nye ord i dansk og Ordbog over det danske Sprog.

Herudover kan man dykke ned i Typiske problemer og blive klogere på en lang række sproglige faldgruber som fx Ad eller af?, Adverbielt -t, Bindestreger, Et eller flere ord?, Hans, hendes eller sin?, Komma, Ligge eller lægge?, Nogen eller nogle?, R-problemer, Store eller små bogstaver? m.fl.

Man finder også en række forskellige ordlister, fx Grammatiske betegnelser på latin og dansk, Oversigt over rene adverbier (biord), et T-leksikon der indeholder de fleste af de adverbier som typisk volder problemer, Indbyggerbetegnelser, så man kan se hvad en person fra Ribe eller en anden dansk by, købstad eller ø kaldes, Titler på danske kongelige og Transskription af russisk, så man kan omskrive russiske navne fra det kyrilliske alfabet til det latinske.

Men man kan også fordybe sig i et af vores sproglige Temaer, hvor man fx kan læse mere om Bandeord, Dansk tegnsprog, Dialekter, Nye ord, Ordenes oprindelse, Ordsprog, Slang, Sproget på de digitale og sociale medier, Udtale, Ungdomssprog og bogstaverne Æ, ø og å.

Under fanebladet Leg og lær finder man en lang række quizzer og øvelser – her kan man teste om man har styr på det man har læst om under Typiske problemer. Man finder også Grammatik for dummies, 6 sjove videoer hvor man kan lære grammatik med Thomas Skov. Man kan også gå ombord i en mængde gode, gamle ord som er kommet på Ordmuseum, dvs. ord der ikke længere bruges så meget.

For nu bare at nævne lidt af det man kan finde på sproget.dk.

Lagkage serveret ved fejringen. Foto: Dansk Sprognævn

Tilblivelsen af sproget.dk

Forud for lanceringen af sproget.dk i 2007 var gået godt halvandet år med at udtænke og etablere hjemmesiden, der i sin vorden – altså før vi lagde os fast på navnet sproget.dk – gik under benævnelser som danskporten.dk, dansk-sprog.dk, sproginfo.dk eller sprogportalen.dk. For i første omgang var siden faktisk tænkt som en portal, dvs. én samlet indgang hvorfra man skulle kunne søge i hhv. Sprognævnets og Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs digitale sprogresurser.

Det stod dog hurtigt klart at vi i redaktionen ønskede at siden skulle være en hjemmeside i egen ret, altså ikke blot en portal, men en egentlig hjemmeside som ud over at give adgang til i forvejen eksisterende resurser også skulle indeholde materiale som ikke fandtes andre steder, altså det der skulle ende med at blive til Typiske problemer og vores forskellige sproglige Temaer. Listen blev langsomt udvidet, og gennem årene er indholdet på sproget.dk vokset støt.

Udvalgte begivenheder gennem årene

2010

Smid en smutter kommer på.

2011

Sproget.dk kommer på Facebook.

2012

Ansigtsløft giver sproget.dk nyt brugervenligt design.

2013

Grammatik for dummies lanceres.

2014

Sproget.dk kommer på LinkedIn og Instagram.

Når de to institutioner i sin tid fandt på at gå sammen om at lave sproget.dk, var det fordi Kulturministeriet – i forlængelse af nedsættelsen af det sprogpolitiske udvalg med professor Jørn Lund i spidsen samt udvalgets rapport Sprog på spil fra 2003 – havde besluttet at ”gøre en ekstraordinær indsats for det danske sprog gennem øget samarbejde og koordination mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur”, dvs. Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

En del af det øgede samarbejde blev oprettelsen af en fælles hjemmeside, altså sproget.dk, der med Brian Mikkelsens ord i Kulturministeriets pressemeddelelse var ”et flot netsted, som vil kunne fremme korrekt sprogbrug i samfundet og synliggøre for alle, at sproget både er et praktisk redskab til kontakt og et kulturelt udtryk. Her får man virkelig mange netresurser stillet til rådighed til gavn for den enkeltes arbejde med sproget”.

Populært indhold

Når man kigger nærmere på hvilke sider brugerne især besøger, topper den lange række af typiske problemer under Råd og regler listen med siden om Nogen eller nogle? som den mest besøgte, skarpt forfulgt af Ordklasser, Grammatiske betegnelser på latin og dansk samt Ligge eller lægge?

Siderne under Leg og lær indtager andenpladsen, hvor Quizzer og øvelser topper, efterfulgt af Grammatik for dummies og Smid en smutter. Blandt quizzer og øvelser er Gamle ord og ordsprog samt Øvelser om Ordklasser blandt de mest populære.

På tredjeplansen finder man Temaerne, hvor højdespringerne er temaerne om Ordsprog, Ordenes oprindelse og Bandeord.

Søgning

Knap to tredjedele af de besøgende på sproget.dk bruger søgefeltet til at finde frem til svaret på det de leder efter, og topti over søgeord gennem alle de seneste 10 år er:

  1. igang
  2. allesammen
  3. komma
  4. afsted
  5. imorgen
  6. selvskab
  7. velkommen
  8. udover
  9. antonym
  10. ligeså

Som det ses af listen, synes mange at have brug for at kontrollere om en ordforbindelse skrives i ét eller to ord (igang, allesammen, afsted, imorgen, udover og ligeså). Søgning på komma gælder næppe hverken stavning eller bøjning, men vidner om brugernes behov for hjælp med kommareglerne.

Det er straks mere påfaldende med søgeordet selvskab. Vi har konstateret at søgningen på dette ord har været støt stigende gennem hele perioden (i overensstemmelse med det stigende antal brugere og præcis som med de øvrige søgeord), så øjensynligt er selskab ganske enkelt et ord folk er i tvivl om hvordan man staver til. En hurtig søgning på internettet vidner da også om at stavemåden med v er ganske udbredt.

Mht. søgningen på velkommen må man formode at det er flertalsformen man er i tvivl om. Dvs. om man kan skrive ”I er velkommen til at …”, eller om skal det hedde ”I er velkomne til at …”? Svaret er at begge dele er korrekte og nævnt i Retskrivningsordbogen.

Også søgningen på antonym har været støt stigende; her kan vi kun gisne om hvorfor netop dette grammatiske ord har fundet vej ind på topti. Og vores bedste bud er at ordet optræder som markør i ordbogsopslagene fra Den Danske Ordbog, og at man måske hér har været i tvivl om betydningen.

Udviklingen i antallet af besøgende

Da sproget.dk havde været i luften i et halvt års, tid lå det daglige besøgstal på ca. 1.400 på hverdage. I november 2010 rundede vi første gang 5.000 besøgende; 2 år senere, i oktober 2012, passerede vi 10.000 besøgende, og 3 år senere, i oktober 2015, var tallet endnu engang fordoblet da vi nåede op på 20.000 daglige brugere: i dag ligger antallet på et sted mellem 25 og 30.000 brugere dagligt.

Så det går støt fremad – og vores brugere synes at være glade for siden. Faktisk er det uhyre sjældent at redaktionen modtager klager eller sure opstød; det er dog sket, men det hører heldigvis til undtagelserne. Til gengæld får vi rigtig mange søde og taknemmelige hilsner –både på vores mail og på Facebook – og dem sætter vi meget stor pris på.