Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Sprog til tiden - regeringens opfølgning
12.3.2009

Sprog til tiden – regeringens opfølgning


Regeringen har i dag offentliggjort hvordan der skal følges op på rapporten Sprog til tiden, som blev afleveret af regeringens sprogudvalg i april 2008. Heri markeres det klart at regeringen lægger vægt på at det danske sprog ”fortsat skal være det samfunds- og kulturbærende sprog i Danmark”.

Regeringen ønsker at der skal sættes ind på tre centrale områder:

  • Dansk sprog skal styrkes i hjemmet, i dagtilbud indtil skolestarten, i grundskolen og andre uddannelser.
  • Dansk sprog skal styrkes på universiteterne.
  • Der skal iværksættes en kampagne der øger opmærksomheden om det danske sprog.


I opfølgningen beskrives en række initiativer til styrkelse af dansk i hjemmet og på uddannelsesområdet som regeringen satte i værk i løbet af 2007 og 2008, og som tager højde for udvalgets anbefalinger, herunder udvidelsen af undervisningspligten fra 9 til 10 år og obligatorisk sprogscreening i børnehaveklassen, mere fokus på efteruddannelse af lærere i dansk som andetsprog, oprettelsen af en tosprogstaskforce, fortsættelse af læselystkampagnen og iværksættelse af det såkaldte bogstartprogram. Som et nyt initiativ vil regeringen iværksætte en priskonkurrence om litteratur for drenge i 4.-7. klasse.

I forhold til universiteterne markerer regeringens udspil en skærpet opmærksomhed på sprogstrategier som sikrer at dansk fortsat udvikles som videns- og undervisningssprog. Dette skal ske ved at der hvert andet år udarbejdes en rapport om udviklingen i undervisningssproget på universiteterne. Både Akkrediteringsrådet og universiteternes aftagerpaneler skal fremover vurdere hensigtsmæssigheden af sprogvalget i de enkelte universitetsuddannelser. Endvidere vil regeringen iværksætte undersøgelser af undervisningsniveauet i engelsksprogede kurser og af de studerendes reaktion på sprogskiftet fra dansk til engelsk ved overgangen fra bachelorstudium til kandidatstudium.

Regeringen vil endvidere bede Dansk Sprognævn om at udarbejde en 3-årig handlingsplan for en kampagne som kan øge opmærksomheden om det danske sprog.

Læs nyheden, og find hele regeringens udspil på Kulturministeriets hjemmeside.