Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Repræsentantskabsmøde om komma
2.5.2015

Repræsentantskabsmøde om komma

Sprognævnets repræsentantskab har på sit møde den 24.4.2015 diskuteret hvordan kommareglerne fungerer i praksis.

Repræsentantskabet dækker det danske sprogsamfund bredt idet der er medlemmer som repræsenterer formidling, kommunikation, undervisning og offentlig administration.

Der var på mødet mulighed for at redegøre for hvilken praksis man har i de institutioner eller organisationer som det enkelte medlem repræsenterer, hvilke problemer der opstår i forbindelse med tegnsætningen, og hvordan man kan tilrettelægge undersøgelser af kommapraksis mere bredt i samfundet.

Det har været en åben diskussion, og der er blevet konkluderet følgende:

Siden 2004 har der kun været et sæt kommaregler som indeholder en enkelt valgfrihed, nemlig muligheden for at udelade det såkaldte startkomma. Alligevel tror mange danskere stadig at der er tale om to helt forskellige systemer.

Afhængig af institutionernes eller organisationernes art gør man i forskellig grad brug af muligheden for at udelade startkommaet. Til- eller fravalg af startkomma afhænger af forskellige faktorer, fx kan der være pædagogiske hensyn, hensynet til den måde tekster produceres på i organisationen, og hensynet til den stil den enkelte tekstforfatter ønsker at bruge.

Det er tydeligt at der hersker usikkerhed i brugen af kommaet flere steder, og denne usikkerhed gælder både dem der udelader startkomma, og dem der ikke gør det.

Der blev peget på forskellige undersøgelser som nævnet kunne gennemføre for at belyse området nærmere, fx undersøgelser af hvordan kommaet sættes i tekster som produceres i undervisningen, i offentlige institutioner eller i medierne (før korrekturlæsning), undersøgelser af hvordan der undervises i uddannelsessystemet, undersøgelser af hvad kommaerne betyder for læsning og forståelse af tekster, undersøgelser af kommaets betydning i forbindelse med stillingsansøgninger samt undersøgelser af kommaregler og holdninger til kommaet i andre lande.

De mange bidrag fra repræsentantskabsmedlemmerne bearbejdes nu af fagrådet for retskrivning og indgår derefter i bestyrelsens videre arbejde.

Sprognævnets formand Jørn Lund udtaler: “Jeg er glad for at der er bred opbakning til mit og den øvrige bestyrelses forslag om at undersøge brugen af kommaet. Der er mange meninger, men vi bliver nødt til at have en ordentligt grundlag før vi kan beslutte en eventuel ændring af reglerne”.