Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/NyS 65 er netop udkommet
11.7.2024

NyS 65 er netop udkommet

Temaet for NyS 65 er Sproget, mennesket og teknologien.

Nydanske Sprogstudier 65 indeholder fire tematiske bidrag som på forskellig vis diskuterer forholdet mellem teknologi og sprog. Nummerets første tre artikler beskæftiger sig med muligheder og begrænsninger ved de såkaldte Large Language Models, herunder sprogmodellernes sprogforståelse og evne til at bruge et fagspecifikt ordforråd. Den fjerde artikel diskuterer hvordan den menneskelige krop spiller en rolle i såkaldte emojier. Derudover indeholder NyS to boganmeldelser.

Indholdet i NyS 65:

  • Bolette Sandford Pedersen, Nathalie C. Hau Sørensen, Sussi Olsen & Sanni Nimb: “Evaluering af sprogforståelsen i danske sprogmodeller – med udgangspunkt i semantiske ordbøger”
  • Ea Lindhardt Overgaard & Ulf Dalvad Berthelsen: “Kan AI reproducere fagdisciplinær stemme? Et komparativt korpusbaseret studie af GPT4’s evne til at reproducere fagdisciplinær stemme i AI-genereret sprogvidenskabelig prosa”
  • Jonas Nygaard Blom, Alexandra Holsting & Jesper Tingaard Svendsen: “På sporet af chatbottens sproglige fingeraftryk. En sproglig ophavsanalyse af tekster skrevet af danskstuderende og ChatGPT”
  • Tina Thode Hougaard: “Emojier som parasproglige resurser i skrevet onlineinteraktion”
  • Ib Ulbæk: “Anmeldelse af Peter Widell: Sproget i verden. Tekstforståelsens filosofiske grundlag”
  • Holger Juul: “Bogstav-lyd-forbindelser i dansk: The Ultimate Collection. Anmeldelse af Christian Becker-Christensen: Dansk Retskrivning: Bogstav – Lyd – Bogstav. En grafemisk beskrivelse af dansk ortografi”

NySNydanske Sprogstudier, er et bredt og varieret onlinetidsskrift om sprog og sprogvidenskab som udkommer gratis på www.nys.dk. Tidsskriftet beskæftiger sig med de nyeste undersøgelser af dansk sprog og med udviklingen af sprogteori.

Tilmeld dig NyS på tidsskriftets hjemmeside, og få besked når næste nummer udkommer.