Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/NyS 63 er netop udkommet
30.6.2023

NyS 63 er netop udkommet

Temaet for det netop publicerede Nys 63 er test, måling og vurdering

Nydanske Sprogstudier 63 indeholder fem tematiske bidrag, som på forskellig vis diskuterer testning, både fra et teoretisk perspektiv og fra et (uddannelses)politisk perspektiv. Tests bruges bl.a. i diagnosticering af læse-, skrive- og udtalevanskeligheder, i vurdering af kognitive skader, i andetsprogsundervisningen og i vurdering af jobegnethed. Nummerets artikler forholder sig til testning i relation til bl.a. opsporing af børn med udtalevanskeligheder, påvisning af ordblindhed med eye tracking-software samt det nationale sprogscreeningsprogram i Danmark.

Udover de fem tematiske bidrag kan du i NyS 63 også læse Nina Grønnums anmeldelse af Ruben Schachtenhaufens Ny dansk fonetik, der udkom i 2022.

Indhold i NyS 63:

  • Marit C. Clausen, Maja Bjerrum Larsen & Stine Blicher Christensen: “Typisk udtale eller udtalevanskelighed? En undersøgelse af eliciteringsmetoders betydning for opsporingen af børn med udtalevanskeligheder”
  • Marina Björnsdóttir, Nora Hollenstein & Ethan Weed: “Påvisning af ordblindhed ud fra eye tracking-optagelser på dansk”
  • Mette Stidsen & Anna Steenberg Gellert: “Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog”
  • Lars Holm: “Sproglig evaluering af flersprogede – på tværs”
  • Laila Kjærbæk, Hanne B Søndergaard Knudsen, Kristine M. Jensen de López & Lars Holm: “Finder vi de sprogligt udsatte børn? En kortlægning og kritisk analyse af det nationale sprogscreeningsprogram i Danmark”
  • Nina Grønnum: “Anmeldelse af Ruben Schachtenhaufen Ny dansk fonetik, 2022”

NySNydanske Sprogstudier, er et bredt og varieret online tidsskrift om sprog og sprogvidenskab som udkommer gratis på www.nys.dk. Tidsskriftet beskæftiger sig med de nyeste undersøgelser af dansk sprog og med udviklingen af sprogteori.

Tilmeld dig NyS på tidsskriftets hjemmeside, og få besked når næste nummer udkommer.