Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Komma
2.6.2023

Komma

Kristeligt Dagblad bringer i dag (fredag d. 2. juni) et par artikler om det danske komma. De er blevet til ud fra et mere generelt interview om arbejdet frem mod den kommende udgave af Retskrivningsordbogen, som udkommer ultimo 2024.

Kristeligt Dagblad har vinklet meget markant på en temmelig beskeden justering, nemlig at Dansk Sprognævn med virkning fra den kommende udgave dropper sin anbefaling om at undlade at sætte startkomma (se den nuværende anbefaling i Retskrivningsordbogen her). Det har Sprognævnets repræsentantskab vedtaget på sit seneste møde.

Det er værd at bemærke følgende:

  1. Sprognævnet fjerner anbefalingen, men ikke muligheden for at fravælge startkomma.
  2. Det er ikke en regelændring: Hvad der gælder for komma i dag, gælder også når den nye udgave af Retskrivningsordbogen kommer ultimo 2024. Det er alene en anbefaling om brugen af reglerne for komma som ændres.
  3. Man kan sige at Sprognævnet har lyttet til sprogbrugerne. Vi har i nævnet taget til efterretning at ”det nye komma” ikke er slået bredt an, og det har vi taget konsekvensen af. Det harmonerer med at Sprognævnet har lovhjemmel til at følge sprogets udvikling, ikke ’designe’ den (jf. beskrivelsen af Sprognævnets opgaver i Retsinformation, især lovens § 1). I det lys er det måske lidt pudsigt at Sprognævnet på dette ene område – med den hidtidige anbefaling – har haft en praksis modsat af hvad vi normalt gør (’følger’, ikke ’designer’), og det retter vi op på.
  4. Vi ønsker i Sprognævnet ikke at gå ind i krigsmetaforikken (om “kommakrig”), og selvom journalisten fra Kristeligt Dagblad har vinklet som han har, og har trukket historien frem i lyset, så er historien netop historie og ikke så interessant når vi ser på det aktuelle, og når vi kigger frem. Og det er netop det Sprognævnet gør med denne ændring – og med de øvrige ændringer i den kommende femte udgave af Retskrivningsordbogen – fx arbejder vi også med ligestilling og kønsneutralt sprog.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til spørgetelefonen. Og vi skriver frem mod den kommende udgivelse om arbejdet og har netop udgivet denne artikel i den seneste udgave af Nyt fra Sprognævnet.