Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Historisk milepæl for dansk tegnsprog
5.5.2015

Historisk milepæl for dansk tegnsprog

Folketinget har oprettet et dansk tegnsprogsråd under Dansk Sprognævn

Tegnsprogsrådet, som er oprettet ved et ændringsforslag til Lov om Dansk Sprognævn den 13. maj 2014, skal udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere dansk tegnsprog og give råd og oplysning.

Tegnsprog er et sprog og ikke et hjælpemiddel

”Jeg er så glad på alle døves vegne. Vi har længe lidt under at dansk tegnsprog betragtes som et hjælpemiddel som man benytter sig af som en nødløsning hvis man ikke kommunikerer ved hjælp af talesprog. Men sådan ser vi døve ikke på vores sprog. Vi er stolte af det og elsker det.

Dansk tegnsprog er et sprog på lige fod med tysk, dansk, engelsk – ja hvilket som helst sprog i verden – med eget ordforråd og grammatik. At dansk tegnsprog nu forankres i et tegnsprogsråd, der placeres i regi af Dansk Sprognævn, er en kæmpe anerkendelse af døve som borgere i Danmark fordi det giver os ligestilling med hørende” udtaler formand for Danske Døves Landsforbund Janne Boye Niemelä.

Flere skal forstå og respektere sproget

”Dansk tegnsprog er et minoritetssprog som kun tales i Danmark. Det betyder at der ikke er andre i verden til at tage ansvar for dets udvikling og for at støtte de mennesker der har brug for sproget til at kommunikere og opbygge et fællesskab. Jeg er glad for at vi i Danmark tager denne opgave alvorligt, og at vi ligesom vores nordiske naboer lever op til intentionerne i den Nordiske Sprogdeklaration.

Jeg håber at oprettelsen af et dansk tegnsprogsråd fører til at flere forstår og respekterer at tegnsprog er et selvstændigt sprog, at flere får lyst til at lære at bruge sproget eller blot enkelte ord og udtryk, og at dette fører til en bedre inklusion af tegnsprogstalende i vores samfund”, siger Sprognævnets direktør Sabine Kirchmeier-Andersen.

Fakta om tegnsprog

På trods af at der bor og lever 4000 døve i Danmark som har dansk tegnsprog som modersmål, og i alt 10.000 personer der i større eller mindre grad har tilknytning til sproget, har dansk tegnsprog ikke formelt været anerkendt som sprog i Danmark. Dansk tegnsprog er hele kernen i døves kultur og historie, men bliver ofte anset som et sprogligt hjælpemiddel der skal kompensere for døvhed eller svært høretab, og ikke som et sprog på lige fod med fx dansk, engelsk eller tysk.

Med Folketingets beslutning kommer Danmark nu på niveau som de øvrige nordiske lande, hvor tegnsprog er anerkendt på forskellig vis. Anerkendelsen bidrager også til at Danmark overholder dele af de intentioner der udtrykkes på døve-området i FN’s handicapkonvention.

13. maj bliver fremover dansk tegnsprogs dag.

13. maj 2014 afholder Danske Døves Landsforbund og Dansk Sprognævn receptioner i København, Odense, Aalborg, Fredericia og Aarhus fra 17-19. I København er over 180 tilmeldte i Brohusgade 17.

Se lovforslaget her.

Se nyheden på tegnsprog her.

Find ord på tegnsprog i Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Se pressemeddelelse fra Kulturministeriet her.

Presse:

DDL Kontakt: Birgitte Oppermann, 21 15 13 31

DSN Kontakt: Sabine Kirchmeier-Andersen 26 84 63 70