Spring navigation over
Forside/Thomas Hestbæk Andersen/Thomas Hestbæk Andersens CV og publikationsliste

Thomas Hestbæk Andersens CV og publikationsliste

CV

Navn
Thomas Hestbæk Andersen

Fødselsår og nationalitet
1975 – dansk

Akademiske grader
16.12.2003: Ph.D. i Dansk, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, med afhandlingen Spændinger i sproget. Om leksikogrammatiske metaforer i dansk.

26.9.2000: Cand.mag., Nordisk, Syddansk Universitet.

25.6.1998: BA.art., Nordisk og Virksomhedskommunikation (sidefag), Odense Universitet.

3.7.1997: Exam.art., Nordisk, Odense Universitet.

Profiler

LinkedIn

ResearchGate

KARRIERE
Stilling (og seneste stillinger)

1.2.2019 – ?: Direktør for Dansk Sprognævn.

1.9.2007 – 31.1.2019: Lektor i Dansk virksomhedskommunikation ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

1.9.2004 – 31.8.2007: Adjunkt i Dansk virksomhedskommunikation ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

1.9.2003 – 31.8.2004: Amanuensis i Dansk virksomhedskommunikation ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

 

Censorvirke

1.4.2014 – ?: Censor i Censorkorpset for Audiologopædi og Sprogpsykologi.

1.4.2008 – 31.3.2022: Censor i Censorkorpset for Erhvervskommunikation og -sprog.

1.4.2018 – 31.3.2022: Censor i Censorkorpset for Kommunikation, Journalistik og Performance-design.

1.4.2014 – 31.3.2018: Censor i Censorkorps for Kommunikation og digitale medier.

LEDELSE
Ledelseserfaring (relevant; akademisk)

1.2.2018 – 31.1.2019: Forskningsleder og bevillingshaver for ’Resemina’ (‘The digital resemiotisation of buying and selling interaction’); Velux-finansieret kernegruppeprojekt.

17.7.2007 – 15.11.2019: Formand for Nordisk forening for SFL & socialsemiotik.

1.3.2016 – 2.1.2018: Centerleder for Centre for Multimodal Communication, Syddansk Universitet.

2.1.2016 – 31.12.2016: Forskningsleder for projektet ‘Do it yourself! On online shopping’.

1.6.2012 – 31.8.2015: Projektleder for projektet ‘Teksten i grammatikken’.

1.12.2011 – 31.8.2013: Forskergruppeleder for Multimodality, Choice and Text, Syddansk Universitet.

Formel ledelsesuddannelse (relevant; akademisk)

Efterår 2017: ’Forandringsledelse og implementeringsudfordringer’; masteruddannelsen i offentlig ledelse, Aarhus Universitet/Syddansk Universitet.

Forår 2016: ’Ledelse og HRM’; masteruddannelsen i offentlig ledelse, Aarhus Universitet/Syddansk Universitet.

Efterår 2015: ’Procesledelse’; HR Udvikling, Syddansk Universitet.

Efterår 2015: ’SDU’s Lederaspirantprogram’; HR Udvikling, Syddansk Universitet.

RÅD og NÆVN
Tillidsposter (relevante; akademiske)

11.4.2019 – ?: Bestyrelsesmedlem, Danske Taler.

1.1.2017 – 31.1.2019: Medlem af Institutråd for Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

2006 – 2.1.2018: Medlem af forskningsudvalget (Research Committee) for Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

1.1.2013 – 31.12.2016: Medlem af Akademisk råd, Humaniora, Syddansk Universitet.

1.1.2011 – 31.12.2013: Medlem af Studienævn for International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet.

FORMIDLING
Populærvidenskabelig formidling og undervisning

Thomas Hestbæk Andersen har mere end 25 års erfaring med undervisning og faglig vejledning, og han har skrevet adskillige lærebøger. Han optræder ofte i medierne, og i virksomheder, foreninger og interesseorganisationer holder han foredrag.

FORSKNING
Forskningsprofil

Thomas Hestbæk Andersens forskning fokuserer på menneskelig betydningsdannelse (særligt brugen af sproget), især inden for rammen af organisationers kommunikation med både interne og eksterne interessenter. Kommunikation betragter han i en socialsemiotisk optik, og han arbejder såvel med tekstproduktion som -reception, herunder som grundforskning en systemisk-funktionel, kontekst-sensitiv beskrivelse af dansk grammatik og betydning.

 

Nogle videnskabelige præstationer

 • Thomas Hestbæk Andersen har udviklet en systemisk-funktionel betydningsgrammatik for dansk, som har fungeret som referenceværk for lignende afhandlinger af norsk og svensk. Se fx https://www.nys.dk/article/view/24796.
 • Thomas Hestbæk Andersen har appliceret den socialsemiotiske teori og metode på feltet ’virksomhedskommunikation’. Han har udviklet metoder og deskriptioner inden for områderne (i) tekstforfatning, (ii) sprogbrugsanalyse (iii) kommunikationsplanlægning og (iv) digitaliseret interaktion mellem organisation og interessent.
Forskningspris

2004: Forbundet Kommunikation og Sprogs forskerpris, DKK 25.000,- (delt med Flemming Smedegaard).

 

Publikationer, Thomas Hestbæk Andersen

ORCID ID: 0000-0003-1508-5177

FAGFÆLLEBEDØMTE PUBLIKATIONER
Monografier
 1. Andersen, Thomas Hestbæk, Markus A. Höllerer, Dennis Jancsary, Theo van Leeuwen, Renate E. Meyer & Eero Vaara (2019): Visual and Multimodal Research in Organization and Management Studies. London: Routledge. 227 sider.
 2. Andersen, Thomas Hestbæk & Alexandra Holsting (2015): Teksten i grammatikken. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 438 sider.
 3. Andersen, Thomas Hestbæk, Morten Boeriis, Eva Maagerø & Elise Seip Tønnesen (2015): Social semiotics: Key Figures, New Directions. London: Routledge. 174 sider.
 4. Andersen, Thomas Hestbæk & Flemming Smedegaard (2012): En model til kommunikationsplanlægning. Samfundslitteratur. 192 sider.
 5. Andersen, Thomas Hestbæk & Flemming Smedegaard (2009): Kommunikationsplanlægning. Samfundslitteratur. 175 sider.
 6. Andersen, Thomas Hestbæk (2007): Sæt ord på! Syddansk Universitetsforlag. 272 sider.
 7. Andersen, Thomas Hestbæk & Flemming Smedegaard (2005): Hvad er meningen? Syddansk Universitetsforlag. 390 sider.
 8. Andersen, Thomas Hestbæk, Uwe Helm Petersen & Flemming Smedegaard (2001): Sproget som ressource. Dansk systemisk funktionel lingvistik i teori og praksis. Odense Universitetsforlag. 354 sider.
  Artikler
 9. Andersen, Thomas Hestbæk (2020): ”Et kig på socialsemiotikken fra Dansk Sprognævn”. I: Globe 10. Pp. 5-9. 5 sider.
 10. Andersen, Thomas Hestbæk & Alexandra Holsting (2018): “The clause complex in systemic functional linguistics”. I: Functional Linguistics 5:10. 25 sider.
 11. Andersen, Thomas Hestbæk & Theo van Leeuwen (2018): ”Hvorfor og hvordan ’betyder’ nethandel? Om blandingen af teksttyper i Zalandos netbutik”. I: MedieKultur 34 (64). Pp. 138-164. 27 sider.
 12. Andersen, Thomas Hestbæk & Theo van Leeuwen (2017): “Genre crash: The case of online shopping”. I: Discourse, Context and Media 20. 191-203. 13 sider.
 13. Andersen, Thomas Hestbæk & Alexandra Holsting (2013): “Tag du bare til EM, Eriksen – om det eksplicitte Subjekt i den danske imperativsætning”. I: RASK 38. Pp. 9-31. 23 sider.
 14. Andersen, Thomas Hestbæk, Morten Boeriis & Alexandra Holsting (2013): “Introduction”. I: RASK 39. Pp. 5-12. 8 sider.
 15. Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Boeriis (2012): “Relationship/Participant Focus in Multimodal Market Communication”. I: Hermes Pp. 75-94. 20 sider.
 16. Andersen, Thomas Hestbæk (2011): “Hvorfor Hallidays beskrivelse af ytringsfunktioner må afvises”. I: NyS Pp. 50-89. 40 sider.
 17. Andersen, Thomas Hestbæk (2007): “Hvor dynamisk er dit sprog? Om en social-semiotisk forståelse af sproglig dynamik”. I: RASK 25. Pp. 101-135. 35 sider.
 18. Andersen, Thomas Hestbæk & Flemming Smedegaard (2005): “Interpersonel farvning i dansk”. I: Tidsskrift for Sprogforskning nr.1 (3. årgang). Århus: Statsbiblioteket. Pp. 5-27. 23 sider.
 19. Andersen, Thomas Hestbæk (2004): “Spændinger i sproget. Om leksikogrammatiske metaforer i dansk”. I: Synsvinkler nr. 30. Pp. 79-106. 28 sider.
 20. Andersen, Thomas Hestbæk & Flemming Smedegaard (1998): “At forstå teksters kvalitet – en introduktion til Hallidays systemisk funktionelle grammatik”. I: Synsvinkler nr. 21. Pp. 60-78. 29 sider.
  Bogkapitler
 21. Andersen, Thomas Hestbæk (2018): “Strategisk tekstforfatning”. I: Fanth, Jacob & My Gaarde Andreassen (red.): Professionel kommunikation. Dialogisk kommunikationsplanlægning. Samfundslitteratur. Pp. 259-278. 19 sider.
 22. Andersen, Thomas Hestbæk (2017): “Interpersonal Meaning and the Clause”. I: Bartlett, Tom & Gerard O’Grady (red.): Routledge Handbook of Systemic Functional Linguistics. London: Routledge. Pp. 115-130. 15 sider.
 23. Andersen, Thomas Hestbæk (2015): “Situationskontekst – refleksioner og operationalisering”. I: Kvåle, Gunhild, Eva Maagerø & Aslaug Veum (red.): Kontekst, språk og multimodalitet. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke. Pp. 41-59. 19 sider.
 24. Andersen, Thomas Hestbæk (2013): “Registerbegrebet. En teoretisk forankring og et rids over begrebets praktiske anvendelighed til tekstanalyse og tekstforfatning”. I: Hållsten, Stina, Hanna Sofia Rehnberg & Daniel Wojahn (red.): Text, kontext och betydelse. Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Södertörns högskola. Pp. 11-32. 22 sider.
 25. Andersen, Thomas Hestbæk (2012): “Det socialsemiotiske Subjekt”. I: Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Boeriis (red.): Nordisk socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige perspektiver. Syddansk Universitetsforlag. Pp. 199-220. 22 sider.
 26. Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Boeriis (2012):“Socialsemiotisk videnskabelse. Nyeste nordiske forskning”. I: Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Boeriis (red.): Nordisk socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige perspektiver. Syddansk Universitetsforlag. Pp. 7-15. 9 sider.
 27. Andersen, Thomas Hestbæk (2005): “’Grammatical metaphor’. An idea in need of a theoretical frame”. I: Berge, Kjell Lars & Eva Maagerø (red.): Semiotics from the north. Oslo: Novus Press. Pp. 11-21. 11 sider.
 28. Teruya, Kazuhiro, Ernest Akerejola, Thomas H. Andersen, Alice Caffarel, Julia Lavid, Christian M.I.M. Matthiessen, Uwe Helm Petersen,Pattama Patpong &Flemming Smedegaard (2005): “A Systemic-Functional Approach to the Typology of MOOD Process”. I: Webster, Jonathan, Christian Matthiessen & Ruqaiya Hasan (red.): Continuing Discourse on Language. A Functional Perspective. London: Equinox. Pp. 859-920. 62 sider.
 29. Andersen, Thomas Hestbæk (2004): “The System of THEME in the Danish Clause”. I: Banks, David (red.): Text and Texture. Paris: L’Harmattan. Pp. 191-213. 23 sider.
  Bedømte ‘proceedings’
 30. Andersen, Thomas Hestbæk & Alexandra Holsting (2019): “The clausehood of the enhancing β-clause”. I: Systemic Functional Linguistics at the Crossroads: Intercultural and Contrastive Descriptions of Language. Proceedings of the 27th European Systemic Functional Linguistics Conference, Salamanca University. Pp. 141-149. 9 sider.
 31. Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Boeriis (2008): “Semiotic Cereals”. I: Nørgaard, Nina (red.): Systemic Functional Linguistics in Use. Odense Working Papers in Language and Communication, 29. Department of Language and Communication, University of Southern Denmark. Pp. 111-158. 48 sider.
 32. Andersen, Thomas Hestbæk (2007): “Systemic Functional Linguistics and Copy Writing”. I: Barbara, Leila & Tony Berber Sardinha (red.): Proceedings of the 33rd International Systemic Functional Congress (PUCSP, São Paulo, Brazil). Online: http://www.pucsp.br/isfc. Pp. 592-603. 12 sider.
 33. Andersen, Thomas Hestbæk (2005): “Drabet på dynamikken. Et rids af eksperientielle leksikogrammatiske metaforer i dansk”. I: Kunøe, Mette & Peter Widell (red.): Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Aarhus Universitet. Pp. 24-34. 11 sider.
  Redaktion
 34. Andersen, Thomas Hestbæk, Morten Boeriis & Alexandra Holsting (red.) (2013). RASK 39. (redaktør for særnummer).
 35. Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Boeriis (red.) (2012): Nordisk socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige perspektiver. Syddansk Universitetsforlag. (antologi).
  Afhandling
 36. Andersen, Thomas Hestbæk 2003: Spændinger i sproget. Om leksikogrammatiske metaforer i dansk. Ph.D.-afhandling.
  IKKE-FAGFÆLLEBEDØMTE PUBLIKATIONER
 37. Andersen, Thomas Hestbæk (2021): ”Pejlemærker for Dansk Sprognævn”. I: Nyt fra Sprognævnet 2021/1.
 38. Andersen, Thomas Hestbæk (2019): ”Med sproget på arbejde: Dansk Sprognævn”. I: Mål og mæle 2-2019. Pp. 7-11. 5 sider.
 39. Andersen, Thomas Hestbæk (2019): ”Nyt fra Sprognævnet – nu fra Nordfyn”. I: Nyt fra Sprognævnet 2019/1. Pp. 2-5. 4 sider.
 40. Andersen, Thomas Hestbæk (2018): “#hashtagetsfunktioner”. I: Det Ny Merino (25). 20 sider.
 41. Andersen, Thomas Hestbæk & Flemming Smedegaard (2005): “Organisationer som sprog. Den 9. metafor”; Odense Working Papers in Language and Communication. Department of Language and Communication, University of Southern Denmark. 100 sider.
 42. Andersen, Thomas Hestbæk (2002): “Planlægning af kommunikation”; Merino nr. 29. 18 sider.
 43. Andersen, Thomas Hestbæk (2000): “Stjernernes tale – register i teori og praksis”; Odense Working Papers in Language and Communication. Department of Language and Communication, University of Southern Denmark. 165 sider.
 44. Andersen, Thomas Hestbæk (1999): “I begyndelsen var Ordet. Om kommunikative handlingers placering i analysen af organisationskultur”; Merino nr. 28. 28 sider.
 45. Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Vestergaard-Lund (1998): “Symbolistisk kulturanalyse”; Merino nr. 24. 30 sider.
 46. Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Vestergaard-Lund (1998): “Funktionel kommunikationsanalyse”; Merino nr. 25. 27 sider.
 47. Andersen, Thomas Hestbæk & Morten Vestergaard-Lund (1998): “Kommunikationsplanlægning”; Merino nr. 26. 16 sider.