Spring navigation over
Forside/Peter Juel Henrichsen/Peter Juel Henrichsens publikationsliste

Peter Juel Henrichsens publikationsliste

2024

Henrichsen, Peter Juel (2024) “Det Centrale Ordregister. Et indeks for det danske ordforråd – en gave til dansk sprogteknologi.” I: Louise Holmer, Greta Horn, Hans Landqvist, Pär Nilsson, Eva. Nordgren & Emma Sköldberg (red.). Nordiska studier i lexikografi 16. Rapport från 16:e konferensen om lexikografi i Norden. Lund 27–29 april 2022. Lund & Göteborg: Nordiska Föreningen för Lexikografi. 113–126.

2023

Debess, Iben Nyholm, Sandra Saxov Lamhauge, Annika Simonsen, Peter Juel Henrichsen, Egil Hofgaard, Uni Johannesen, Petur Markus Josenius Hammer, Gunnvør Hoydal Brimnes, Ebba Malena Debess Thomsen, and Beinta Poulsen. 2023. Basic language resource kit 1.0 for faroese.

Engmose, Stine Fuglsang; Peter Juel Henrichsen (2023) “Speech Technology to Support Phonics Learning for Kindergarten Children at Risk of Dyslexia”, Proceedings of the 12th Workshop on Natural Language Processing for Computer Assisted Language Learning (NLP4CALL 2023), NEALT Proceedings Series Vol. 53. Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3740 (Online).

Henrichsen, Peter Juel (2023) “Diktaroriske befølelser. Om ord og uord i Det Centrale Ordregister”, in: proceed. efter 19. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Kirstine Boas, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard og Ea Lindhardt Overgaard (red.), Århus 2023, p. 131-146.

Henrichsen, Peter Juel (2023) “Det Centrale Ordregister. Et indeks over det danske sprog – en gave til dansk sprogteknologi”. Proceed. Efter NFL16 (Nordiska Forening i Lexikografi), Lund Universitet, 113-126.

2022

Henrichsen, Peter Juel (2022) “Robotten – Den hundredårige der kom ind på scenen og ikke forsvandt”, in: Språk i Norden 2022, Utgiven av Nätverket för språknämnderna i Norden, ISSN 2246-1701,19-28.

Henrichsen, Peter Juel (2022): “H.C. Ørsted”.

Henrichsen, Peter Juel (2022): “H.C. Ørsted – videnskabsmanden der gav det danske sprog en kemisk rensning”, Helsingør Bibliotekers serie Videnskabsår22.

Moshagen, Sjur Nørstebø, Rickard Domeij, Kristine Eide, Peter Juel Henrichsen, Per Langgård (2022) ELE – European Language Equality Deliverables, D1.38, 51 pages, maj 2022.

2021

Henrichsen, Peter Juel (2021): Glemte ord – en undersøgelse af H.C. Ørsteds nyord og deres plads i nudansk. NyS 60.

Henrichsen, Peter Juel (2021) “Ætermøde i basisgruppen”. I: Andersen, Margrethe Heidemann og Eva Skafte Jensen (red.): Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021. Dansk Sprognævns skrifter 52, Bogense: Dansk Sprognævn. p. 135-144.

Henrichsen, Peter Juel (2021) “H.C. Ørsted som leverandør til dansk sprogteknologi”. I: Goldshtein et al (red.) 18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, 8.-9. oktober 2020, Aarhus: Aarhus Universitet. p. 235-250. ISBN 978-87-91134-04-3.

Strømberg-Derczynski, Leon; Henrichsen, Peter Juel et al (2021) “The Danish Gigaword Corpus”. I: Proceedings of the 23rd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa), May 31-2 June, Reykjavik, Iceland. Linköping: Linköping University Electronic Press. p. 413-421.

2020

Henrichsen, Peter Juel; Marianne Rathje (2020) “Offense detection by AI – with a pinch of real I”. I: Proceedings of 14th Workshop on Semantic Evaluation: at COLING-2020, p. 2140–2145.

Kirchmeier, Sabine; B. Pedersen; S. Nimb; P. Diderichsen; P. Juel Henrichsen (2020) “World class language technology – developing a language technology strategy for Danish”. I: Proceedings of 12th LREC (Language Resources and Evaluation Conference), p. 3297-3301.

2019

Henrichsen, Peter Juel (2019) “Tale er sølle – tavshed er gulv. Hvordan overlever man de danske vokaler?”. I: Festskrift for Audur Hauksdottir. Stofnun Vigdisar Finnbogadottur. Iceland University, p. 59-66. ISBN: 978-9979-9039-9-4.

Debess, Iben Nyholm; S. S. Lamhauge; Henrichsen, Peter Juel (2019) “Garnishing a phonetic dictionary for ASR intake”. I: Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa), September 30 – October 2, Turku, Finland. Linköping: Linköping University Electronic Press. p. 395–399. ISBN: 978-91-7929-995-8.

Kirchmeier, Sabine; Henrichsen, Peter Juel; P. Diderichsen; N. Hansen (2019) “Dansk sprogteknologi i verdensklasse”. Bogense: Dansk Sprognævn. ISBN: 978-87-89410-77-7.

Henrichsen, Peter Juel (2019) “Elastiske sonoranter – leksikografiske udfordringer omkring den danske selvlyd”. I: Gudiksen, A. et al (red.) LEDA-Nyt nr. 68 – november 2019. ISSN 1603-7006.

2017

Henrichsen, Peter Juel (2017) “Amusing tools for teaching lesser-loved languages”. I: Proceedings of the 2017 Future Technologies Conference. Vancouver, Canada: The Science and Information (SAI) Organization. ISBN (Online): 978-0-9893193-5-5.

Henrichsen, Peter Juel (2017) “TALERUM – learning Danish by doing Danish”. I: Tiedemann, J. (red.) Proceedings of the 21st Nordic Conference on Computational Linguistics, NoDaLiDa, 22-24 May 2017, Gothenburg, Sweden. Linköping: Linköping University Electronic Press. ISBN: 978-91-7685-601-7.

2016

Hverdagens sprogteknologi nu og i fremtiden

Diderichsen, P., Juel Henrichsen, P., Kirchmeier-Andersen, S. & Sandford Pedersen, B., Mar 2016, In: Nyt fra Sprognaevnet. 1, p. 8-13

Sproget er digitaliseringens sorte guld

Juel Henrichsen, P., Kirchmeier, S., Sandford Pedersen, B. & Diderichsen, P., 26 Sep 2016, In: Politiken. p. 5

2015

MWE analysis meets language acquisition

Juel Henrichsen, P., 2015, Poster presentation at PARSEME 2015 (University of Malta).

Taking the Danish Speech Trainer from CALL to ICALL

Juel Henrichsen, P., 2015, Proceedings of the 4th Workshop on NLP for Computer Assisted Language Learning. Volodina, E., Borin, L. & Pilán, I. (eds.). Linköping: Linköping University Electronic Press, p. 201-210 (NEALT (Northern European Association of Language Technology) Proceedings Series, Vol. 26).

Talebob: Den tålmodige transnordiske udtaletræner

Juel Henrichsen, P. & Hauksdottir, A., 2015, Rette ord: Festskrift til Sabrine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen . Duncker, D., Skafte Jensen, E. & Ravnholt, O. (eds.). Frederiksberg: Dansk Sprognævn, p. 159-170 (Dansk Sprognævns skrifter; No. 46).

Talebob: An Open-Source Tool for Training Spontaneous Speech

Juel Henrichsen, P., 2015, In: American International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 1, no. 1, p. 39-50

Talebob: An Interactive Speech Trainer for Danish

Juel Henrichsen, P., 2015, Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics. Megyesi, B. (ed.). Linköping: Linköping University Electronic Press, p. 79-86 (NEALT (Northern European Association of Language Technology) Proceedings Series, Vol. 23).

2014

MWE parsing as deduction

Juel Henrichsen, P., 2014, Short paper and poster, Proceedings of PARSEME symposium on multi-word expressions, University of Frankfurt, 2014.

Grapheme-to-phoneme Conversion in Theory and Practice

Juel Henrichsen, P., 2014. Abstract from CRITT – WCRE Conference, Frederiksberg, Denmark, 1 p.

Speech is Golden: On Speech Recognition at the Service of the Danish Public Sector

Juel Henrichsen, P., 2014, In: International Journal of Science Commerce and Humanities. 2, 6, p. 252-258

Tale er guld: Om talegenkendelse i de danske kommuners tjeneste

Juel Henrichsen, P., 2014, In: Reitvik et al (eds.) Språk i Norden. p. 24-32

2013

That sounds interesting! – Establishing a formal model of attitude administration in a multi-modal discourse setting

Juel Henrichsen, P. & J. Allwood, 2013, In: Proceedings of 4th Nordic Symposium on Multimodal Communication; University of Gothenburg

Danske talesprog

Juel Henrichsen, P. & J. Heegård, 2013, Museum Tusculanums Forlag, ISBN: 978-87-635-4042-1, 238 p.

New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference in Contemporary Speech Habits

Heegård, J. & Juel Henrichsen, P. (eds.), 2013, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 267 p. (Copenhagen Studies in Language; No. 43).

Predicting the Attitude Flow in Dialogue Based on Multi-Modal Speech Cues

Juel Henrichsen, P. & Allwood, J., 2013, NEALT2012: Proceedings of the 4th Nordic Symposium on Multimodal Communication, Nov. 15-16, Gothenburg, Sweden. Allwood, J., Ahlsén, E., Paggio, P. & Jokinen, K. (eds.). Göteborg: Göteborg Universitet, p. 47-53 (Linköping Electronic Conference Proceedings; No. 93).

Sloppiness and Distinctness in the Realm of Body language

Juel Henrichsen, P., 2013, New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Heegård, J. & Henrichsen, P. J. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 79-87, 9 p. (Copenhagen Studies in Language; No. 43).

2012

Danske talesprog

Heegård, J. (ed.) & Juel Henrichsen, P. (ed.), 2012, København: Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning. 239 p. (Danske Talesprog, Vol. 12).

Founding a Large-Vocabulary Speech Recognizer for Danish

Juel Henrichsen, P. & Kirkedal, A. S., 2012, Contemporary Speech Habits. Heegård, J. & Henrichsen, P. J. (eds.). CBS Academic Press, 12 p.

Listening Talkers Produce Great Spectral Tilt Contrasts

Christiansen, T. U., Heegård, J. & Juel Henrichsen, P., 2012. The Listening Talker Symposium 2012, University of Edinburgh, United Kingdom, 1 p.

Nature Identical Prosody: Data-driven Prosodic Feature Assignment for Diphone Synthesis

Juel Henrichsen, P., 2012, Proceedings of SLTC-2021, Swedish Language Technology Conference. Lund: Lund University, p. 37-38, 2 p.

Objective Evaluation of Consonant-Vowel Pairs Produced by Native Speakers of Danish

Christiansen, T. U. & Juel Henrichsen, P., 2012, Proceedings of Forum Acusticum 2011. Danish Acoustical Society (ed.). Madrid: European Acoustics Association, EAA, 6 p. (Proceedings of Forum Acusticum).

Sense Meets Nonsense: A Dual-layer Danish Speech Corpus for Perception Studies

Christiansen, T. U. & Juel Henrichsen, P., 2012. LREC 2012 (The eighth international conference on Language Resources and Evaluation), Istanbul, Turkey. 5 p.

SMALLWorlds: Multilingual Content-Controlled Monologues

Juel Henrichsen, P. & Uneson, M., 2012. LREC 2012 (The eighth international conference on Language Resources and Evaluation), Istanbul, Turkey. 7 p.

Speech in Action: Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits

Heegård, J. & Juel Henrichsen, P. (eds.), 2012, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 261 p. ISSN: 0905-09857, ISBN: 978-87-593-1757-0. (Copenhagen Studies in Language, Vol. 42).

Speech Transduction Based on Linguistic Content

Juel Henrichsen, P. & Christiansen, T. U., 2012. BNAM2012 (Joint Baltic-Nordic Acoustics Meeting), Odense, Denmark, 4 p.

The Danish Language in the Digital Age: Det danske sprog i den digitale tidsalder

Rehm, G. (ed.), Uszkoreit, H. (ed.), Pedersen, B. S., Wedekind, J., Bøhm-Andersen, S., Juel Henrichsen, P., Hoffensetz-Andersen, S., Kirchmeier-Andersen, S., Kjærum, J. O., Bie Larsen, L., Maegaard, B., Nimb, S., Rasmussen, J-E., Revsbech, P. & Erdman Thomsen, H., 2012, Heidelberg: Springer Science+Business Media. 73 p. (META-NET White Paper Series).

2011

Expanding a Corpus of Closed-World Descriptions by Semantic Unit Selection

Uneson, M. & Juel Henrichsen, P., 2011, Proceedings of the Computional Linguistics-Applications Conference. Jassem, K., Fuglewicz, P., Piasecki, M. & Przepiorkowski, A. (eds.). Jachranka: Polish Information Processing Society, p. 93-98 6 p.

Fishing in a Speech Stream, Angling for a Lexicon

Juel Henrichsen, P., 2011, NEALT (Northern European  Association of Language Technology) Proceedings Series, no. 11, p. 90-97. NODALIDA-11 (Computational Linguistics in the Nordic Countries Conference).

Information Based Speech Transduction

Juel Henrichsen, P. & Christiansen, T. U., 2011. ISAAR-11, International Symposium on Auditory and Audiological Research, 8 p.

Kommunikationsvanskeligheder? Få hjælp fra sprogteknologien

Hardt, D., Juel Henrichsen, P., Madsen, B. N. & Erdman Thomsen, H., 2011, In: K O M Magasinet. 55, april, p. 24-25

Languages in the European Information Society: Danish: Early Release Edition

Sandford Pedersen, B., Wedekind, J., Kirchmeier-Andersen, S., Nimb, S., Rasmussen, J-E., Bie Larsen, L., Bøhm-Andersen, S., Erdman Thomsen, H., Juel Henrichsen, P., Kjærum, J. O., Revsbech, P., Hoffensetz-Andresen, S. & Maegaard, B., 2011, Berlin: META-NET. 39 p. (META-NET White Paper Series).

Learning by Listening: Inference-based Lexical Learning from Raw Phonetic Data

Juel Henrichsen, P. & Uneson, M., 2011. The 3rd Conference of the Scandinavian Association for Language and Cognition, Copenhagen, Denmark, 5 p.

2010

Den Lilla Trekant: Learning Danish Shape and Color Terms from Scratch

Juel Henrichsen, P., 2010, In: Copenhagen Studies in Language. 40, p. 27-44 14 p.

Den Lilla Trekant – Learning Danish Shape and Color Terms from Scratch

Juel Henrichsen, P., 2010, In: Juel Henrichsen, P. (ed.) Linguistic Theory and Raw Sound, CBS Press, p. 27-44.

Ethical Intelligence in Social Recommender Systems

Juel Henrichsen, P., 2010, Proceeding of the 15th International Conference on Intelligent User Interfaces. Rich, C., Yang, Q., Cavazza, M. & Zhou, M. (eds.). New York: Association for Computing Machinery, 4 p.

Ethical Intelligence in Social Recommender Systems

Juel Henrichsen, P., 2010, Proceedings of SRS-2010 (International Conference on Social Recommender Systems, in connection with IUI-19), Hong Kong, 4 p.

Linguistic Theory and Raw Sound

Juel Henrichsen, P. (ed.), 2010, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 255 p. ISBN: 978-87-593-1479-1. (Copenhagen Studies in Language , Vol. 40).

Taking the Temperature: Methods for Monitoring the Pulic Opinion on Environmental Issues

Juel Henrichsen, P., 2010. Going Green: CARE Innovation 2010, Wien, 6 p.

Textual vs. Graphical Interaction in an Interactive Fiction Game

Juel Henrichsen, P., Mehta, M., Corradini, A. & Ontañón, S., 2010, Interactive Storytelling: Third Joint Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2010, Edinburgh, UK, November 2010. Proceedings. Aylett, R., Lim, M. Y., Louchart, S., Petta, P. & Riedl, M. (eds.). London: Springer Science+Business Media, 4 p. (Lecture Notes in Computer Science , Vol. 6432).

2009

Ethical match-making for the MSE

Juel Henrichsen, P., 2009, CSR & Business in Society Working Paper Series (CBS Center for Corporate Social Responsibility), CBS Press, 12 p.

Linguistic theory and raw sound

Juel Henrichsen, P. (ed.) Proceedings of International Symposium on Linguistic Theory and Raw Sound. CBS University Press, Cph. Studies in Language 38.

Fishing for Meaningful Units in Connected Speech

Juel Henrichsen, P. & Christiansen, T. U., 2009. Proceedings of ISAAR-2009 40 Years Jubilee Symposium (International Symposium on Auditory and Audiological Research), Helsingør, 8 p.

Lydskrivning over landegrænser: Et studie i interskandinavisk genbrug af sprogteknologi

Juel Henrichsen, P., 2009, In: Danske Studier. 104, 8, p. 38-63. ISBN: 978-87-7304-349-3.

The CBS Text-to-Speech Workbench

Juel Henrichsen, P., 2009, Frederiksberg: Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS, 26 p. (Working Paper / Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi ; No. 2009-1).

2008

NoTa – nu med lydskrift

Juel Henrichsen, P., 2008, Språk i Oslo: Ny forskning omkring talespråk. Bondi Johannessen, J. & Hagen, K. (eds.). Oslo: Novus forlag, p. s 184-203

The CBS Text-to-Speech Workbench

Juel Henrichsen, P., 2008. CBS Theoretical Papers on Linguistics, CBS University Press, 26 p.

Communication – Action – Meaning: A Festschrift to Jens Allwood

Ahlsén, E. (ed.), Juel Henrichsen, P. (ed.), Hirsch, R. (ed.), Nivre, J. (ed.), Abelin, Å. (ed.), Strömqvist, S. (ed.) & Nicholson, S. (ed.), 2008, Göteborg: Göteborg Universitet. 425 p.

2007

A Norwegian letter-to-sound engine with Danish as a catalyst

Henrichsen, P. J., 2007, NODALIDA 2007 PROCEEDINGS. Nivre, J., Kaalep, H-J., Muischnek, K. & Koit, M. (eds.). University of Tartu, p. 305-309 5 p.

Corpus-driven alignment of Danish and Swedish vocabularies

Juel Henrichsen, P., 2007, Current Trends in Research on Spoken Language in the Nordic Countries, volume II. Toivanen, J. & Juel Henrichsen, P. (eds.). Oulu: Oulu University Press, Vol. 2. p. 94-105 12 p.

Current trends in research on spoken language in the Nordic countries, volume II

Toivanen, J. & Juel Henrichsen, P. (eds.), 2007, Oulu: Oulu University Press. 143 p. ISBN: 978-951-42-8514-1.

DanPO: A Danish phonetic-orthographic dictionary for speech technological integration

Juel Henrichsen, P., 2007, Current Trends in Research on Spoken Language in the Nordic Countries, volume II. Toivanen, J. & Juel Henrichsen, P. (eds.). Oulu: Oulu University Press, Vol. 2. p. 77-83 7 p.

One for all, and all for one: Recycling Scandinavian Phonetics

Juel Henrichsen, P., 2007, Communication – Action – Meaning: A Festschrift to Jens Allwood. Ahlsén, E., Juel Henrichsen, P., Hirsch, R., Nivre, J., Abelin, Å., Strömquist, S. & Nicholson, S. (eds.). Göteborg: Göteborg Universitet, p. 191-205 15 p.

The Danish PAROLE corpus: A merge of speech and writing

Juel Henrichsen, P., 2007, Current Trends in Research on Spoken Language in the Nordic Countries, volume II. Toivanen, J. & Juel Henrichsen, P. (eds.). Oulu: Oulu University Press, Vol. 2. p. 84-93 10 p.

2006

Current trends in research on spoken language in the Nordic countries, volume I

Toivanen, J. & Henrichsen, P. J., 2006, Oulu: Oulu University Press. 176 p. ISBN: 951-42-8295-7

Danish Prosody, Formalized

Henrichsen, P. J., 2006, Current trends in research on spoken language in the Nordic countries, volume I. Toivanen, J. & Henrichsen, P. J. (eds.). Oulu: Oulu University Press, p. 145-162

Danish prosody assignment: Quantifying the significance of preplanning

Pal, S. & Henrichsen, P. J., 2006, Current trends in research on spoken language in the Nordic countries, volume I. Toivanen, J. & Juel Henrichsen, P. (eds.). Oulu: Oulu University Press, p. 163-176

Det talte sprog – det tålte sprog: Et forsvar for talesproget som grammatikkens hovedgenstand

Henrichsen, P. J., 2006, Sprogteknologi i dansk perspektiv: En samling artikler om sprogforskning og automatisk sprogbehandling. Braasch, A. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 178-201

On Spoken Language Treebanking

Henrichsen, P. J., 2006, Copenhagen Studies in Language. nr. 32 p. 67-81.

Spontaneous speech meets dynamic logic

Henrichsen, P. J., 2006, Current trends in research on spoken language in the Nordic countries, volume I. Toivanen, J. & Henrichsen, P. J. (eds.). Oulu: Oulu University Press, p. 91-108

Treebanking for Discourse and Speech: Proceedings of the NODALIDA 2005 Special Session on Treebanks for Spoken Language and Discourse

Henrichsen, P. J. & Skadhauge, P. R., 2006, Samfundslitteratur. 159 p. (Copenhagen Studies in Language).

2005

Deriving a bi-lingual dictionary from raw transcription data

Juel Henrichsen, P., 2005, In: Proceedings of Interspeech 2005, Lisboa, Portugal. ISBN: 9781604234480.

DanPO: A transcription-based dictionary for Danish speech technology

Skadhauge, P. R. & Juel Henrichsen, P., 2005. Proceedings of NODALIDA-2005, Joensuu, 8 p.

Kulturelt og sprogligt nabotjek: Metode- og idekatalog til internetbaserede undervisningsforløb i fællesnordisk kultur- og sprogkompetence. Systemuafhængig CALL med eksempler fra norsk og dansk

Aurstad, B., Selsøe Sørensen, H. & Henrichsen, P. J. (eds.), 2005, NorFA Call Net.

SweDanes: Spoken Swedish and spoken Danish compared

Juel Henrichsen, P. & Allwood, J., 2005, NorFA Call Net: Nordisk netværk om computerstøttet undervisning i nordiske sprog : Bilag til CALL for the Nordic languages : Nordisk sprogteknologisk forskningsprogram 2000-2004. Selsøe Sørensen, H., Juel Henrichsen, P. & Hansen, C. (eds.). p. 1

Swedish and Danish, spoken and written language: A statistical comparison

Juel Henrichsen, P. & Allwood, J., 2005, In: International Journal of Corpus Linguistics. 10, 3, p. 367-399

Synthetic regional Danish

Kyst, B. & Juel Henrichsen, P., 2005. Proceedings of NODALIDA-2005, Joenssu, 8 p.

The Eloquent Lexicon: Merging prescriptive phonology and spontaneous speech in dictionaries for language technology

Juel Henrichsen, P. & Skadhauge, P. R., 2005. ICOIL 2005, 2nd International Conference on Indian Lexicography, Madras University, Madras, India.

The Twisted Tongue: Tools for Teaching Danish Pronunciation Using a Synthetic Voice

Juel Henrichsen, P., 2005, NorFA Call Net: Nordisk netværk om computerstøttet undervisning i nordiske sprog : Bilag til CALL for the Nordic languages : Nordisk sprogteknologisk forskningsprogram 2000-2004. Hansen, C., Selsøe Sørensen, H. & Juel Henrichsen, P. (eds.).

Transliteration between spoken language corpora

Allwood, J., Juel Henrichsen, P., Grönqvist, L., Ahlsén, E. & Gunnarsson, M., 2005, In: Nordic Journal of Linguistics. 28, 1, p. 5-36

VIA Grammar Training

Kirchmeier-Andersen, S. & Henrichsen, P. J. (ed.), 2005, NorFA Call Net: Nordisk netværk om computerstøttet undervisning i nordiske sprog : Bilag til CALL for the Nordic languages : Nordisk sprogteknologisk forskningsprogram 2000-2004. Selsøe Sørensen, H., Juel Henrichsen, P. & Hansen, C. (eds.). Samfundslitteratur, p. 1

2004

Babylonic Confusion Resolved: Proceedings of the Nordic Symposium on the Comparison of Spoken Languages

Juel Henrichsen, P. (ed.), 2004, Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS. 203 p. (Copenhagen Working Papers in LSP; No. 2004-01).

CALL for the Nordic Languages: Tools and Methods for Computer Assisted Language Learning

Juel Henrichsen, P., 2004, Samfundslitteratur. 207 p.

Några frekvensbaserade skillnader mellan svenskt och danskt talspråk

Allwood, J., Ahlsén, E., Juel Henrichsen, P., Gunnarsson, M., Voionmaa, K., Vappula, H. & Grönqvist, L., 2004, Babylonic Confusion Resolved: Proceedings of the Nordic Symposium on the Comparison of Spoken Languages. Henrichsen, P. J. (ed.). Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS, p. 68-98 31 p. (Copenhagen Working Papers in LSP; No. 2004-01).

NorFA Call Net: Nordisk netværk om computerstøttet undervisning i nordiske sprog. Bilag til CALL for the Nordic languages. Nordisk sprogteknologisk forskningsprogram 2000-2004

Hansen, C., Selsøe Sørensen, H. & Juel Henrichsen, P., 2004, København: Samfundslitteratur. 1 p.

Radically Data-driven Methods of Speech Analysis

Juel Henrichsen, P., 2004, Babylonic Confusion Resolved: Proceedings of the Nordic Symposium on the Comparison of Spoken Languages. Juel Henrichsen, P. (ed.). Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS, p. 127-146 (Copenhagen Working Papers in LSP; No. 2004-01).

Siblings and cousins: Statistical methods for spoken language analysis

Juel Henrichsen, P., 2004, In: Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Structural Linguistics. 36, p. 7-33

The Twisted Tongue: Tools for Teaching Danish Pronunciation Using a Synthetic Voice

Juel Henrichsen, P., 2004, Copenhagen Studies in Language. Vol. 30. p. 95-111

Working in darkness: Corpus based tools for low-budget field linguistics

Juel Henrichsen, P., 2004. SCALLA 2004 – Sharing Capability in Localisation and Human Language Technologies, Kathmandu, Nepal.

2003

Bridging Troubled Waters: Dynamic Logic for Spontaneous Speech

Juel Henrichsen, P., 2003, Nordic Research on Relations Between Utterances: Proceedings of the NordTalk Symposium at CMOL (CBS) December 2002. Juel Henrich, P. (ed.). Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS, p. 146-170 (Copenhagen Working Papers in LSP; No. 2003-03).

Forord

Juel Henrichsen, P. & Prebensen, H., 2003, Sprog og matematik. Juel Henrichsen, P. & Prebensen, H. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 7-8 2 p.

Nordic Research on Relations Between Utterances: Proceedings of the NordTalk Symposium at CMOL (CBS) December 2002

Juel Henrichsen, P. (ed.), 2003, Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS. 185 p. (Copenhagen Working Papers in LSP; No. 2003-03). ISSN: 1396-1888.

Om sprogets grænser: og computeren som geodæt

Juel Henrichsen, P., 2003, Erkendelse og virkelighed. Skeel, M. (ed.). København, p. 49-54 (Kesera; No. 6, Vol. 2003).

Preface

Juel Henrichsen, P., 2003, Nordic Research on Relations Between Utterances: Proceedings of the NordTalk Symposium at CMOL (CBS) December 2002. Juel Henrichsen, P. (ed.). Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS, p. 3-8 6 p. (Copenhagen Working Papers in LSP; No. 2003-03).

Semantiske diskursteorier

Hardt, D. & Henrichsen, P. J. (ed.), 2003, Sprog og matematik. Juel Henrichsen, P. & Prebensen, H. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 143-163 20 p.

Situationssemantik

Sørensen, F. & Henrichsen, P. J. (ed.), 2003, Sprog og matematik. Juel Henrichsen, P. & Prebensen, H. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 49-63

Some Frequency Based Differences Between Spoken and Written Danish

Juel Henrichsen, P., 2003, Nordisk sprogteknologi: Nordic Language Technology : Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 2000-2004. Holmboe, H. (ed.). København: Museum Tusculanum, p. 257-285

Spædbarn møder sprog

Juel Henrichsen, P., 2003, In: Kesera. 7, p. 18-25, Institute of Future Studies.

Sprog og matematik

Juel Henrichsen, P. (ed.) & Prebensen, H. (ed.), 2003, København: Handelshøjskolens Forlag. 199 p.

Typeteori og sprogvidenskab

Juel Henrichsen, P., 2003, Sprog og matematik. Juel Henrichsen, P. & Prebensen, H. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 102-127

Unifikationsgrammatikker

Skadhauge, P. R. & Henrichsen, P. J. (ed.), 2003, Sprog og matematik. Juel Henrichsen, P. & Prebensen, H. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 164-178

2002

Korpuslingvistik

Juel Henrichsen, P. (ed.), 2002, Proceedings of 1st Copenhagen Colloquium in Corpus Linguistics CBS 2002, København: Akademisk Forlag, 128 p. ISBN: 87-500-3693-9.

Fyrre Kilometer Kryds og Bolle: Metoder til grammatisk opmærkning i største skala

Juel Henrichsen, P., 2002, In: NyS. Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori. 30, p. 66-83

GraSp: Grammar learning from unlabelled speech corpora

Juel Henrichsen, P., 2002, Proceedings of the 6th Conference on Natural Language Learning 2002 (CoNLL-2002). Roth, D. & van den Bosch, A. (eds.). p. 22-28, 7 p., Taipei.

Linguistic research into informal speech

Juel Henrichsen, P., 2002, Nordisk sprogteknologi: Nordic Language Technology : Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 2000-2004. Holmboe, H. (ed.). København: Museum Tusculanum, p. 255-256

Sidste Års Aviser: Grammatisk opmærkning af et stort dansk aviskorpus

Juel Henrichsen, P., 2002, LAMBDA, No. 27 Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS. 115 p.

Some Frequency Based Differences Between Spoken and Written Danish

Juel Henrichsen, P., 2002, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 88/2002, Göteborg, 19 p.

Transliteration between spoken language corpora: Moving between Danish BySoc and Swedish GSLC

Allwood, J., Juel Henrichsen, P., Grönqvist, L., Ahlsén, E. & Gunnarsson, M., 2002, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 86/2002, Göteborg, 20 p.

2001

Talesproget taget på ordet – et eksperiment med selvorganiserende grammatiske kategorier

Juel Henrichsen, P., 2001, Cothenburg Lecture Notes 15, p. 112-119. Göteborg Universitet.

Kompendium i Taleteknologi: Med særlig vægt på syntese af dansk talesprog

Juel Henrichsen, P., 2001, København: Samfundslitteratur.

Transformation-Based Learning of Danish Stress Assignment

Juel Henrichsen, P., 2001, Eurospeech 2001, Scandinavia: 7th European Conference on Speech Communication and Technology. Dalsgaard, P. (ed.). Aalborg Universitet, 4 p.

Transformation-Based Learning of Danish Stress Assignment

Juel Henrichsen, P., 2001, Kompendium i Taleteknologi: Med særlig vægt på syntese af dansk talesprog. København: Handelshøjskolen i København, 4p.

2000

Tyrannocorpus Rex – nogle indledende korpuslingvistiske undersøgelser af den danske del af www

Juel Henrichsen, P., 2000, In: NyS 26&27, Dansklærerforeningens Forlag, p. 225-245, ISBN: 87 7704 477 0.

Supersymmetrier i den danske der-konstruktion

Juel Henrichsen, P.; S. Nimb, 2000, In: NyS 26&27, Dansklærerforeningens Forlag, p. 43-72, ISBN: 87 7704 477 0.

Artikler om partikler

Juel Henrichsen, P. (ed.), 2000, In: NyS 26-27. Specialudgave om grammatiske partikler. Dansklærerforeningens Forlag. ISBN: 87 7704 477 0.