Spring navigation over
Forside/Marianne Rathje/Marianne Rathjes CV

Marianne Rathjes CV

Marianne Rathjes CV

Født: 1973

Uddannelse

2015: Universitetspædagogikum, Syddansk Universitet

2009: Ph.d. med afhandlingen Generationssprog i mundtlig interaktion. En sociolingvistisk undersøgelse af generationsspecifikke sproglige og interaktionelle træk, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

1999: Cand.mag. i dansk og sprogpsykologi, Aarhus Universitet. Speciale: “Ja, mm, nå, okay – jeg forstår ikke, hvad du mener”. Tilbagemeldingsenkeltord i et forståelsesperspektiv.

Ansættelser

2019-…: Seniorforsker ved Dansk Sprognævn

2017-…: Sprogklummeskribent ved Politiken (1 gang om ugen)

2018-2019: Studieadjunkt i dansk sprog ved faget dansk, Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

2016-2018: Postdoc/research manager på projektet PIPE – Professional interaction and practice, Syddansk Universitet

2013-2016: Adjunkt i dansk sprog ved faget Dansk, Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

2013-2014: Projektseniorforsker ved Dansk Sprognævn på en 1-årig bevilling fra Kulturministeriets Forskningspulje til forskningsprojektet R de nye medier 1 trusl mod skriftsprågd? Nye mediers påvirkning af det konventionelle skriftsprog

2012-2013: Ekstern lektor på Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet, Afdeling for Dansk

2008- 2012: Forsker ved Dansk Sprognævn

2005- 2008: Informationsmedarbejder ved Dansk Sprognævn

2003-2004: Videnskabelig medarbejder ved Dansk Sprognævn

2001-2002: Forskningsassistent ved Dansk Sprognævn

2000-2002: Forskningsassistent ved Københavns Universitet (Nordisk) på forskningsprojektet DASVA – undersøgelse af dansk-svensk sprogforståelse og akkommodation før og efter Øresundsbroen (ledelse: Frans Gregersen, Københavns Universitet)

2000: Ekstern lektor, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

1999-2001: Undervisningsassistent, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet

Censor

2010-…: Censor i dansk sprog ved universiteterne

2006- …: Censor i sprogpsykologi og audiologopædi ved universiteterne

2012-2018: Censor ved korrekturlæseruddannelsen, Aros Kurser

2010-2014: Censor i dansk ved lærerseminarierne

Bevillinger

2016: 428.000 svenske kroner fra NOS-HS (Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences) til projektet Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods, and analyses sammen med professor Marjut Johansson (Turku Universitet) og professor Kristy Beers Fägersten (Södertorn Högskola)

2013: 630.000 kr. til en 1-årig postdoc fra Kulturministeriets Forskningspulje

2013: 55.000 til konference om sproget i de nye medier fra Netværket for de Nordiske Sprognævn

2011: 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) til det nordiske forskningsnetværk NoSSinK – Nordisk Sprog og sprogforståelse i de nye medier fra Nordplus’ rammeprogram Sprog og kultur

2011: 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) til det nordiske forskningsnetværk NoSSinK – Nordisk Sprog og sprogforståelse i de nye medier fra Netværket for de Nordiske Sprognævn

Priser

2016: Institut for Sprog og Kommunikations kandidat til SDU’s forskningsformidlingspris

2015: Institut for Sprog og Kommunikations kandidat til SDU’s forskningsformidlingspris

Medlem af tidsskriftredaktioner

2009-2019: NyS – Nydanske Sprogstudier (kategori 2)

2015-2016: RASK – International Journal of Language and Communication (kategori 1)

Centre, forskningsgrupper og projekter

2023-…: Deltager og styregruppemedlem i EU- og COST Action-projektet: European Network On Lexical Innovation (ENEOLI), samt medlem af arbejdsgruppe 3: ”Diachronic and synchronic comparative studies of neology”

2014-…: Medlem af forskergruppen Skriftsproglighed på Universitetet (SpUni)

2019-2021: Medlem af forskergruppen Sprogbrug og interaktion i moderation på sociale medier

2015-2017: Medlem af forskergruppen Børn og Sprog, SDU

2013-2016: Medlem af Centre for Communication, Culture and Society (CCCS), SDU

Bedømmelsesudvalg

2016: Opponent og medlem af bedømmelsesudvalget ved Mie Bligaard Christoffersens (Københavns Universitet) forsvar af ph.d.-afhandlingen Digitale spor på papiret. En korpusundersøgelse af danske gymnasieelevers tekstnormer, tekstlogikker og brug af digitale skriveredskaber, 25. november 2016.

2014: Bedømmer af ph.d.-ansøgninger ifm. ph.d.-stipendium ved RUC og Dansk Sprognævn om sprog i nye medier

Netværksdeltagelse og -ledelse

2023 -…:   Medlem af det internationale netværk “Language and Gender: Academic Research and Practical Implementation

2010-…: Initiativtager til og leder af netværket SwiSca – Swearing in Scandinavia

2020-2021: Medlem af netværket CRAP – Consortium for Research About Profanity

2014-2017: Medlem af Grammatiknetværket

2011-2013: Leder af netværket NoSSinK – Nordisk Sprog og Sprogforståelse i de Nye Kommunikationsformer

Kurser

2024: Krisekommunikation (Kforum)

2023: Brug AI som sparringspartner og personlig assistent (Dansk Magisterforening)

2023:   Kursus i krisekommunikation (Talerakademiet)

2020: Web Archives and Web Archiving, NetLab, Aarhus Universitet

2018: Byg et stærkt foredrag (one2speak v. Anders Gisselmann)

2018: Use student response systems in your teaching – an online course (SDU)

2017: Projektansøgning for forskere på SDU (SDU)

2016: Semiotic Technology: Software, social media and digital artefacts (SDU)

2015: Juniorforskerseminar. Karriereudviklingsworkshop med fokus på ekstern forskningsfinansiering (SDU)

2015: Student response systems (SDU)

2015: Aktiver dine studerende med diskussionsfora, blogs eller wikier (SDU)

2015: Det gode kursusrum i Blackboard (SDU)

2015: Prezi – træt af dine powerpoints? (SDU)

2010: Bad Language (forskerkursus, Universitetet i Agder, Kristiansand)

2010: Projektledelse (Dansk Magisterforening)

2009: Academic Writing (Dansk Magisterforening)

2007: Skriv til nettet (borge.dk)

2007: Brug pressen i markedsføringen (pressekurser.dk)

2005: Kvalitativ udvikling af webstedet (Dansk Magisterforening)

2002-2008: Diverse ph.d.-kurser (fx Metoder i sprogvidenskaben og Sprogvidenskabelige forskningstraditioner)