Spring navigation over
Forside/Jørgen Schack/Jørgen Schacks publikationsliste

Jørgen Schacks publikationsliste

2024

 • Schack, Jørgen & Eva Skafte Jensen (2024): Stærke participier i attributiv stilling – en leksikografisk udfordring. I: Louise Holmer, Greta Horn, Hans Landqvist, Pär Nilsson, Eva Nordgren & Emma Sköldberg (red.). Nordiska studier i lexikografi 16. Rapport från 16:e konferensen om lexikografi i Norden. Lund 27–29 april 2022. Lund & Göteborg: Nordiska Föreningen för Lexikografi. 309-320.

2023

 • Schack, Jørgen & Eva Skafte Jensen (2023): Uden og med -t. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig og –lig, I: Kirstine Boas, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard & Ea Lindhardt Overgaard. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus: 281-291.
 • Jensen, Eva Skafte & Jørgen Schack (2023): I: Ny forskning i Grammatik, nr. 30, 57-73.
 • Kristensen, Line Burholt, Jørgen Schack & Katrine Falcon Søby (2023): I: Ny forskning i Grammatik, nr. 30, 74-90.
 • Rathje, Marianne & Jørgen Schack, Jonas Nygaard Blom & Eckhard Bick (2023): Stavefejl i aviserne i 1999 og 2019. I: Nyt fra Sprognævnet, 2023/2.

 • Jensen, Eva Skafte, Jørgen Schack & Jan Heegård Petersen (2023). The use of case forms in Modern Danish – an empirical study. Acta Linguistica Hafniensia 55(2), 182-215.

 • Jensen, Eva Skafte & Jørgen Schack (2023). Ubøjede adverbialer uden og med -t og historien bag. I: Ny forskning i Grammatik 30. Bogense: Dansk Sprognævn, 57-73.

2022

2021

2020

 • Heegård Petersen, Jan, Jørgen Schack & Eva Skafte Jensen (2020): Pronominalkasus i subjekt med bestemmende relativsætning. I Sune Sønderberg Mortensen mfl. (red.): Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 27. København: Dansk Sprognævn. S. 107-124.
 • Hartling, Anna Sofie & Jørgen Schack (2020): Hvad hedder vi andre i genitiv? I: Nyt fra Sprognævnet 2020/3.

2019

 • Ruus, Hanne & Schack, Jørgen (2019): Genstridige kerneord. Bestemmelse af kerneord i materiale i perioderne 1970-1974 og 2012-2016. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.) Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets konferenceserie 6. Bogense, 229-239.
 • Schack, Jørgen, Jensen, Eva Skafte & Petersen, Jan Heegård (2019): ”Tak til alle de der gør en indsats for vores sikkerhed”. Bagom dronningens kasusvalg. I: Goldshtein, Yonatan, Hansen, Inger Schoonderbeek & Hougaard, Tina Thode (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 11.-12. oktober 2018. Århus: Aarhus Universitet, 443-456.
 • Schack, Jørgen (2019): Kerneimportord. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.) Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets konferenceserie 6. Bogense, 239-248.
 • Diderichsen, Philip & Schack, Jørgen (2019): Nye danske kerneord − kerneordskorpus 2.0. I: Goldshtein, Yonatan, Hansen, Inger Schoonderbeek & Hougaard, Tina Thode (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 11.-12. oktober 2018. Århus: Aarhus Universitet, 257-276.

2018

 • Schack, Jørgen (2018): Perfektum participium som adjektivisk prædikativ. I Danske Studier 2018, 5-29.
 • Schack, Jørgen (2018): Perfektum participium og ordklassen adjektiver. I: Nordiske Studier i Leksikografi 14. Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden. Reykjavík 30. maj-2. juni 2017. Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi. Skrift nr. 15, s. 222-229.

2017

2016

 • Ågerup Jervelund, Anita & Schack, Jørgen (2016): Den der skriver d i gjort. Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser. Frederiksberg: Dansk Sprognævn. Dansk Sprognævns skrifter 48.
 • Schack, Jørgen (2016):  I: Ny forskning i grammatik, nr. 23, s. 217-232.
 • Schack, Jørgen (2016): Etnisk. I: Laurids Kristian Fahl, m.fl. (red.):  Ebbas Danske Ordbog: Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. maj 2016. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, s. 37-39.
 • Schack, Jørgen (2016): Dimission eller translokation. I: Nyt fra Sprognævnet 2016/3, s. 14.

2015

 • Diderichsen, Philip, Jørgen Schack & Sune Just Christensen (2015): Ranking corpus texts by spelling error rate. I: Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH) 10 December 2015 Warsaw, Poland, s. 31-38.
 • Schack, Jørgen & Philip Diderichsen (2015): Jagten på den gode og sikre sprogbruger. I: Nyt fra Sprognævnet 2015/3, s. 1-8.
 • Becker-Christensen, Christian & Jørgen Schack (2015): Ord og ordforbindelser, som „hører nøje sammen med en efterfølgende ledsætning“. Om startkommaets placering i henhold til Retskrivningsordbogens § 50.1 og 50.3. I: Duncker, Dorthe, Eva Skafte Jensen & Ole Ravnholt (red.): Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Frederiksberg: Dansk Sprognævn, s. 49-72.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Schack, Jørgen, Margrethe Heidemann Andersen, Jørgen Nørby Jensen & Marianne Rathje (red.) (2007): Ved lejlighed. Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 39. Dansk Sprognævn.
 • Schack, Jørgen & Vibeke Sandersen (red.) (2007): Dansk Sprognævn – godt og vel 50 år efter. Dansk Sprognævns skrifter 40. Dansk Sprognævn.
 • Schack, Jørgen (2007): Eventuelle ændringer i en kommende udgave af Retskrivningsordbogen. I: Vibeke Sandersen & Jørgen Schack (red.): Dansk Sprognævn – godt og vel 50 år efter. Dansk Sprognævns skrifter 40. Dansk Sprognævn, s. 93-103.

2006

 • Schack, Jørgen, Anita Ågerup Jervelund & Marianne Rathje (red.) (2006): Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 36, Dansk Sprognævn.
 • Schack, Jørgen, Jørgen Nørby Jensen & Ole Ravnholt (red.) (2006): Ordet fanger. Festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 37. Dansk Sprognævn.
 • Schack, Jørgen (2006): Frekvens og proveniens. Om nyere fremmedord i det centrale danske ordforråd. I: Anita Ågerup Jervelund, Marianne Rathje & Jørgen Schack (red.): Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-årsdagen, s. 161-167.
 • Schack, Jørgen (2006): Pseudohomonymer. I: Jørgen Nørby Jensen, Ole Ravnholt & Jørgen Schack (red.): Ordet fanger. Festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen, s. 191-203.

2005

 • Davidsen-Nielsen, Niels & Jørgen Schack (2005): Hvad er et adverbial? I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Skrifter utgivna av Institutionen för nordisk språk vid Uppsala universitet 67. Institutionen för nordisk språk vid Uppsala universitet, s. 460-465.

2004

2003

2001

2000

 • Schack, Jørgen (2000): Ordmærker i dansk. I: Studier i Nordisk 1998-1999. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning, s. 5-18.

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1990

1989

 • Hjorth, Ebba mfl. (1989): Behov og brugerprofiler for en dansk ordbank. DANLEXgruppen, København 1989.

1987

 • Schack, Jørgen & Dorthe Duncker (1987): Sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsen. I: Gert Engel mfl.: Ordbøger i Danmark. En oversigt. DANLEXgruppen, København, s. 44-88.

Medvirken til ordbøger og ordlister

 • Heltoft, Lars, Eva Skafte Jensen, Ida Elisabeth Mørch & Jørgen Schack (2020): Grammatiske termer. Dansk Sprognævns skrifter 50. Bogense: Dansk Sprognævn.
 • Jervelund, Anita Ågerup, Jørgen Schack, Jørgen Nørby Jensen & Margrethe Heidemann Andersen (red.) (2012): Retskrivningsordbogen, 4. udgave. Dansk Sprognævn, Alinea A/S.
 • Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen. 3. udgave. Alinea – Aschehoug, København 2001. (Manuskript til ordbogens alfabetiske del sammen med Anita Mai Ågerup).
 • Hårbøl, Karl Schack, Jørgen,& Henning Spang-Hanssen (1997): Fremmedordbog. 15. udgave. Munksgaard, København 1997.
 • Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen. 2. udgave. Aschehoug, København 1996. (Manuskript til ordbogens alfabetiske del sammen med Henrik Galberg Jacobsen).
 • Nordisk møteordliste. Dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk. Udgivet af Nordisk Sprogsekretariat, Oslo 1996.
 • Dansk Standard: DS/ISO 3166: Koder for landenavne. Codes for the representation of names of countries. udgave, København 1994.
 • Schack, Jørgen (red.) (1994): Statsnavne og nationalitetsord. Nordisk Sprogsekretariats skrifter 17. Dansk Sprognævns skrifter 21. Udgivet af Nordisk Sprogsekretariat og i kommission hos Novus forlag, Oslo 1994.