Spring navigation over
Forside/Eva Skafte Jensen/Eva Skafte Jensens CV

Eva Skafte Jensens CV

Uddannelse og ansættelse

2011:  Dr. phil. på afhandlingen ’Nominativ i gammelskånsk – afvikling og udviklinger’, Roskilde Universitet

2008: Efteruddannet i akustisk fonetik mhp. forskningsprojekt om forholdet mellem lyd og grammatik, Københavns Universitet

2003 – 2012: Lektor i dansk sprog med særligt henblik på grammatik, Danskfaget, Roskilde Universitet

2001-2003: Postdoc-stipendiat med et projekt om gammeldansk grammatik, finansieret af Carlsbergfondet

2001:  Ph.d. på afhandlingen ’Danske sætningsadverbialer og topologi i diakron belysning’, Københavns Universitet

2000:  Dansklærer for kadetaspiranter på Søværnets Officersskole

1995 – 2000:  Ph.d.-stipendiat ved det humanistiske fakultet, Københavns Universitet

1994:  Dansklærer for Svenskstuderende ved Institutionen för Nordiska Språk, Göteborgs Universitet

1994:  Cand. phil. i Nordisk Filologi, Københavns Universitet

1990:  Studieophold ved Stockholms Universitet

Andet fagligt relevant

2020 – 2023: Leder af forskningsprojektet ’Mange grublende Dage ere gaaede forud. Grammatik i 1800-tallet som nøgle til problemer med moderne norm og variation’. Projektet udføres i samarbejde med seniorforsker Jørgen Schack.

2018 – : Medlem af bestyrelsen for Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

2015 – : Medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

2015 – 2019: Nordisk Sekretær.

2014 – : Serieredaktør for tidsskriftet Ny forskning i grammatik.

2014 – : Medlem af styrelsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund.

2014 – : Beskikket censor for Lingvistik.

2014 – : Beskikket censor for Danskfaget på Universiteterne.

2014 – : Medlem af bestyrelsen for Collstrops Fond.

2013 – : Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

2011: Gæsteforsker ved grundforskningscentret LANCHART.

2010 – 2011: ’Sproghaj’, del af sprogkampagnen ’Gang i sproget’, jf. http://gangisproget.dk/arrangementer/hyr-en-sproghaj).

2010:  Undervist på Folkeuniversitetet, sm. med Lars Heltoft (RUC) og Tanya Christiansen (KU).

2008 – : Medlem af editorial board for Nordic Journal of Linguistics.

2007 – 2010: Medlem af det internationale netværk From communication to language structure, procedural meaning in diachrony, ledet af Richard Waltereit (University of Newcastle), Ulrich Detges (Ludwig-Maximilians-Universität, München) og Maj-Britt Mosegaard Hansen (University of Manchester).

2006 – 2012: Medlem af følgegruppen (senere kaldet fagråd) tilknyttet Retskrivningsordbogen 2012.

2006 – 2012: Beskikket til repræsentantskabet for Dansk Sprognævn for Danske Universiteter.

2006 – 2015: Redaktør af Lingvistkredsens serie, Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, jf. http://www.lingvistkredsen.dk/index.html.

2004 – 2006: Medlem af det FKK-støttede Sprogligt Polyfoninetværk, ledet af Rita Therkelsen (dansk, RUC), Nina Møller Andersen (dansk, KU) og Henning Nølke (fransk, AU).

2002 – 2003: Medlem af det SHF-støttede grammatikaliseringsnetværk, ledet af Lene Schøsler (fransk, KU), Jens Nørgård-Sørensen (russisk, KU) og Lars Heltoft (dansk, RUC).

1995 – 1999: Medlem af den italienske del af de SHF-støttede forskningsprojekter Lingvistik & fremmedsprog, ledet af Bente Lihn Jensen (HHK), Iørn Korzen (HHK), Gunver Skytte (KU).

1995 – 2007: Tilknyttet den SHF-støttede Grammatik over det Danske Sprog (GDS, Erik Hansen & Lars Heltoft).

Deltager jævnligt i stillings- og fagfællebedømmelser.

Medvirker til forskeruddannelse som ph.d.-vejleder, som adjunktpædagogikumvejleder og som underviser på ph.d.-kurser.

Har siden studietiden været medlem af Selskab for Nordisk Filologi og Lingvistkredsen. Fast deltager i de årlige møder i Grammatiknetværket, i International Conference of Historical Linguistics (ICHL), i Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS). Deltager også i andre møder og konferencer i ind- og udland.

Indbudt som foredragsholder både i og uden for universitetet, heriblandt for forskergrupper ved Lunds universitet og Århus Universitet, for danskstuderende ved Osaka Universitet, ved Poznan Universitet, ved Humboldt Universitet i Berlin og ved Moskva Statsuniversitet, for danske lektorer ved deres årlige møde i Hindsgavl, for referenter af Folketingstidende, for offentligheden gennem Videnskabernes Selskab.

Skriver populærvidenskabeligt til Nyt fra Sprognævnet, Lingoblog.dk og Mål & Mæle.