Spring navigation over
Forside/Dansk Tegnsprog/Principper for rådgivning

Principper for rådgivning i svartjenesten

Afdeling for Dansk Tegnsprog

Hvad ligger til grund for Afdeling for Dansk Tegnsprogs rådgivning?

Her kan du læse hvad afdelingen rådgiver om, og hvilke principper der ligger til grund for rådgivningen.

Sparsom dokumentation på området

Afdeling for Dansk Tegnsprog ved Dansk Sprognævn betjener en svartjeneste der på årsplan besvarer i gennemsnit mellem 250 og 300 spørgsmål vedrørende dansk tegnsprog. Da dansk tegnsprog endnu ikke er særligt veldokumenteret, er der kun ganske lidt litteratur og anden dokumentation i form af annoterede videooptagelser at lægge til grund for afdelingens oplysning og rådgivning. Derfor trækker afdelingen i høj grad på eksterne eksperter og et repræsentativt korps af sprogbrugere, kaldet referencegruppen, hvis der fx ikke kan findes dokumentation for tegns udtaler og betydninger i ordbøger.

Afdelingens referencegruppe

Referencegruppen blev etableret i 2016 og består af ca. 25-30 personer som alle har dansk tegnsprog som førstesprog. Den er sammensat af både yngre og ældre tegnsprogstalende af forskellige køn og fra forskellige steder i Danmark. Hovedkriteriet for at være medlem af referencegruppen er at vedkommende har dansk tegnsprog som hovedkommunikationsmiddel i sin dagligdag. En tredjedel af referencegruppen består af sprogbrugere som har døve forældre og har haft direkte adgang til dansk tegnsprog fra fødslen.

Fra spørgsmål til svar

Når afdelingen modtager et spørgsmål angående dansk tegnsprog, er proceduren typisk at man først afsøger litteraturen, herunder ordbøger. Drejer henvendelsen sig om tegn som ikke er dokumenteret i nogen danske ordbøger, eller anvendelsen af tegn i en særlig kommunikativ situation, vil afdelingen ofte henvende sig til referencegruppen for dermed at inddrage sprogbrugeres anvendelse og perspektiver. Afdelingen samler de indkomne svar og formidler herefter resultatet videre til spørgeren. Drejer henvendelsen sig derimod om særlige lingvistiske elementer i sproget, vil afdelingen typisk trække på eksterne faglige eksperter. Ofte vil rådgivningen basere sig på en kombination af de nævnte fremgangsmåder.

Afgrænsning af afdelingens rådgivning

Rådgivningen er ikke sprogpolitisk og kommer ikke med anbefalinger. Afdelingen kan altså hverken påbyde eller forbyde brug af bestemte tegn, men kan oplyse om at et tegn fx kan have nogle negative medbetydninger der vil kunne støde nogen og muligvis opleves som krænkende.