Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside 28.9.2020

1-20 af i alt 159 artikler
præ sb., -et, -er, -erne (HISTORISK topkarakter)
præambel sb., præamb(e)len el. præamb(e)let, præambler, præamblerne (indledning)
præbende sb., -t, -r, -rne (HISTORISK indtægt af kirkelige ejendomme)
præcedens sb. (fk. el. itk.), -er, -erne (fortilfælde)
præceptiv adj., -t, -e (OM LOVE OG REGLER ufravigelig)
1. præcis adj., -t, -e (med præcision, minutiøs); maskinen arbejder præcist
2. præcis adv. (lige; til fulde; på klokkeslæt) (fork.: pr. el. prc.); jeg ved præcis hvad du mener; toget går præcis kl. 8
præcisere vb., -r, -de, -t
præcisering sb., -en, -er, -erne
præcision sb., -en, i sms. præcisions-, fx præcisionsarbejde, præcisionsskydning
præcolumbiansk adj., itk. d.s., -e (som vedrører Amerika før Columbus kom dertil)
prædestination sb., -en (forudbestemmelse), i sms. prædestinations-, fx prædestinationslære
prædestinere vb., -r, -de, -t (forudbestemme)
prædikant sb., -en, -er, -erne
prædikat sb., -et, -er, -erne (betegnelse, karakteristik; LINGVISTIK det der udsiges om subjektet i en sætning), i sms. prædikats-, fx prædikatsled
1. prædikativ sb., -et, -er, -erne (omsagnsled)
2. prædikativ adj., -t, -e (som vedrører el. optræder som et prædikativ)
prædikatslogik sb., -ken
prædike vb., -r, -de, -t; prædike evangeliet; prædike moral (jf. præke)
prædiken sb., -en, -er, -erne; søndagens prædiken; en længere prædiken om at rygning er skadeligt (jf. præken)
Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik