Spring navigation over
Forside/Tidligere projekter/Sproget i gymnasiestile

Sproget i gymnasiestile

Her beskrives et korpus af gymnasiestile og et postdocprojekt om stilene.
undraw_researching_22gp

I 2016 blev gymnasieelevernes eksamensopgaver i skriftlig dansk for første gang indsamlet elektronisk. I samarbejde med Undervisningsministeriet har Dansk Sprognævn fået adgang til en delmængde af alle stilene.

Sprognævnet har opbygget et korpus af stilene, og korpusset består af 200 danske stile fra seks forskellige gymnasier.

Korpusset har dannet grundlag for forskellige sproglige undersøgelser af gymnasieelevers skriftsprog.

Skriftlig dansk til studentereksamen. En undersøgelse af gymnasieelevers skriftlige danskniveau (postdocprojekt 2018-2020)

I postdocprojektet “Skriftlig dansk til studentereksamen. En undersøgelse af gymnasieelevers skriftlige danskniveau” har Lene Rotne bl.a. undersøgt ordvalg, sætningskonstruktion og afsender- og modtagerforhold i stilene.

Projektet fokuserede på fejl og problemer man ikke altid kan finde en løsning på i en ordbog eller en grammatik.

Projektets resultater gør lærere i stand til at udpege fejl og problemer, og herved vil de bedre kunne undervise eleverne i hvordan de kan undgå dem.

Broken Grammar and Beyond

I projektet “Broken Grammar and Beyond” på Københavns Universitet arbejder sprogforskere også med gymnasiestilene.

Projektet undersøger hvilke typer af grammatiske afvigelser der forekommer i gymnasiestile og andre opgaver. Projektet sammenligner således stile skrevet af elever med dansk som modersmål med opgaver skrevet af sprogskolekursister som lærer dansk som andetsprog.

Læs mere om Broken Grammar and Beyond.