Spring navigation over
Forside/Store tekstsamlinger/Sådan bruger vi korpusser

Sådan bruger vi korpusser

Korpusser giver os mulighed for at søge på hvor hyppigt et ord optræder i sproget. Desuden kan man se de sproglige kontekster et ord bruges i.
Illustration

Sprognævnet bruger korpusser i det løbende arbejde med at forske i og dokumentere brugen af det danske skriftsprog.

Når man søger på et ord i et korpus, får man det vist i en såkaldt konkordans. I konkordansen står søgeordet centralt i en oversigt over alle de sætninger ordet optræder i. Dermed kan forskeren se hvordan ordet indgår i forskellige sproglige kontekster.

Af hensyn til ophavsretlige forhold er Sprognævnets korpusser ikke offentligt tilgængelig. Forskere kan dog efter aftale komme ind på nævnet og arbejde med korpusserne.

Et eksempel på et offentligt tilgængeligt korpus kan man se på KorpusDK på ordnet.dk.

Sprognævnet arbejder med sprogteknologi og fagsprog

Mobiltelefoner, robotter, selv biler bliver bedre og bedre til at håndtere sprog og verbal kommunikation. Sprognævnet arbejder med det sproglige grundlag.

undraw_robotics_kep0(2)

Sprognævnet følger sprogets udvikling

Vi løser vores opgave med at følge sprogets udvikling ved bl.a. at forske i ordforråd og grammatik i både det moderne og det ældre sprog.

undraw_time_management_30iu(2)