Spring navigation over
Forside/Skiftende stavning/Nye ord på -ie i RO 2012

Nye ord på -ie i RO 2012

I Retskrivningsordbogen 2012 blev denne ændring indført, og den har medført valgfrihed i stavemåden af disse ord. Men bemærk at der også er mange ord som stadig kun kan skrives korrekt med -ium.
Illustration

I RO 2012 indføres 40 nye dobbeltformer af denne type:

akvarium (el. akvarie) sb., akvariet, akvarier.
ambulatorium (el. ambulatorie) sb., ambulatoriet, ambulatorier.
auditorium (el. auditorie) sb., auditoriet, auditorier.
delfinarium (el. delfinarie) sb., delfinariet, delfinarier.
eksperimentarium (el. eksperimentarie) (Experimentarium ®) sb., eksperimentariet, eksperimentarier, eksperimentarierne.
evangelium (el. evangelie) sb., evangeliet, evangelier. 
gymnasium (el. gymnasie) sb., gymnasiet, gymnasier.
imperium (el. imperie) sb., imperiet, imperier.
indicium (el. indicie) sb., indiciet, indicier.
klimakterium (el. klimakterie) sb., klimakteriet, klimakterier, i sms. klimakterie-, fx klimakteriesymptom.
kollegium (el. kollegie) sb., kollegiet, kollegier, i sms. kollegie-, fx kollegiebyggeri.
kollokvium (el. kollokvie) sb., kollokviet, kollokvier, i sms. kollokvie-, fx kollokvieform.
kommissorium (el. kommissorie) sb., kommissoriet, kommissorier.
kompendium (el. kompendie) sb., kompendiet, kompendier, i sms. kompendie-, fx kompendiemateriale.
konservatorium (el. konservatorie) sb., konservatoriet, konservatorier, i sms. konservatorie-, fx konservatorieuddannet.
krematorium (el. krematorie) sb., krematoriet, krematorier, i sms. krematorie-, fx krematorieovn.
kriterium (el. kriterie) sb., kriteriet, kriterier, i sms. kriterie-, fx kriterietype, dog i hestesport også kriteriums-, fx kriteriumsprøve.
laboratorium (el. laboratorie) sb., laboratoriet, laboratorier, i sms. laboratorie-, fx laboratorieudstyr.
martyrium (el. martyrie) sb., martyriet, martyrier.
ministerium (el. ministerie) sb., ministeriet, ministerier, i sms. ministerie-, fx ministeriebygning.
moratorium (el. moratorie) sb., moratoriet, moratorier, i sms. moratorie-, fx moratorieordning.
mysterium (el. mysterie) sb., mysteriet, mysterier, i sms. mysterie-, fx mysteriespil.
observatorium (el. observatorie) sb., observatoriet, observatorier, i sms. observatorie-, fx observatoriebetjent.
oratorium (el. oratorie) sb., oratoriet, oratorier, i sms. oratorie-, fx oratoriearie.
planetarium (el. planetarie) sb., planetariet, planetarier, i sms. planetarie-, fx planetarieleder.
privilegium (el. privilegie) sb., privilegiet, privilegier, i sms. privilegie-, fx privilegiesamfund.
præsidium (el. præsidie) sb., præsidiet, præsidier, i sms. præsidie-, fx præsidiemøde.
refugium (el. refugie) sb., refugiet, refugier, i sms. refugie-, fx refugieophold.
remedium (el. remedie) sb., remediet, remedier.
sanatorium (el. sanatorie) sb., sanatoriet, sanatorier, i sms. sanatorie-, fx sanatorieophold.
scenarium (el. scenarie) sb., scenariet, scenarier (manuskript), i sms. scenarie-, fx scenarieform.
seminarium (el. seminarie) sb., seminariet, seminarier (læreanstalt), i sms. seminarie-, fx seminarielærer.
solarium (el. solarie) sb., solariet, solarier, i sms. solarie-, fx solarieudlejning.
stipendium (el. stipendie) sb., stipendiet, stipendier, i sms. stipendie-, fx stipendieudvalg.
studium (el. studie) sb., studiet, studier, i sms. studie-, fx studiekammerat.
suppositorium (el. suppositorie) sb., suppositoriet, suppositorier.
symposium (el. symposie) sb., symposiet, symposier.
sælarium (el. sælarie) sb., sælariet, sælarier.
terrarium (el. terrarie) sb., terrariet, terrarier, i sms. terrarie-, fx terrariedyr.
territorium (el. territorie) sb., territoriet, territorier, i sms. territorie-, fx territorieplanlægning.

Størsteparten af  ium-ordene (ca. 90 ord) skal i RO 2012 fortsat have  ium-formen som den eneste autoriserede.

Det gælder fx grundstoffer mv.:

aluminium sb., -met.
ammonium sb., -met.
barium sb., -met.
beryllium sb., -met.
bromkalium sb., -met.
cadmium (el. kadmium) sb., -met.
calcium (el. kalcium) sb., -met.
cerium sb., -met.
cyankalium sb., -met.
cæsium sb., -met.
deuterium sb., -met.
gallium sb., -met.
germanium sb., -met.
hafnium sb., -met.
helium sb., -met.
indium sb., -met.
iridium sb., -met.
kadmium (el. cadmium) sb., -met.
kalcium (el. calcium) sb., -met.
kalium sb., -met.
litium sb., -met.
magnesium sb., -met.
magnium sb., -met.
natrium sb., -met.
neptunium sb., -met.
niobium sb., -met.
nobelium sb., -met.
opium sb., -men el. -met.
osmium sb., -met.
palladium sb., -met.
plutonium sb., -met.
radium sb., -met.
polonium sb., -met.
rubidium sb., -met.
silicium sb., -met.
strontium sb., -met.
tallium sb., -met.
thorium sb., -met.
titanium sb., -met.

Og det gælder en lang række andre  ium-ord, fx:

adverbium sb., adverbiet, adverbier.
amfibium sb., amfibiet, amfibier, i sms. amfibie-, fx amfibiekøretøj.
antependium sb., antependiet, antependier.
auspicium sb., auspiciet, auspicier; under deres auspicier.
beneficium sb., beneficiet, beneficier.
decennium sb., decenniet, decennier.
delirium sb., deliriet, delirier.
diplomatarium sb., diplomatariet, diplomatarier.
dokumentarium sb., dokumentariet, dokumentarier.
eksaminatorium sb., eksaminatoriet, eksaminatorier.
gerundium sb., gerundiet, gerundier.
instrumentarium sb., instrumentariet, instrumentarier.
herbarium sb., herbariet, herbarier.
interludium sb., interludiet, interludier.
intermedium sb., intermediet, intermedier.
judicium sb., judiciet, judicier.
kalendarium sb., kalendariet, kalendarier.
kolofonium sb., kolofoniet, kolofonier (harpiksdestillat).
kolumbarium sb., kolumbariet, kolumbarier.
konsilium sb., konsiliet, konsilier (rådsforsamling).
konsistorium sb., konsistoriet, konsistorier, i sms. konsistorie-, fx konsistorieudvalg.
konsortium sb., konsortiet, konsortier, i sms. konsortie-, fx konsortiedeltager.
kuratorium sb., kuratoriet, kuratorier.
millennium sb., millenniet, millennier.
mycelium sb., myceliet, mycelier, i sms. mycelie-, fx myceliezone.
offertorium sb., offertoriet, offertorier.
omnium sb., omniet, omnier.
participium sb., participiet, participier, i sms. participiums-, fx participiumsendelse.
polynomium sb., polynomiet, polynomier.
postludium sb., postludiet, postludier.
proprium sb., propriet, proprier.
proscenium sb., prosceniet, proscenier, i sms. prosceniums-, fx prosceniumsloge.
provisorium sb., provisoriet, provisorier, i sms. provisorie-, fx provisorieårene.
præludium sb., præludiet, præludier, i sms. præludie-, fx præludiesamling.
refektorium sb., refektoriet, refektorier.
responsorium sb., responsoriet, responsorier.
skuffedarium sb., skuffedariet, skuffedarier.
suspensorium sb., suspensoriet, suspensorier.
testimonium sb., testimoniet, testimonier.
vivarium sb., vivariet, vivarier.
vokabularium sb., vokabulariet, vokabularier.