Spring navigation over
Forside/Mere om Retskrivningsordbogen 2012/Retskrivningsordbogens redaktion

Retskrivningsordbogens redaktion

Bag arbejdet med Retskrivningsordbogen står en række videnskabelige medarbejdere og en følgegruppe som ændringsforslag løbende drøftes med.
cover-svg-tw-plain

Ordbogens alfabetiske del er udarbejdet af:

 • Anita Ågerup Jervelund (seniorkonsulent og projektleder)
 • Jørgen Schack (seniorforsker)
 • Jørgen Nørby Jensen (videnskabelig medarbejder)
 • Margrethe Heidemann Andersen (seniorforsker)

Den løbende opdatering af den digitale ordbog varetages af den nuværende redaktion:

 • Anna Sofie Hartling (forsker)
 • Margrethe Heidemann Andersen (seniorforsker)
 • Michael Nguyen (forsker)

Retskrivningsreglerne er udarbejdet af Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Schack under medvirken af Jørgen Nørby Jensen og Margrethe Heidemann Andersen.

Følgegruppe og fagråd

Fagrådet for retskrivning godkender retskrivningsændringer af ikkeprincipiel karakter, følger den overordnede redigering af den alfabetiske del af ordbogen og er rådgivende mht. fx ordudvalget i ordbogen.

I 2019 blev der nedsat et fagråd bestående af:

 • Thomas Hestbæk Andersen (Sprognævnets direktør)
 • Sanni Nimb (seniorredaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)
 • Henrik Jørgensen (lektor på Aarhus Universitet)
 • I 2021 blev fagrådet udvidet med Inger Schoonderbeek Hansen (lektor på Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet)

I 2010 blev følgegruppen erstattet af et fagråd for retskrivning bestående af:

 • Sabine Kirchmeier-Andersen (Sprognævnets direktør)
 • Eva Skafte Jensen  (lektor på Roskilde Universitet)
 • Henrik Lorentzen (seniorredaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)

Ændringsforslag og manuskriptudkast blev i perioden 2007-2009 drøftet med en følgegruppe bestående af:

 • Niels Davidsen-Nielsen (prof.emer. og formand for nævnet)
 • Eva Skafte Jensen  (lektor på Roskilde Universitet)
 • Henrik Lorentzen (seniorredaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)

Korrektur

Christian Becker-Christensen (videnskabelig medarbejder)

Databaseudvikling og XML-programmering

Philip Diderichsen (videnskabelig medarbejder)

Thomas Widmann (seniorkonsulent)

Erlandsen Media Publishing

Retskrivningsordbogen på nettet

Dansk Sprognævn

Morning Train

Progresso