Spring navigation over
Forside/Mere om Retskrivningsordbogen 2012/Opslagsord med ændrede bøjningsformer

Opslagsord med ændrede bøjningsformer

Denne liste rummer ændringer i opslagsords bøjningsformer i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012, i forhold til Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 2001, udgivet af Dansk Sprognævn.
Opslagsordene til venstre for pilen (>) er fra 2001, og ordene til højre er de nye bøjningsformer.
Ændrede bøjningsformer af typen regelen/reglen > reglen og køkkenet/køknet > køkkenet er ikke med på listen over ændrede bøjningsformer nedenfor. Ændringer af denne type kan du se på listen Ændringer i bøjningsformer af visse substantiver på -en, -el, -er.
cover-svg-tw-plain

airbag sb., -gen, -ger el. -s, -ge(r)ne > airbag sb., -gen, -s, -gene el. -sene

alkoholisering sb., -en, -er, -erne > alkoholisering sb., -en

allergitest sb., -en, -er el. allergitest, -e(r)ne > allergitest sb., -en, -s el. allergitest, -ene

asylcenter sb., asylcent(e)ret, asylcentre el. asylcentrer, asylcentrene el. asylcentrerne > asylcenter sb., asylcent(e)ret, asylcentre, asylcentrene

back sb., -en, -er, -erne > back sb., -en, -er el. -s, -erne

backup sb., -pen, -per, -perne > backup sb., -pen, -per el. -s, -perne

badge sb., -n, -r el. -s, -(r)ne (mærke) > badge sb., -n el. -t, -s, -ne

ballontyggegummi sb., -et > ballontyggegummi sb., -et, -er, -erne

barbecue sb., -n, -r, -rne > barbecue sb., -n, -r el. -s, -rne

barneansigt sb., -et, -er, -erne > barneansigt sb., -et, -er el. børneansigter, -erne el. børneansigterne

barnedåb sb., -en > barnedåb sb., -en, barnedåb, -ene

barnemord sb., -et, barnemord, -ene > barnemord sb., -et, barnemord el. børnemord, -ene el. børnemordene

barnestjerne sb., -n, -r, -rne > barnestjerne sb., -n, -r el. børnestjerner, -rne el. børnestjernerne

bat sb., -ten el. -tet, -ter el. bat, -te(r)ne (boldtræ) > bat sb., -tet, -s el. bat, -tene

benrad sb., -en, -e, -ene > benrad sb., -en, -e el. -er, -ene el. -erne

beredskabscenter sb., beredskabscent(e)ret, beredskabscentre el. beredskabscentrer, beredskabscentrene el. bredskabscentrerne > beredskabscenter sb., beredskabscent(e)ret, beredskabscentre, beredskabscentrene

beruse vb., -r, -de el. beruste, -t el. berust > beruse vb., -r, -de, -t

bijob sb., -bet, bijob, -bene > bijob sb., -bet, -s el. bijob, -bene

blackout sb., -et, blackout, -ene > blackout sb., -et, -s el. blackout, -ene

blodsukker sb., -et > blodsukker sb., -et, -e el. blodsukre, -ne el. blodsukrene

bollemælk sb., -en > bollemælk: ikke stikke op for bollemælk

botanik sb., -ken, -ker, -kerne > botanik sb., -ken

botulisme sb., -n, -r, -rne > botulisme sb., -n

briks sb., -en, -e el. -er, -e(r)ne > briks sb., -en, -e, -ene

brok sb., et (kludder; sjusket arbejde; uro) > brok sb. (fk. el. itk.) (beklagelse; kludder)

butikscenter sb., butikscent(e)ret, butikscentre el. butikscentrer, butikscentrene el. butikscentrerne > butikscenter sb., butikscent(e)ret, butikscentre, butikscentrene

bycenter sb., bycent(e)ret, bycentre el. bycentrer, bycentrene el. bycentrerne > bycenter sb., bycent(e)ret, bycentre, bycentrene

case sb., -n el. -t, -s, -ne > case sb., -n, -s, -ne

celluloselak sb., -ken el. -ket, -ker, -kerne > celluloselak sb., -ken, ker, -kerne

center sb., cent(e)ret, centre el. centrer, centrene el. centrerne > center sb., cent(e)ret, centre, centrene

centrum sb., -met el. centret, -mer el. centrer, -merne el. centrerne > centrum sb., -met el. centret, -mer el. centre, -merne el. centrene

champion sb., -en, -er, -erne (mester) > champion sb., -en, -er el. -s, -erne

cirkus sb., -sen el. -set, -ser el. cirkus, -se(r)ne > cirkus sb., -set, -ser el. cirkus, -se(r)ne

cocktail sb., -en, -s el. cocktail, -ene > cocktail sb., -en, -s, -ene

cool ubøj. adj. > cool adj., -t el. cool, -e el. cool

dagcenter sb., dagcent(e)ret, dagcentre el. dagcentrer, dagcentrene el. dagcentrerne > dagcenter sb., dagcent(e)ret, dagcentre, dagcentrene

danskhed sb., -en, -er, -erne > danskhed sb., -en

detergent sb., -et, -er, -erne > detergent sb., -en el. -et, -er, -erne

døgncenter sb., døgncent(e)ret, døgncentre el. døgncentrer, døgncentrene el. døgncentrerne > døgncenter sb., døgncent(e)ret, døgncentre, døgncentrene

dåb sb., -en > dåb sb., -en, dåb, -ene

eftertanke sb., -n > eftertanke sb., -n, -r, -rne

epicenter (el. epicentrum) sb., epicent(e)ret, epicentre el. epicentrer, epicentrene el. epicentrerne > epicenter (el. epicentrum) sb. epicent(e)ret, epicentre, epicentrene

epicentrum (el. epicenter) sb., -met el. epicentret, -mer el. epicentrer , -merne el. epicentrerne > epicentrum (el. epicenter) sb., -met el. epicentret, -mer el. epicentre, -merne el. epicentrene

event sb., -en, -s, -ene > event sb., -en el. -et, -s, -ene

exit sb., en, -ter, -terne > exit sb., -ten el. -tet, -ter, -terne

fiskegrej sb., -et > fiskegrej sb., -et, -er, -erne

fiskelim sb., -en, -e el. -er, -e(r)ne > fiskelim sb., -en, -e, -ene

fokus sb., -sen el. -set > fokus sb., -sen el. -set, -ser el. fokus, -se(r)ne

fond sb., -en el. -et, -e el. -er, -e(r)ne (kapital; legat, stiftelse) > fond sb., -en el. -et, -e, -ene

gaffeltruck sb., -en, -er el. gaffeltruck, -e(r)ne > gaffeltruck sb., -en, -s el. gaffeltruck, -ene

garantifond sb., -en el. -et, -e el. -er, -e(r)ne > garantifond sb., -en el. -et, -e, -ene

generalieblad sb., -et > generalieblad sb., -et, -e, -ene

gentest sb., -en, -er el. gentest, -e(r)ne > gentest sb., -en, -s el. gentest, -ene

genua sb., -en, -s, -e(r)ne > genua sb., -en, -er, -erne

genvisit sb., -ten, -ter, -terne > genvisit sb., -ten el. -tet, -ter, -terne

gigbag sb., -gen, -ger el. -s, -ge(r)ne > gigbag sb., -gen, -s, -gene el. -sene

gravsten sb., -en, gravsten, -ene > gravsten sb., -en, -e el. gravsten, -ene

grej sb., -et > grej sb., -et, -er, -erne

grill sb., -en, -er, -erne > grill sb., -en, -er el. grill, -e(r)ne

groupie sb., -n, -r, -rne > groupie sb., -n, -r el. -s, -rne

grundkursus sb., -set el. grundkurset, grundkursus el. grundkurser, -sene el. grundkurserne > grundkursus sb., grundkurset, grundkurser, grundkurserne

gylt sb., -en, -er, -erne > gylt sb., -en, -er el. -e, -erne el. -ene

halfback sb., -en, -er, -erne > halfback sb., -en, -er el. -s, -erne

halvmaraton sb., -en el. -et > halvmaraton sb., -en el. -et, -er, -erne

happening sb., -en, -er el. -s, -e(r)ne > happening sb., -en, -s, -ene

harpiks sb., -en el. -et, -er, -erne > harpiks sb., -en, -er, -erne

hetz sb., -en, -e el. -er, -erne > hetz sb., -en

hjemmedåb sb., -en > hjemmedåb sb., -en, hjemmedåb, -ene

hobbylim sb., -en, -e el. -er, -e(r)ne > hobbylim sb., -en, -e, -ene

hooligan sb., -en, -er, -erne > hooligan sb., -en, -er el. -s, -erne

hundredtusinder sb. pl. (itk.) > hundredtusinder sb. pl.

husgeråd sb., -et, husgeråd, -ene > husgeråd sb., -et

hårlak sb., -ken el. -ket, -ker, -kerne > hårlak sb., -ken, -ker, -kerne

image sb., et, -r, -rne > image sb., -t, -r el. -s, -rne

indeks sb., -en el. -et, -er el. indeks, bf. pl. indekse(r)ne, i matematik og edb også pl. indices > indeks sb., -et, -er el. indeks, -e(r)ne (i matematik og it også pl. indices)

indkøbscenter sb., indkøbscent(e)ret, indkøbscentre el. indkøbscentrer, indkøbscentrene el. indkøbscentrerne > indkøbscenter sb., indkøbscent(e)ret, indkøbscentre, indkøbscentrene

indsande sb., en > indsande sb., -n el. -t, -r, -rne

industricenter sb., industricent(e)ret, industricentre el. industricentrer, industricentrene el. industricentrerne > industricenter sb., industricent(e)ret, industricentre, industricentrene

input sb., -tet, input, -tene > input sb., -tet, -s el. input, -tene

internatkursus sb., -set el. internatkurset, internatkursus el. internatkurser, -sene el. internatkurserne > internatkursus sb., internatkurset, internatkurser, internatkurserne

job sb., -bet, job, -bene > job sb., -bet, -s el. job, -bene

junior sb., -en, -er el. -es, -erne > junior sb., -en, -er, -erne

kabysgrej sb., -et > kabysgrej sb., -et, -er, -erne

klæbersten sb., -en, klæbersten, -ene > klæbersten sb., -en

kogegrej sb., -et > kogegrej sb., -et, -er, -erne

kontaktlim sb., -en, -e el. -er, -e(r)ne > kontaktlim sb., -en, -e, -ene

korrespondancekursus sb., -set el. korrespondancekurset, korrespondancekursus el. korrespondancekurser, -sene el. korrespondancekurserne > korrespondancekursus sb., korrespondancekurset, korrespondancekurser, korrespondancekurserne

kraftcenter sb., kraftcent(e)ret, kraftcentre el. kraftcentrer, kraftcentrene el. kraftcentrerne > kraftcenter sb., kraftcent(e)ret, kraftcentre, kraftcentrene

kraplak sb., -ken el. -ket, -ker, -kerne > kraplak sb., -ken, -ker, -kerne

krisecenter sb., krisecent(e)ret, krisecentre el. krisecentrer, krisecentrene el. krisecentrerne > krisecenter sb., krisecent(e)ret, krisecentre, krisecentrene

kulturcenter sb., kulturcent(e)ret, kulturcentre el. kulturcentrer, kulturcentrene el. kulturcentrerne > kulturcenter sb., kulturcent(e)ret, kulturcentre, kulturcentrene

kulturcentrum sb., -met el. kulturcentret, -mer el. kulturcentrer, -merne el. kulturcentrerne > kulturcentrum sb., -met el. kulturcentret, -mer el. kulturcentre, -merne el. kulturcentrene

kursus sb., -set el. kurset, kursus el. kurser, -sene el. kurserne > kursus sb., kurset, kurser, kurserne

køkkengrej sb., -et > køkkengrej sb., -et, -er, -erne

lak sb., -ken el. -ket, -ker, -kerne > lak sb., -ken, -ker, -kerne

layout sb., -en el. -et, -s el. layout, -ene > layout sb., -et, -s el. layout, -ene

lim sb., -en, -e el. –er, -e(r)ne > lim sb., -en, -e, -ene

lime sb., -n, -s el. lime, -ne (frugt) > lime sb., -n, lime, -ne

lur sb., -en > lur sb., -en, -e, -ene; få sig en lur

læsbarhedsindeks sb., -en el. -et, -er el. læsbarhedsindeks, -e(r)ne > læsbarhedsindeks sb., -et, -er el. læsbarhedsindeks, -e(r)ne

maraton sb., -en el. -et > maraton sb., -en el. -et, -er, -erne

matlak sb., -ken el. -ket, -ker, -kerne > matlak sb., -ken, -ker, -kerne

maya sb. > maya sb. (itk.)

mediacenter (el. mediecenter) sb., mediacent(e)ret, mediacentre el. mediacentrer, mediacentrene el. mediacentrerne > mediacenter (el. mediecenter) sb., mediacent(e)ret, mediacentre, mediacentrene

mediecenter (el. mediacenter) sb., mediecent(e)ret, mediecentre el. mediecentrer, mediecentrene el. mediecentrerne > mediecenter (el. mediacenter) sb., mediecent(e)ret, mediecentre, mediecentrene

medley sb., -et (kapsvømning; potpourri) > 1. medley sb., -et, -er, -erne (et musikstykke), 2. medley sb., -en, -er, -erne (en svømmekonkurrence)

middagslur sb., -en > middagslur sb., -en, -e, -ene

minded ubøj. adj.> minded adj., itk. d.s., -e

mindmap sb., -pet, -s, -pene > mindmap sb., -pen el. -pet, -s, -pene

mink sb., -en, -e el. -er el. mink, -e(r)ne > mink sb., -en, mink, -ene

mistelten sb., -en, -e el. -er el. mistelten, -e(r)ne > mistelten sb., -en, -e el. mistelten, -ene;

modtagecenter sb., modtagecent(e)ret, modtagecentre el. modtagecentrer, modtagecentrene el. modtagecentrerne > modtagecenter sb., modtagecent(e)ret, modtagecentre, modtagecentrene

molotovcocktail sb., -en, -s el. molotovcocktail, -ene > molotovcocktail sb., -en, -s, -ene

neglelak sb., -ken el. -ket, -ker, -kerne > neglelak sb., -ken, -ker, -kerne

områdecenter sb., områdecent(e)ret, områdecentre el. områdecentrer, områdecentrene el. områdecentrerne > områdecenter sb., områdecent(e)ret, områdecentre, områdecentrene

omsorgscenter sb., omsorgscent(e)ret, omsorgscentre el. omsorgscentrer, omsorgscentrene el. omsorgscentrerne > omsorgscenter sb., omsorgscent(e)ret, omsorgscentre, omsorgscentrene

output sb., -tet, output, -tene > output sb., -tet, -s el. output, -tene

overhead sb., -en, -er el. -s, -e(r)ne (apparat; plastark) > overhead sb., -en, -s, -ene

paf ubøj. adj.> paf adj., itk. d.s., -fe

paparazzo sb., -en, paparazzi, paparazziene > paparazzo sb., -en, -er el. paparazzi, -erne el. paparazziene

parisertoast sb., -en, -er, -erne > parisertoast sb., -en, -s el. parisertoast, -ene

peanut sb., -ten, -s, -tene > peanut sb., -ten, -s, -sene el. -tene

plejecenter sb., plejecent(e)ret, plejecentre el. plejecentrer, plejecentrene el. plejecentrerne > plejecenter sb., plejecent(e)ret, plejecentre, plejecentrene

poster sb., -en, -e, -ne (plakat) > poster sb., -en, -e el. -s, -ne

prisindeks sb., -en el. -et, -er el. prisindeks, -e(r)ne > prisindeks sb., -et, -er el. prisindeks, -e(r)ne

prisme sb., -t (om glasstykke i lysekrone også: -n), -r, -rne > prisme sb., -n el. -t, -r, -rne (stykke glas e.l. som bryder lyset)

psykotest sb., -en, -er el. psykotest, -e(r)ne > psykotest sb., -en, -s el. psykotest, -ene

påtrykke vb., -r, -de el. påtrykte, -t el. påtrykt > påtrykke vb., -r, påtrykte, påtrykt

rating sb., -en, -er, -erne > rating sb., -en, -er el. -s, -erne

rehabiliteringscenter sb., rehabiliteringscent(e)ret, rehabiliteringscentre el. rehabiliteringscentrer, rehabiliteringscentrene el. rehabiliteringscentrerne > rehabiliteringscenter sb., rehabiliteringscent(e)ret, rehabiliteringscentre, rehabiliteringscentrene

rejecocktail sb., -en, -s el. rejecocktail, -ene > rejecocktail sb., -en, -s, -ene

reservefond sb., -en el. -et, -e el. -er, -e(r)ne > reservefond sb., -en el. -et, -e, -ene

retlede vb., -r, -de, -t > retlede vb., -r, -de el. retledte, -t el. retledt

rettelak sb., -ken el. -ket, -ker, -kerne > rettelak sb., -ken, -ker, -kerne

retur sb., -en > retur sb., -en, -er, -erne

riff sb., -et, riff, -ene > riff sb., -et, -s el. riff, -ene

rivalitet sb., -en > rivalitet sb., -en, -er, -erne

roesukker sb., -et, -e, -ne > roesukker sb., -et

roligan sb., -en, -er, -erne > roligan sb., -en, -er el. -s, -erne

sample sb., en el. et, -s, -ne > sample sb. (itk.), -s, -ne

scone sb., en, -s, -ne > scone sb. (fk.), -s, -ne el. -sene

smørbirkes sb., -et, smørbirkes, -ene > smørbirkes sb., -en el. -et, smørbirkes, -ene

snapshot sb., -tet, snapshot, -tene > snapshot sb., -tet, -s el. snapshot, -sene el. -tene

snedkerlim sb., -en, -e el. -er, -e(r)ne > snedkerlim sb., -en, -e, -ene

socialcenter sb., socialcent(e)ret, socialcentre el. socialcentrer, socialcentrene el. socialcentrerne > socialcenter sb., socialcent(e)ret, socialcentre, socialcentrene

spektrum (el. spekter) sb., -met el. spektret, -mer el. spektrer, -merne el. spektrerne > spektrum (el. spekter) sb., spekt(e)ret, spektre, spektrene

spekter (el. spektrum) sb., spekt(e)ret, spektre el. spektrer, spektrene el. spektrerne > spekter (el. spektrum) sb. spekt(e)ret, spektre, spektrene

sukker sb., -et, -e, -ne > sukker sb., -et, -e el. sukre, -ne el. sukrene

super adj., -t el. super, supre el. super > super adj., -t el. super, super

taco sb., -en, -s, -e(r)ne > taco sb., -en, -er el. -s, -e(r)ne

tastatur sb., -en el. -et, -er, -erne > tastatur sb., -et, -er, -erne

team sb., -et, team, -ene > team sb., -et, -s el. team, -ene

tee sb., tee’en, tee’er, tee’erne > tee sb., tee’en, -s el. tee’er, tee’erne

tematik sb., -ken > tematik sb., -ken, -ker, -kerne

test sb., -en, -er el. test, -e(r)ne > test sb., -en, -s el. test, -ene

tic sb., et, -s > tic sb. (itk.), -s, -ene

tinnitus sb > tinnitus sb., -sen

toast sb., -en, -er, -erne > toast sb., -en, -s el. toast, -ene

tokomponentlim sb., -en, -e el. -er, -e(r)ne > tokomponentlim sb., -en, -e, -ene

trofæ sb., -en el. -et, -er, -erne > trofæ sb., -et, -er, -erne

truck sb., -en, -er el. truck, -e(r)ne > truck sb., -en, -s el. truck, -ene

tyggegummi sb., -et > tyggegummi sb., -et, -er, -erne

ufo sb., -en, -er, -erne > ufo sb., -en el. -et, -er, -erne

universitetscenter sb., universitetscent(e)ret, universitetscentre el. universitetscentrer, universitetscentrene el.  universitetscentrerne > universitetscenter sb., universitetscent(e)ret, universitetscentre, universitetscentrene

urocenter (el. urocentrum) sb., urocent(e)ret, urocentre el. urocentrer, urocentrene el, urocentrerne > urocenter (el. urocentrum) sb., urocent(e)ret, urocentre, urocentrene

urocentrum sb., -met el. urocentret, -mer el. urocentrer, -merne el. urocentrerne > urocentrum (el. urocenter) sb., -met el. urocentret, -mer el. urocentre, -merne el. urocentrene

urt sb., -en, -er, -erne (i ølbrygning) > urt sb., -en

uskik sb., -ken > uskik sb., -ken, -ke, -kene

visit sb., -ten, -ter, -terne > visit sb., -ten el. -tet, -ter, -terne

voksendåb sb., -en > voksendåb sb., -en, voksendåb, -ene

western sb., en, pl. western > western sb. (fk.), -s el. western

wingback sb., -en, -er, -erne > wingback sb., -en, -er el. -s, -erne

workshop sb., -pen, -per, -perne > workshop sb., -pen, -per el. -s, -pe(r)ne

xerografi sb., -en, -er, -erne > xerografi sb., -en

ærgerrighed sb., -en, -er, -erne > ærgerrighed sb., -en

øge vb., -r, -de -t (om at forlænge også øgte, øgt) > øge vb., -r, -de, -t

ørentvist sb., -en, -er, -erne > ørentvist sb., -en, -e el. -er, -ene el. -erne