Spring navigation over
Forside/Mere om Retskrivningsordbogen 2012/Ændrede stave- og ordformer

Ændrede stave- og ordformer

Nedenstående liste rummer i alt 609 opslagsord. Opslagsordene til venstre for pilen er fra 2001, og ordene til højre er de nye stave- og ordformer. 
cover-svg-tw-plain

a c. (fork. for a conto) > a c. el. ac.
a conto > a conto el. aconto
accessoirer > accessoires
acontobeløb > a conto-beløb el. acontobeløb
AD (fork. for artdirector) > AD el. ad
AF (fork. for arbejdsformidlingen) > AF el. af
affekteret el. affektert > affekteret
afrikaaner el. afrikander > afrikaaner 
af sted > af sted el. afsted 
aftabuere el. aftabuisere > aftabuisere
aftabuering el. aftabuisering > aftabuisering
a-kraft-værk > a-kraftværk
akvarium > akvarie el. akvarium
alenefader el. alenefar > alenefar
alenemoder el. alenemor > alenemor
alkoholambulatorium > alkoholambulatorie el. alkoholambulatorium
alle sammen > alle sammen el. allesammen
alle tiders > alle tiders el. alletiders
alle vegne > alle vegne el. allevegne
Alsace el. Elsass > Alsace
alsacer el. elsasser > alsacer
alsacisk el. elsassisk > alsacisk
AM (fork. for amplitudemodulation) > AM el. am
ambulatorium > ambulatorie el. ambulatorium
anførelsestegn el. anførselstegn > anførselstegn
antioxidant el. antioxydant > antioxidant
artrig el. artsrig > artsrig
ATP > ATP el. atp
ATP-bidrag > ATP-bidrag el. atp-bidrag
AUD > AUD el. aud
AUD-bidrag > AUD-bidrag el. aud-bidrag
auditorium > auditorie el. auditorium
av (fork. for audiovisuel) > AV el. av
av-materiale > AV-materiale el. av-materiale
av-udstyr > AV-udstyr el. av-udstyr
a-våben-fri > a-våbenfri
BA > BA el. ba
badulje > baduljen: hele baduljen
bagstræb el. bagstræv > bagstræb
bagstræber el. bagstræver > bagstræber
bagstræberisk el. bagstræverisk > bagstræberisk
barnepleje > barnepleje el. børnepleje
barneseng > barneseng el. børneseng
barnestol > barnestol el. børnestol
barselorlov el. barselsorlov > barselsorlov
barselsvikar el. barselvikar > barselsvikar
Baskerlandet el. Baskien > Baskerlandet
bayersk el. bayrisk > bayersk
bedstefader el. bedstefar > bedstefar
bedstemoder el. bedstemor > bedstemor
behefte el. behæfte > behæfte
beheftelse el. behæftelse > behæftelse
betalings-tv > betalings-TV el. betalings-tv
bh > BH el. bh
bidragydende > bidragsydende el. bidragydende
bidragyder > bidragsyder el. bidragyder
billiondel el. billiontedel > billiontedel
bismut el. vismut > bismut
blaseret el. blasert > blasert
bleskift el. bleskifte > bleskift
bløddel > bløddele
bløde el. bløder (regnskyl) > bløder
bodil > Bodil
bokser el. boxer (hund) > boxer
boligministerium > boligministerie el. boligministerium
borehul el. borhul > borehul
brems el. bremse (et insekt) > bremse
BS > BS el. bs
built-up-tag > builtuptag
bøjle-bh > bøjle-BH el. bøjle-bh
bådehus > bådehus el. bådhus
c. el. ca. > ca.
cad > CAD el. cad
cad/cam > CAD/CAM el. cad/cam
cam > CAM el. cam
Cambodja > Cambodia el. Cambodja
cambodjaner > cambodianer el. cambodjaner
cambodjansk > cambodiansk el. cambodjansk
cd > CD el. cd
cd-afspiller > CD-afspiller el. cd-afspiller
cd-brænder > CD-brænder el. cd-brænder
cd-rom > CD-rom el. cd-rom
cfc-gas > CFC-gas el. cfc-gas
check-in > checkin el. check-in
chefkahyt el. chefskahyt > chefkahyt
chefpost el. chefspost > chefpost
chefsekretær el. chefssekretær > chefsekretær
chefsstol el. chefstol > chefstol
cirkulæreskrivelse el. cirkulærskrivelse > cirkulæreskrivelse
cognacglas el. cognacsglas > cognacglas
columnist > kolumnist
cremefraiche > creme fraiche el. cremefraiche
crepe el. krep > crepe
crepenylon el. krepnylon > crepenylon
crepepapir el. kreppapir > crepepapir
croquis el. kroki > croquis
curriculum vitæ > curriculum vitae el. curriculum vitæ
cyberpunk el. cyberpunker (person) > cyberpunker
dagplejemoder el. dagplejemor > dagplejemor
damaskdug el. damaskesdug > damaskdug
DAMP-barn > DAMP-barn el. damp-barn el. dampbarn
ddt > DDT el. ddt
delfinarium > delfinarie el. delfinarium
dentallaboratorium > dentallaboratorie el. dentallaboratorium
dia el. dias > dias
diaramme el. diasramme > diasramme
diaré el. diarré > diarré (jf. § 5.2)
dioxid el. dioxyd > dioxid
dj > DJ el. dj
dna > DNA el. dna
dna-profil > DNA-profil el. dna-profil
dommedagsprædiken > dommedagsprædiken el. dommedagspræken
driftmæssig el. driftsmæssig > driftsmæssig
driftsikker el. driftssikker > driftssikker
driftsikring el. driftssikring > driftssikring
drikkejogurt el. drikkeyoghurt > drikkeyoghurt
drikkevarer > drikkevare
drive-in > drivein el. drive-in
drive-in-biograf > driveinbiograf el. drive-in-biograf
drøbel el. drøvel > drøbel
dtp > DTP el. dtp
dtp’er > DTP’er el. dtp’er
dvd > DVD el. dvd
dvd-drev > DVD-drev el. dvd-drev
dødskriterium > dødskriterie el. dødskriterium
EA > EA el. ea
ED > ED el. ed
edb > EDB el. edb
efg > EFG el. efg
efg-elev > EFG-elev el. efg-elev
efg’er > EFG’er el. efg’er
egu > EGU el. egu
egu-elev > EGU-elev el. egu-elev
ekskommunicere el. ekskommunikere > ekskommunikere
eksperimentarium > eksperimentarie el. eksperimentarium
elleve el. elve > elleve
ellever el. elver > ellever
ellevetal el. elvetal > ellevetal
ellevetiden el. elvetiden > ellevetiden
elleveårig el. elveårig > elleveårig
elleveårs el. elveårs > elleveårs
elleveårsbarn el. elveårsbarn > elleveårsbarn
ellevte el. elvte > ellevte
ellevtedel el. elvtedel > ellevtedel
Elsass el. Alsace > Alsace
elsasser el. alsacer > alsacer
elsassisk el. alsacisk > alsacisk
EM > EM el. em
e-mail-adresse > e-mailadresse
en gros > en gros el. engros
energiministerium > energiministerie el. energiministerium
engroshandel > en gros-handel el. engroshandel
ep > EP el. ep
e-post-adresse > e-postadresse
erhvervsministerium > erhvervsministerie el. erhvervsministerium
etb > ETB el. etb
EUD > EUD el. eud
evangelium > evangelie el. evangelium
fagministerium > fagministerie el. fagministerium
Fakse > Faxe
fangen > fangen el. fanget
fangstkvota el. fangstkvote > fangstkvote
farbroder el. farbror > farbror
farfader el. farfar > farfar
farmoder el. farmor >farmor
farve-tv > farve-TV el. farve-tv
federal el. føderal > føderal
federalisering el. føderalisering > føderalisering
federalisme el. føderalisme > føderalisme
federalist el. føderalist > føderalist
federalistisk el. føderalistisk > føderalistisk
federation el. føderation > føderation
federativ el. føderativ > føderativ
fejlbeheftet el. fejlbehæftet > fejlbehæftet
fer el. fjeder (fremspring på et bræt) > fer
finansimperium > finansimperie el. finansimperium
finansministerium > finansministerie el. finansministerium
fjedret el. fjeret (beklædt med fjer) > fjeret
fjernstudium > fjernstudie el. fjernstudium
FM > FM el. fm
FM-sender > FM-sender el. fm-sender
foldeudpige > folde ud-pige
formalia el. formalier > formalia
formandsskift el. formandsskifte > formandsskifte
fornuftparti el. fornuftsparti > fornuftsparti
fornuftsstridig el. fornuftstridig > fornuftsstridig
fornuftsvæsen el. fornuftvæsen > fornuftsvæsen
fornuftsægteskab el. fornuftægteskab > fornuftsægteskab
forretningsministerium > forretningsministerie el. forretningsministerium
forskningsministerium > forskningsministerie el. forskningsministerium
forstudium (undersøgelse) > forstudie el. forstudium
forsvarsministerium > forsvarsministerie el. forsvarsministerium
frem for > frem for el. fremfor
frilægge > frilægge el. fritlægge
frilæggelse > frilæggelse el. fritlæggelse
frilægning > frilægning el. fritlægning
fristille el. fritstille > fritstille
fristilling el. fritstilling > fritstilling
fuldtegnet el. fuldttegnet > fuldtegnet
fus > fusen: tage fusen på nogen
fødestedskriterium > fødestedskriterie el. fødestedskriterium
fødevareministerium > fødevareministerie el. fødevareministerium
følelsesløs el. følesløs > følelsesløs
følgelig > følgelig el. følgeligt
førn > førn el. førne
gladelig > gladelig el. gladeligt
glosehefte el. glosehæfte > glosehæfte
glædeløs el. glædesløs > glædesløs
gonoré el. gonorré > gonorré (jf. § 5.2)
grangivelig > grangivelig el. grangiveligt
gudbenådet > gudbenådet el. gudsbenådet
gudfader el. gudfar > gudfar
gudmoder el. gudmor > gudmor
gulvmop el. gulvmoppe > gulvmoppe
gymnasium > gymnasie el. gymnasium
gåhjemmøde > gå hjem-møde
HA > HA el. ha
hacking el. hackning > hacking
halvbroder el. halvbror > halvbror
halvellevetiden el. halvelvetiden > halvellevetiden
handelsgymnasium > handelsgymnasie el. handelsgymnasium
HD > HD el. hd
hdtv > HDTV el. hdtv
hefte el. hæfte (lille bog) > hæfte
hefte el. hæfte (straf) > hæfte
hefte el. hæfte vb. > hæfte
hefteklamme el. hæfteklamme > hæfteklamme
heftelse el. hæftelse > hæftelse
heftemaskine el. hæftemaskine > hæftemaskine
heftepistol el. hæftepistol > hæftepistol
hefteplaster el. hæfteplaster > hæfteplaster
heftestraf el. hæftestraf > hæftestraf
heftning el. hæftning > hæftning
helbroder el. helbror > helbror
hen ad > hen ad el. henad
hen imod > hen imod el. henimod
hen under > hen under el. henunder
hen ved > hen ved el. henved
hf > HF el. hf
hf-elev > HF-elev el. hf-elev
hf’er > HF’er el. hf’er
hh > HH el. hh
hh-elev > HH-elev el. hh-elev
hh’er > HH’er el. hh’er
hhx > HHX el. hhx
hhx-elev > HHX-elev el. hhx-elev
hhx’er > HHX’er el. hhx’er
hjemklasse el. hjemmeklasse > hjemklasse
hjemme-pc > hjemme-PC el. hjemme-pc
hjemme-pc-ordning > hjemme-PC-ordning el. hjemme-pc-ordning
hjulspind > hjulspin el. hjulspind
htx > HTX el. htx
htx-elev > HTX-elev el. htx-elev
huggevåben el. hugvåben > hugvåben
hulmurisolering el. hulmursisolering > hulmursisolering
husmoder el. husmor > husmor
hydroxid el. hydroxyd > hydroxid
hønemoder el. hønemor > hønemor
håndmikser > håndmikser el. håndmixer
imperium > imperie el. imperium
imponerethed el. imponerthed > imponerethed
indenrigsministerium > indenrigsministerie el. indenrigsministerium
indhefte el. indhæfte > indhæfte
indheftning el. indhæftning > indhæftning
indicium > indicie el. indicium
it-industri > IT-industri el. it-industri
jobskift el. jobskifte > jobskifte
jogurt el. yoghurt > yoghurt
jota > iota el. jota
jukeboks > jukeboks el. jukebox
justitsministerium > justitsministerie el. justitsministerium
Kairo > Kairo el. Cairo
kalorifer el. kalorifere > kalorifer
kampylobakter > campylobacter el. kampylobakter
kandidatstipendium > kandidatstipendie el. kandidatstipendium
kannevas el. kanvas (stof) > kanvas
kaperssovs > kaperssauce el. kaperssovs
kirkeministerium > kirkeministerie el. kirkeministerium
klaner el. klanner > klanner
klapmyds el. klapmydse > klapmyds
klimakterium > klimakterie el. klimakterium
klogelig > klogelig el. klogeligt
knivsblad (blad på en kniv) > knivblad el. knivsblad
kollegiehefte el. kollegiehæfte > kollegiehæfte
kollegium > kollegie el. kollegium
kollokvium > kollokvie el. kollokvium
kommissorium > kommissorie el. kommissorium
kompendium > kompendie el. kompendium
komplicerthed > komplicerethed el. komplicerthed
konfederation el. konføderation > konføderation
konfedereret el. konfødereret > konfødereret
konferensstudium > konferensstudie el. konferensstudium
konservatorium > konservatorie el. konservatorium
konsulere el. konsultere > konsultere
kravspecifikation > kravspecifikation el. kravsspecifikation
krematorium > krematorie el. krematorium
krep el. crepe > crepe
krepnylon el. crepenylon > crepenylon
kreppapir el. crepepapir > crepepapir
kriterium > kriterie el. kriterium
kroki el. croquis > croquis
kropdoven el. kropsdoven > kropsdoven
kroplus el. kropslus > kropslus
krølfedt el. krøllefedt > krølfedt
kulturministerium > kulturministerie el. kulturministerium
kuponhefte el. kuponhæfte > kuponhæfte
kvota el. kvote > kvote
kvotaordning el. kvoteordning > kvoteordning
l (fork. for liter) > L el. l
laboratorium > laboratorie el. laboratorium
laksefarve el. laksfarve > laksefarve
laksefarvet el. laksfarvet > laksefarvet
lakserød el. laksrød > lakserød
lakseyngel el. laksyngel > lakseyngel
laksørred > lakseørred el. laksørred
landbrugsministerium > landbrugsministerie el. landbrugsministerium
landskampstemning > landskampsstemning el. landskampstemning
langust el. languster > languster
lappegrej el. lappegrejer > lappegrej
lavløn el. lavtløn > lavtløn
liggedage > liggedag
lillebroder el. lillebror > lillebror
linear el. lineær > lineær
log-in > login el. log-in
lovmedholdelig el. lovmedholdig > lovmedholdelig
lp > LP el. lp
lp-plade > LP-plade el. lp-plade
lsd > LSD el. lsd
lsd-påvirket > LSD-påvirket el. lsd-påvirket
lyseholder > lyseholder el. lysholder
lægeskift el. lægeskifte > lægeskift
lærevillig el. lærvillig > lærevillig
løgsovs > løgsauce el. løgsovs
madmoder el. madmor > madmor
madvarer > madvare
majonæse el. mayonnaise > mayonnaise
mareridtagtig el. mareridtsagtig > mareridtsagtig
martyrium > martyrie el. martyrium
mayonnaise el. majonæse > mayonnaise
mellemstatlig el. mellemstatslig > mellemstatslig
MEP > MEP el. mep
metropol el. metropolis > metropol
MF > MF el. mf
miks (blanding) > miks el. mix
miks (rodsammen) > miks el. mix
mikse > mikse el. mixe
mikser > mikser el. mixer
miksepult el. mikserpult > mikserpult el. mixerpult
mikslån > mikslån el. mixlån
miksning > miksning el. mixning
miljøministerium > miljøministerie el. miljøministerium
milliarddel el. milliardtedel > milliardtedel
milliondel el. milliontedel > milliontedel
ministerium > ministerie el. ministerium
mop el. moppe (redskab) > moppe
moratorium > moratorie el. moratorium
morbroder el. morbror > morbror
morfader el. morfar > morfar
mormoder el. mormor > mormor
mpv > MPV el. mpv
MS > MS el. ms
MT > MT el. mt
multiple-choice-opgave > multiple choice-opgave
murbrokker > murbrok
musikkonservatorium > musikkonservatorie el. musikkonservatorium
muslingeskal el. muslingskal > muslingeskal
mysterium > mysterie el. mysterium
naturalydelse > naturalieydelse el. naturalydelse
naturaløkonomi > naturalieøkonomi el. naturaløkonomi
navnebroder el. navnebror > navnebror
NB el. nb. > NB 
nerie el. nerium > nerie
ngo > NGO el. ngo
nitte el. nitter (lod uden gevinst) > nitte
nobelpris > Nobelpris
nærforestående el. nærtforestående > nærtforestående
nærstående el. nærtstående > nærtstående
nådeløs el. nådesløs > nådesløs
o.k. > OK el. o.k.
observatorium > observatorie el. observatorium
ok > ok el. ork
oldefader el. oldefar > oldefar
oldemoder el. oldemor > oldemor
om bord > om bord el. ombord
opgradere el. opgraduere > opgradere
opgradering el. opgraduering > opgradering
oratorium > oratorie el. oratorium
oscar > Oscar
oven i købet (tilmed) > ovenikøbet
overbo el. overboer > overbo
overbookning > overbooking el. overbookning
overpræsidium > overpræsidie el. overpræsidium
overstatlig el. overstatslig > overstatslig
oxid el. oxyd > oxid
oxidere el. oxydere > oxidere
oxidering el. oxydering > oxidering
pakkenellike > pakkenelliker
papirtynd > papirstynd el. papirtynd
pastoralseminarium > pastoralseminarie el. pastoralseminarium
patte sb. > pat el. patte
pc > PC el. pc
pcb > PCB el. pcb
pc-virus > PC-virus el. pc-virus
pensakrav el. pensumkrav > pensumkrav
peperoni > peperoni el. pepperoni
peruaner > peruaner el. peruvianer
petrol el. petrole > petrol
piltast el. piltaste > piletast
planetarium > planetarie el. planetarium
play-off-kamp > playoffkamp
plejefader el. plejefar > plejefar
plejemoder el. plejemor > plejemor
primater > primat
privilegium > privilegie el. privilegium
pro rata-heftelse el. pro rata-hæftelse > pro rata-hæftelse
progredere el. progrediere > progrediere
propel el. propeller > propel
præsidium > præsidie el. præsidium
psykedelisk el. psykodelisk > psykedelisk
pudsegrej el. pudsegrejer > pudsegrej
punk el. punker (person) > punker
pvc > PVC el. pvc
referencegruppe el. referensgruppe > referencegruppe
referenceramme el. referensramme > referenceramme
refugium > refugie el. refugium
remedium > remedie el. remedium
remiks > remix
reserveret el. reservert > reserveret
ressortministerium > ressortministerie el. ressortministerium
resætte > resette el. resætte
rettelig > rettelig el. retteligt
rettetast el. rettetaste > rettetast
returtast el. returtaste > returtast
roastbeef el. rostbøf > roastbeef
rollehefte el. rollehæfte > rollehæfte
roll-on > rollon el. roll-on
rygsækturist > rygsæksturist el. rygsækturist
rødstjert el. rødstjært > rødstjert
sanatorium > sanatorie el. sanatorium
sauce > sauce el. sovs
sceneskift el. sceneskifte > sceneskift
schnitzel el. snitsel > schnitzel
Schweiz el. Svejts > Schweiz
schweizer el. svejtser > schweizer
schweizerfranc el. svejtserfranc > schweizerfranc
schweizerost el. svejtserost > schweizerost
schweizisk el. svejtsisk > schweizisk
scilla > scilla el. skilla
sejflydende el. sejtflydende > sejtflydende
selvstudium > selvstudie el. selvstudium
seminarium > seminarie el. seminarium
sennepssovs > sennepssauce el. sennepssovs 
serv el. serve > serv
servitutbeheftet el. servitutbehæftet > servitutbehæftet
sit-in > sitin el. sit-in
skatteministerium > skatteministerie el. skatteministerium
skyldfølelse el. skyldsfølelse > skyldfølelse
skysovs > skysauce el. skysovs
slagsbroder el. slagsbror > slagsbror
slettetast el. slettetaste > slettetast
smørsovs > smørsauce el. smørsovs
socialministerium > socialministerie el. socialministerium
solarium > solarie el. solarium
soldebroder el. soldebror > soldebror
sovs (et tilbehør til madretter) > sauce el. sovs 
spagetti el. spaghetti > spaghetti
spagettistrop el. spaghettistrop > spaghettistrop
spagettiwestern el. spaghettiwestern > spaghettiwestern
spind (roterende bevægelse) > spin el. spind
spinde (rotere om sig selv; fiske med spinder) > spinde el. spinne
spindefiskeri > spindefiskeri el. spinnefiskeri
spinder (roterende agn til lystfiskeri) > spinder el. spinner
spin-off > spinoff
spolorm > spoleorm el. spolorm
sproglaboratorium > sproglaboratorie el. sproglaboratorium
stand-in > standin el. stand-in
stand-up-comedy > standupcomedy
stand-up-komiker > standupkomiker
statsministerium > statsministerie el. statsministerium
stedbroder el. stedbror > stedbror
stedfader el. stedfar > stedfar
stedmoder el. stedmor > stedmor
stilehefte el. stilehæfte > stilehæfte
stipendium > stipendie el. stipendium
stjert el. stjært > stjert
stjerthage el. stjærthage > stjerthage
storebroder el. storebror > storebror
storetå el. stortå > storetå
strabads > strabadser
strømlinet el. strømlinjet > strømlinet
studium > studie el. studium
stænkelap el. stænklap > stænklap
sundhedsministerium > sundhedsministerie el. sundhedsministerium
suppositorium > suppositorie el. suppositorium
svigerfader el. svigerfar > svigerfar
svigermoder el. svigermor > svigermor
svirebroder el. svirebror > svirebror
symposium > symposie el. symposium
sælarium > sælarie el. sælarium
søterritorium > søterritorie el. søterritorium
tabgivende el. tabsgivende > tabsgivende
tabuere el. tabuisere > tabuisere
tabuering el. tabuisering > tabuisering
tagselvbord > tag selv-bord
taifun el. tyfon > tyfon
take-off > takeoff
talehørelærer > tale-høre-lærer
talehøreundervisning > tale-høre-undervisning
tandstikker > tandstik el. tandstikker
tao > dao el. tao
taoisme > daoisme el. taoisme
taoist > daoist el. taoist
taoistisk > daoistisk el. taoistisk
TAP > TAP el. tap
tast el. taste > tast
taverne > taverna el. taverne
T-bone-steak > T-bonesteak
techno el. tekno > techno
tekst-tv > tekst-TV el. tekst-tv
temposkift el. temposkifte > temposkift
terrarium > terrarie el. terrarium
territorium > territorie el. territorium
tese el. tesis > tese
tidsstudium > tidsstudie el. tidsstudium
tip el. tips (oplysning, vink) > tip
tipoldefader el. tipoldefar > tipoldefar
tipoldemoder el. tipoldemor > tipoldemor
tomatsovs > tomatsauce el. tomatsovs
tonart el. toneart > toneart
trafikministerium > trafikministerie el. trafikministerium
tredive el. tredve > tredive
trediver el. tredver > trediver
trediveårig el. tredveårig > trediveårig
trediveårs el. tredveårs > trediveårs
trediveårsfødselsdag el. tredveårsfødselsdag > trediveårsfødselsdag
tredivte el. tredvte > tredivte
tredivtedel el. tredvtedel > tredivtedel
troldunge > troldeunge el. troldunge
trommestik el. trommestikke > trommestik
trummerum el. tummerum > trummerum
tumultarisk el. tumultuarisk > tumultarisk
tunghørhed el. tunghørighed > tunghørhed
tv > TV el. tv
tv-apparat > TV-apparat el. tv-apparat
tv-avis > TV-avis el. tv-avis
tvillingbroder el. tvillingbror el. tvillingebroder el. tvillingebror > tvillingbror el. tvillingebror
tv-overvåge > TV-overvåge el. tv-overvåge
tv-overvågning > TV-overvågning el. tv-overvågning
tv-satellit > TV-satellit el. tv-satellit
tv-sening > TV-sening el. tv-sening
tv-spil > TV-spil el. tv-spil
tv-udsendelse > TV-udsendelse el. tv-udsendelse
ubeheftet el. ubehæftet > ubehæftet
udenrigsministerium > udenrigsministerie el. udenrigsministerium
udhuling el. udhulning > udhuling
udslaggivende el. udslagsgivende > udslagsgivende
udspekuleret el. udspekulert > udspekuleret
udviklingsministerium > udviklingsministerie el. udviklingsministerium
uforpligtende > uforpligtende el. uforpligtigende
ug > UG el. ug
uheldsvarslende el. uheldvarslende > uheldsvarslende
UHF > UHF el. uhf
UHF-antenne > UHF-antenne el. uhf-antenne
uimponerethed el. uimponerthed > uimponerethed
underbo el. underboer > underbo
undervisningsministerium > undervisningsministerie el. undervisningsministerium
unægtelig > unægtelig el. unægteligt
urinal el. urinale > urinal
utensilier > utensilie
uvederheftig el. uvederhæftig > uvederhæftig
vadi el. wadi > wadi
vakkelvorn el. vaklevorn > vakkelvorn
vanadin el. vanadium > vanadium
vaselin el. vaseline > vaseline
vederheftig el. vederhæftig > vederhæftig
vedhefte el. vedhæfte > vedhæfte
velar el. velær > velær
VHF > VHF el. vhf
VHF-antenne > VHF-antenne el. vhf-antenne
vinkelanførelsestegn el. vinkelanførselstegn > vinkelanførselstegn
VIP > VIP el. vip
VIP-rum > VIP-rum el. vip-rum
vipstjert el. vipstjært > vipstjert
vismut el. bismut > bismut
vissevasse el. visvas > vissevasse
VM > VM el. vm
vokseværk el. voksværk > vokseværk
VUC > VUC el. vuc
vvs > VVS el. vvs
vvs-installation > VVS-installation el. vvs-installation
vvs-tekniker > VVS-tekniker el. vvs-tekniker
værtdyr el. værtsdyr > værtsdyr
værtplante el. værtsplante > værtsplante
wadi el. vadi > wadi
wc > WC el. wc
wc-papir > WC-papir el. wc-papir
wc-rens > WC-rens el. wc-rens
wienerschnitzel el. wienersnitsel > wienerschnitzel
yoghurt el. jogurt > yoghurt
zombi el. zombie > zombie
ægbakke el. æggebakke > æggebakke
ægformet > ægformet el. æggeformet
æggeleder el. ægleder > æggeleder
æselsøre el. æseløre > æseløre
øjehule el. øjenhule > øjenhule
øjelåg el. øjenlåg > øjenlåg
øjenåbner el. øjeåbner > øjenåbner
økonomiministerium > økonomiministerie el. økonomiministerium
øvehefte el. øvehæfte > øvehæfte
åbenthusdag > åbent hus-dag