Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Tilføjelser til eksisterende opslagsord 2020

Tilføjelser til eksisterende opslagsord 2020

cover-svg-tw-plain

a|dap|tiv adj., -t, -e (som vedrører tilpasning) >
a|dap|tiv adj., –t, –e (som vedrører tilpasning); adaptiv fartpilot; adaptiv test 

ad|gang sb., -en, -e, -ene, i sms. adgangs-, fx adgangskort >
ad|gang sb., –en, –e, –ene, i sms. adgangs-, fx adgangskort, adgangskvotient

a|kut adj., -te (pludseligt opstået)i sms. akut-, fx akutberedskab; akut sygdom; et akut problem >
a|kut adj., –te (pludseligt opstået), i sms. akut-, fx akutberedskab, akutmedicin; akut sygdom; et akut problem 

ale sb., -n, -s, -ne el. -sene (en ølsort) >
ale sb., –n, –s, –ne el. -sene (en øltype) 

1. bob|le sb., -n, -r, -rne >
1. bob|le sb., –n, –r, –rne, i sms. boble-, fx bobleøkonomi

1. bud sb., -det, bud, -dene (meddelelse; befaling; tilbud; gæt) >
1. bud sb., –detbud, –dene (meddelelsebefalingtilbudgæt), i sms. bud-, fx budrunde

bys|barn sb., -et, bysbørn, bysbørnene (person der bor i el. stammer fra samme by som en anden person) >
bys|barn sb., –etbysbørnbysbørnene; de er bysbørn; byen hyldede sit bysbarn

can|na|bis sb., -sen (hamp) >
can|na|bis sb., –sen (hamp), i sms. cannabis-, fx cannabisolie

cir|ku|lær adj., -t, -e (cirkelformet; som bevæger sig i cirkler) >
cir|ku|lær adj., –t, –e (cirkelformetsom bevæger sig i cirkler); cirkulær økonomi

dro|ne sb., -n, -r, -rne (hannen hos honningbier; MILITÆR et fly; MUSIK en tone som holdes i meget lang tid) >
dro|ne sb., –n, –r, –rne, i sms. drone-, fx droneangreb, droneoptagelse

dræ|ber sb., -en, -e, -ne, i sms. dræber-, fx dræberinstinkt, dræbersygdom >
dræ|ber sb., –en, –e, –ne, i sms. dræber-, fx dræberbi, dræberinstinkt, dræbersygdom

e|lev sb., -en, -er, -erne, i sms. elev-, fx elevplan, elevtal >
e|lev sb., –en, –er, –erne, i sms. elev-, fx elevgrundlag, elevplan, elevtal

e|pi|cen|ter (el. epicentrum) sb., epicent(e)ret, epicentre, epicentrene (centrum for et jordskælv) >
e|pi|cen|ter (el. epicentrum) sb., epicent(e)retepicentreepicentrene (punkt på jordoverfladen der ligger lodret over et jordskælvs fokus)

e|pi|cen|trum (el. epicenter) sb., -met el. epicentret, -mer el. epicentre, -merne el. epicentrene (centrum for et jordskælv) >
e|pi|cen|trum (el. epicenter) sb., –met el. epicentret, –mer el. epicentre, –merne el. epicentrene (punkt på jordoverfladen der ligger lodret over et jordskælvs fokus)

eu|ro sb., -en, euro, -ene (om pengestykker også pl. euroer, euroerne); bogen koster 35 euro; der er falske euro i omløb >
eu|ro sb., –eneuro, –ene (om pengestykker også pl. euroereuroerne), i sms. euro-, fx eurokurs; bogen koster 35 euro; der er falske euro i omløb

1. flas|kesb., -n, -r, -rne, i sms. flaske-, fx flaskecontainer >
1. flas|kesb., –n, –r, –rne, i sms. flaske-, fx flaskecontainer, flaskevand

for|sam|ling sb., -en, -er, -erne, i sms. forsamlings-, fx forsamlingsfrihed, forsamlingssted >
for|sam|ling sb., –en, –er, –erne, i sms. forsamlings-, fx forsamlingsforbud, forsamlingsfrihed, forsamlingssted

gear sb., -et, gear, -ene, i sms. gear-, fx gearkasse; skifte gear >
gear sb., –etgear, –ene, i sms. gear-, fx gearvælger; skifte gear

ghet|to sb., -en, -er, -erne >
ghet|to sb., –en, –er, –erne, i sms. ghetto-, fx ghettoområde

hjer|te|svigt sb., -et, hjertesvigt, -ene >
hjer|te|svigt sb., –ethjertesvigt, –ene, i sms. hjertesvigts-, fx hjertesvigtsklinik

ho|ved|pu|de sb., -n, -r, -rne >
ho|ved|pu|de sb., –n, –r, –rne, i sms. hovedpude-, fx hovedpudebetræk

ka|na|anæ|er sb., -en, -e, -ne (BIBELSK medlem af et semitisk folk i Kanaan) >
ka|naa|næ|er sb., –en, –e, –ne (BIBELSK medlem af et semitisk folk i Kanaan)

ka|na|anæ|isk adj.itk. d.s., -e (BIBELSK som vedrører Kanaan) >
ka|naa|næ|isk adj., itk. d.s., –e (BIBELSK som vedrører Kanaan)

kom|men|tar sb., -en, -er, -erne >
kom|men|tar sb., –en, –er, –erne, i sms. kommentar-, fx kommentarspor

2. la|gersb., -et, lag(e)re, -ne el. lagrene, i sms. lager-, fx lagerbygning, lagerkapacitet >
2. la|gersb., –etlag(e)re, –ne el. lagrene, i sms. lager-, fx lagerbygning, lagerkapacitet, lagerplads

land|zo|ne sb., -n, -r, -rne >
land|zo|ne sb., –n, –r, –rne, i sms. landzone-, fx landzonetilladelse

mund sb., -en, -e, -ene, i sms. mund-, fx mundbind, mundhygiejne >
mund sb., –en, –e, –ene, i sms. mund-, fx mundbevægelse, mundhygiejne

na|tur sb., -en, -er, -erne, i sms. natur-, fx naturfænomen >
na|tur sb., –en, –er, –erne, i sms. natur-, fx naturbrand, naturfænomen

op|stil|ling sb., -en, -er, -erne, i sms. opstillings-, fx opstillingskreds, opstillingsmøde >
op|stil|ling sb., –en, –er, –erne, i sms. opstillings-, fx opstillingsberettiget, opstillingskreds

pa|ra|graf sb., -fen, -fer, -ferne (fork.: § el. par.) >
pa|ra|graf sb., –fen, –fer, –ferne (fork.: § el. par.), i sms. paragraf-, fx paragraftegn

pla|net sb., -en, -er, -erne >
pla|net sb., –en, –er, –erne, i sms. planet-, fx planetsystem

præsens sb. (fk. el. itk.) (nutid); præsens participium >
1. præ|senssb. (fk. el. itk.) (nutid), i sms. præsens-, fx præsensendelse; præsens participium

ren|se vb., -r, -de, -t >
ren|se vb., –r, –de, –t, i sms. rense-, fx rensevæske

ro|bot sb., -ten, -ter, -terne, i sms. robot-, fx robotagtig >
ro|bot sb., –ten, –ter, –terne, i sms. robot-, fx robotagtig, robotplæneklipper

rut|sje|ba|ne sb., -n, -r, -rne >
rut|sje|ba|ne sb., –n, –r, –rne, i sms. rutsjebane-, fx rutsjebanetur

2. sner|pevb., -r, -de, -t; snerpe munden sammen >
2. sner|pevb., –r, –de, –t; snerpe munden sammen; snerpe til

steak sb., -en, -s, -ene; steak af oksefilet >
steak sb., –en, –s, –ene, i sms. steak-, fx steakkniv; steak af oksefilet

Stil|le|ha|veti sms. stillehavs-, fx stillehavsflåde (jf. § 12.10.b) >
Stil|le|ha|vet, i sms. stillehavs-, fx stillehavsflåde, stillehavskyst (jf. § 12.10.b)

svælg sb., -et, svælg, -ene >
svælg sb., –etsvælg, –ene, i sms. svælg-, fx svælgprøve

syd|su|da|ner sb., -en, -e, -ne >
syd|su|da|ner (el. sydsudaneser) sb., –en, –e, –ne (person fra Sydsudan)

syd|su|dansk adj., -e >
syd|su|dansk (el. sydsudanesisk) adj., –e (som vedrører Sydsudan)

tand|børs|te sb., -n, -r, -rne >
tand|børs|te sb., –n, –r, –rne, i sms. tandbørste-, fx tandbørstehoved

ter|ror sb., -en >
ter|ror sb., –en, i sms. terror-, fx terrorbekæmpelse

ud|styr sb., -et, udstyr, -ene, i sms. udstyrs-, fx udstyrsforretning >
ud|styr sb., –etudstyr, –ene, i sms. udstyrs-, fx udstyrsforretning, udstyrsniveau

ud|vis|ning sb., -en, -er, -erne, i sms. udvisnings-, fx udvisningsordre >
ud|vis|ning sb., –en, –er, –erne, i sms. udvisnings-, fx udvisningsdom, udvisningsordre

van|vid sb., -det, i sms. vanvids-, fx vanvidsscene >
van|vid sb., –det, i sms. vanvids-, fx vanvidsbilist, vanvidsscene

vi|rus sb., -sen el. -set, -ser el. virus el. vira, -se(r)ne el. viraene, i sms. virus-, fx virusinfektion >
vi|rus sb., –sen el. -set, –ser el. virus el. vira, –se(r)ne el. viraene, i sms. virus-, fx virusinfektion, virusudbrud

vogn|ba|ne sb., -n, -r, -rne; skifte vognbane >
vogn|ba|ne sb., –n, –r, –rne, i sms. vognbane-, fx vognbaneassistent; skifte vognbane