Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Tilføjelser til eksisterende opslagsord 2014

Tilføjelser til eksisterende opslagsord 2014

cover-svg-tw-plain

advis sb., -en el. -et (ISÆR INDENFOR ØKONOMI meddelelse)

advis sb., -en el. -et, -er, -erne (ISÆR INDENFOR ØKONOMI meddelelse)

alter ego sb. (itk.) (andet jeg); hovedpersonen er forfatterens alter ego

alter ego sb., -et, -er, -erne (andet jeg); hovedpersonen er forfatterens alter ego

2. bone vb., -r, -de, -t (slå ind på bon)

2. bone vb., -r, -de, -t; blive bonet for 100 kr.; bone ind; bone ud

deficit sb, -tet (FORMELT underskud)

deficit sb. -tet, -ter el. deficit, -te(r)ne (FORMELT underskud)

evidens sb., -en (bevis)

evidens sb., -en (bevis), i sms. evidens-, fx evidensbaseret

genfødelse sb., -n, -r, -rne

genfødelse sb., -n, -r, -rne (genfødsel)

hen over; hen over byen; gå let hen over sagen

hen over; hen over byen; gå let hen over sagen (jf. henover)

inklusion sb., -en, -er, -erne (medregning)

inklusion sb., -en, -er, -erne (det at medtage fx et beløb el. en gruppe som en del af en større helhed), i sms. inklusions-, fx inklusionspædagogik

item sb. (itk.), -s, -sene (nummer i en rækkefølge, fx den enkelte opgave i en prøve)

item sb., -met, -s, -sene (nummer i en rækkefølge, fx den enkelte opgave i en prøve)

job sb., -bet, -s el. job, -bene (arbejde), i sms. job-, fx jobannonce

job sb., -bet, -s el. job, -bene (arbejde), i sms. job-, fx jobcenter

kartel sb., -let, -ler, -lerne (en sammenslutning mellem fagforbund e.l.)

kartel sb., -let, -ler, -lerne (en sammenslutning mellem fagforbund e.l.), i sms. kartel-, fx karteldannelse

kyllingekød sb., -et

kyllingekød sb., -et, i sms. kyllingekød- el. kyllingekøds-, fx kyllingekød(s)ret

lammekød sb., -et

lammekød sb., -et, i sms. lammekød- el. lammekøds-, fx lammekød(s)ret

3. lige adv.; lige for tiden; lige for næsen (jf. ligefor); han er stadig lige glad for sit arbejde (jf. ligeglad); lige meget; gå lige på og hårdt; lige straks; lige så stor (som) (jf. ligeså); lige til randen (jf. ligetil); kom lige ud! (jf. ligeud)

3. lige adv.; lige for tiden; lige for næsen (jf. ligefor); han er stadig lige glad for sit arbejde (jf. ligeglad); lige meget; gå lige på og hårdt; lige straks; det går lige op; lige så stor (som) (jf. ligeså); lige til randen (jf. ligetil); kom lige ud! (jf. ligeud)

link sb., -et, -s el. link, -ene

link sb., -et, -s el. link, -ene, i sms. link-, fx linksamling

4. pik: med alt sit pik og pak

4. pik: med alt sit pik og pak (jf. pikpak)

1. pludselig adj., -t, -e (brat,uventet); det hele skete så pludseligt

1. pludselig adj., -t, -e (brat,uventet); et pludseligt indfald; det hele skete så pludseligt

1. selvfølgelig adj., -t, -e (naturlig); hun tog situationen selvfølgeligt

1. selvfølgelig adj., -t, -e (naturlig); et selvfølgeligt krav; hun tog situationen selvfølgeligt

3. selv adv.; selv om el. selvom; selv om du går nu, kan du ikke nå toget

3. selv adv.; selv om el. selvom; selv om (el. selvom) du går nu, kan du ikke nå toget

synergi sb., -en (samvirke mellem to el. flere størrelser som derved forstærker hinanden), i sms. synergi-, fx synergieffekt

synergi sb., -en, -er, -erne (samvirke mellem to el. flere størrelser som derved forstærker hinanden), i sms. synergi-, fx synergieffekt

toilet sb., -tet, -ter, -terne (wc)

toilet sb., -tet, -ter, -terne (wc), i sms. toilet-, fx toiletbesøg, toiletsæde

vagina sb. (fk.) (skede)

vagina sb., -en, -er, -erne (skede)