Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Nye opslagsord 2022

Nye opslagsord 2022 (105 ord)

undraw_reading_time_gvg0

AC’er (el. ac’er) sb., -en, -e, -ne (akademisk medarbejder)
ac’er (el. AC’er) sb., -en, -e, -ne (akademisk medarbejder)

AMR (el. amr) sb., AMR’en, AMR’er, AMR’erne (fork. for arbejdsmiljørepræsentant)
amr (el. AMR) sb., amr’en, amr’er, amr’erne (fork. for arbejdsmiljørepræsentant)

an|ker|per|son sb., -en, -er, -erne

ap|pro|pri|a|tion sb., -en, -er, -erne (det at tilegne sig andres karakteristika og udtrykke dem som sine egne)i sms. appropriation-, fx appropriationskunst; kulturel appropriation

ar|bejds|mil||re|præ|sen|tant sb., -en, -er, -erne (fork.: AMR el. amr)

arm|bøj|ning sb., -en, -er, -erne; lave armbøjninger

au|to|im|mun adj., -t, -e; autoimmune sygdomme

au|to|kor|rek|tur sb., -en, -er, -erne
au|to|kor|ri|ge|re vb., -r, -de, -t

bag|brem|se sb., -n, -r, -rne

Be|la|rus
be|la|rus|er sb., -e, -en, -ne
be|la|ru|sisk adj.itk. d.s., -e

bil|let|kon|trol|lør sb., -en, -er, -erne

boo|mer sb., -en, -e, -ne

brush|up sb. (itk.), -s (genopfriskning)

bur|ra|ta sb., -en, -er, -erne (en ost)

but|ter|nut|squash sb., -en, butternutsquash, -ene (et græskar)

cat|chy ubøj. adj.; en catchy melodi

chi|li|pas|ta sb., -en, -er, -erne

drag|queen sb., -en, -s

eks|mand sb., -en, eksmænd, eksmændene

e|mi|rat|ara|ber sb., -en, -e, -ne
e|mi|rat|ara|bisk adj.itk. d.s., -e

fag|per|son sb., -en, -er, -erne

fejl|be|reg|ne vb., -r, -de, -t

fi|kum|dik sb. (fk. el. itk.)

fin|tu|ne vb., -r, -de, -t

fleks|bo|lig sb., -en, -er, -erne

fnug|rul|le sb., -n, -r, -rne

for|blæn|del|se sb., -n, -r, -rne

for|brem|se sb., -n, -r, -rne

frugt|li|kør sb., -en, -er, -erne

fæl|les|ger|mansk adj.itk. d.s., -e

gen|tri|fi|ce|re vb., -r, -de, -t (ændre et byområde)
gen|tri|fi|ce|ring sb., -en, -er, -erne (ændring af et byområde)

grav|kam|mer sb., -et, gravkamre, gravkamrene

gym|na|sie|lek|tor sb., -en, -er, -erne

he|li|kop|ter|per|spek|tiv sb., -et, -er, -erne

he|te|ro|nor|ma|tiv adj., -t, -e
he|te|ro|nor|ma|ti|vi|tet sb., -en

HK’er (el. hk’er) sb., -en, -e, -ne (person der arbejder indenfor administration og handel og typisk er medlem af fagforeningen HK)
hk’er (el. HK’er) sb., -en, -e, -ne (person der arbejder indenfor administration og handel og typisk er medlem af fagforeningen HK)

in|du|stri|tek|ni|ker sb., -en, -e, -ne

in|fo|gra|fik sb., -ken, -ker, -kerne

in|sekt|ho|tel sb., -let, -ler, -lerne

ju|le|bag sb., -et

kar|ri|e|re|skift (el. karriereskifte) sb., -et, karriereskift, -ene
kar|ri|e|re|skif|te (el. karriereskift) sb., -t, -r, -rne

kli|ma|mål|sæt|ning sb., -en, -er, -erne

kun|de|råd|gi|ver sb., -en, -e, -ne

kva|li|tets|kon|trol sb., -len, -ler, -lerne

land|om||de sb., -t, -r, -rne

lejr|plads sb., -en, -er, -erne

live|strea|me vb., -r, -t, -de

ma|sa|la sb., -en, -er, -erne (en krydderiblanding); garam masala

mas|se|død sb., -en

me|die|hus sb., -et, -e, -ene

me|die|støt|te sb., -n

mil||tek|ni|ker sb., -en, -e, -ne

mouse|over sb. (fk.) (det at et link eller billede på en skærm kan aktiveres ved at musens markør bevæges hen over det)

mul|ti|syg|dom sb., -men, -me, -mene

na|bo|grund sb., -en, -e, -ene

na|tur|om||de sb., -t, -r, -rne

ned|ska|le|ring sb., -en, -er, -erne

nul|ud|led|ning sb., -en, -er, -erne

NV (fork. for nordvest)

nyt|te|dyr sb., -et, nyttedyr, -ene

 (fork. for nordøst)

nøg|le|ring sb., -en, -e, -ene

off|road ubøj. adj.; køre offroad

op|ska|le|ring sb., -en, -er, -erne

pa|del sb. (fk.) (en sportsgren som minder om både tennis og squash)i sms. padel‑, fx padelketsjer

p-af|gift sb., -en, -er, -erne (parkeringsafgift)    

post|po|si|tion sb., -en, -er, -erne (efterstillet forholdsord)
post|po|si|tio|nel adj., -t, -le (som vedrører postpositioner)

ra|cer|løb sb., -et, racerløb, -ene

rai|son d’e|tre sb. (fk.) (eksistensberettigelse)

rød|guld sb., -et

rød|lis|te sb., -n, -r, -rne (liste over truede dyrearter)
rød|lis|te vb., -r, -de, -t (sætte på en liste over truede dyrearter)

selv|me|di|ci|ne|re vb., -r, -de, -t
selv|me|di|ci|ne|ring sb., -en, -er, -erne

set sb., -tet, set, -tene; tv-holdet filmer på settet i dag

sko|le|sky|de|ri sb., -et, -er, -erne

små|ko|ge vb., -r, småkogte, småkogt

SV (fork. for sydvest)

 (fork. for sydøst)

teks|til|de|sig|ner sb., -en, -e, -ne

til|ba|ge|le|ve|re vb., -r, -de, -t

to|tal|re|no|ve|re vb., -r, -de, -t

tre|ret|ters ubøj. adj.; en treretters børnemenu

tråd|hegn sb., -et, trådhegn, -ene

tvangs|flyt|te vb., -r, -de, -t

tvangs|for|flyt|te vb., -r, -de, -t

u|den|oms|are|al sb., -et, -er, -erne

ul|tra|løb sb., -et, ultraløb, -ene
ul|tra||ber sb., -en, -e, -ne

un|der|vis|nings|ti|me sb., -n, -r, -rne

u|ni|ver|si|tets|lek|tor sb., -en, -er, -erne

ver|dens|mål sb., -et, verdensmål, -ene

vi|de|re|stil|le vb., -r, -de, -t

world|wide ubøj. adj.