Spring navigation over
Forside/§ 40-60. Tegnsætning/§ 60. Skråstreg

§ 60. Skråstreg

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

(1) Ved valg mellem flere muligheder

Skråstreg kan bruges mellem to ord for at vise at der foreligger to muligheder:

Ved prøven skal eleven vise at han/hun har færdighed i talregning.
Pladsreservation ønskes/ønskes ikke.
Hermed følger honorar for medvirken i radio/tv.
Billet til bus/tog godtgøres ved rejsens afslutning.
Undersøgelsen drejer sig om barnets læse- og/eller skrivefærdighed
.
køle-/varmetaske (el. køle-varme-taske, jf. § 57.5).

(2) Med betydningen ‘per’ (‘pr.’)

Skråstreg kan bruges med betydningen ‘per’ i visse forkortelser mv.:

km/h el. km/t. (kilometer per time)
m/s el. m/sek. (meter per sekund)
antal elever/uge (elever per uge)
kg/m² (kilogram per kvadratmeter).

(3) I tal og datoer

Skråstreg bruges i tegnene for procent og promille og kan bruges som brøkstreg og i datoangivelser:

15 %
75 ‰
¾
  (el. )
33⅓  (el. 33)
23/3-12 el. 23/3 12  (el. 23.3.12)
23/3 2012  (el. 23.3.2012 el. 2012-03-23).

(4) I angivelser af tidsrum

Skråstreg kan bruges mellem to betegnelser for tidsafsnit for at angive et tidsrum på begge sider af skellet mellem dem:

vinteren 1942/43 el. 1942/1943
årsberetning 2010/11
el. 2010/2011
april/maj
uge 43/44
lørdag/søndag
.

Se også § 57.9.

(5) I visse forkortelser

Skråstreg bruges i enkelte forkortelser:

A/S el. a/s (aktieselskab)
I/S el. i/s (interessentskab)
K/S el. k/s (kommanditselskab)
c/o (care of)
t/r (tur (og) retur)
m/k (mand/kvinde, mandlig/kvindelig).

(6) Deling ved linjeskift

Ved deling ved linjeskift i forbindelse med skråstreg deles der efter skråstregen, fx

lørdag/-     el. lørdag/
søndag søndag.