Spring navigation over
Forside/§ 40-60. Tegnsætning/§ 55. Tankestreg

§ 55. Tankestreg

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

Tankestreg har form som en vandret streg (i typografi længere end bindestreg) og skrives eller trykkes med afstand (spatium) til de omgivende ord. (Om tankestreg brugt som bindestreg, se § 57.9).

(1) Mellem helsætninger

Tankestreg kan bruges mellem helsætninger for at betegne et indholdsmæssigt skift:

Svigerfar var i dårligt humør. Det var derfor jeg helst ikke ville diskutere politik. — I næste uge rejser vi så på ferie, og det glæder vi os meget til.

Her svarer tankestregen til nyt afsnit eller underafsnit.

(2) Dramatisk effekt

Tankestreg kan med en vis dramatisk effekt vise at det efterfølgende er noget uventet eller overraskende:

Han havde længe udfordret skæbnen — og til sidst lykkedes det ham da også at brække en ankel.
Pludselig — et råb og lyden af splintret glas.
Endelig fandt jeg mine briller; de lå — i køleskabet
.

(3) Ved indskud og tilføjelser

Tankestreg kan ligesom komma (§ 47) og parentes (§ 56) sættes omkring et indskud eller foran en tilføjelse, især af selvstændig karakter:

Hvis de siger ja — og det håber jeg de gør! — kan vi komme i gang med sagen allerede i januar.
De stigende overskud — der i øvrigt forventes fastholdt næste år — er en af årsagerne til kursstigningen.
Luftforureningen vil blive en alvorlig trussel mod egnens dyre- og planteliv — sådan som biologerne for længst har påpeget
.

Ved indskud og tilføjelser kan tankestregen erstatte punktummer, semikoloner og kommaer:

Thomas var fraværende — han var forkølet — og derfor blev mødet aflyst. (Jf. Thomas var fraværende; han var forkølet. Og derfor blev mødet aflyst).

Vi kan ikke anerkende denne undskyldning — som vi i øvrigt har hørt mange gange før. (Jf. Vi kan ikke anerkende denne undskyldning, som vi i øvrigt har hørt mange gange før).