Spring navigation over
Forside/§ 40-60. Tegnsætning/§ 44. Semikolon

§ 44. Semikolon

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

(1) Mellem helsætninger

Semikolon kan, ligesom punktum, bruges til at afgrænse forholdsvis selvstændige dele af teksten, først og fremmest helsætninger (jf. § 41.1). Men samtidig forbinder semikolon to helsætninger og viser at de hører særlig tæt sammen mht. indhold:

Ole kunne ikke komme; han var forkølet. Men Lars var der som sædvanlig. 
Arbejdet begynder på torsdag. Alle bedes møde præcis kl. 7.00; ellers kan vi ikke komme i gang. 
Plankeværket var blæst omkuld; men det var kun hvad man kunne vente. Det var værre at det nye tag var beskadiget.

(2) Punktum og semikolon

Specielt kan man ved hjælp af semikolon i længere tekststykker vise hvilke dele de falder i. Punktum afgrænser hovedafsnittene, semikolon forbinder underafsnittene:

Indlandsisen på Grønland vejer så meget at det svarer til at der på hver kvadratmeter af den isdækkede del hviler en vægt der i gennemsnit er på 1350 tons; det er nok til at tynge landet ned. Grønland har på en måde form som en stor skål med høje bjerge rundt langs kysten og et lavland i midten. Nu for tiden ligger lavlandet lidt under havets overflade; så hvis man tænkte sig indlandsisen fjernet, ville de lave områder blive oversvømmet af havet. I løbet af et par tusind år ville der imidlertid ske en landhævning så det indre af Grønland blev tørlagt. Samtidig ville bjergene langs kysten blive lidt lavere; for jordskorpen er presset sammen så der er en fordybning under isen og en lav vold eller rand udenom.

(3) Opremsning

Tilsvarende kan man ved hjælp af semikolon inddele en opremsning i grupper:

Forsikringen omfatter skader på: antikviteter, malerier, kunsthåndværk, ægte tæpper; ure, kameraer og projektører med tilbehør, kikkerter; musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, cd-afspillere, herunder cd’er; radio- og tv-apparater med tilbehør; pelsværk, skind.

Patientens temperatur blev i døgnets løb målt til 39,7; 38,1; 37,7; 36,9.