Spring navigation over
Forside/§ 41-43. Punktum/§ 42. Forkortelsespunktum

§ 42. Forkortelsespunktum

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

Denne paragraf indeholder hovedreglerne for hvordan man bruger forkortelsespunktum, men giver i øvrigt ikke udtømmende regler for brugen af dette tegn. — Hvad angår brugen af punktum i bestemte forkortelser, kan det tilrådes at søge oplysninger under den enkelte forkortelse i selve Retskrivningsordbogen.

(1) Forkortelser i skrift og tale

(a) Forkortelser kun i skrift

Forkortelsespunktum viser at et ord i den skriftlige form er afkortet ved at bogstaver er udeladt:

ca., f.eks. (men fx uden punktum), gnsntl., Chr. Winther, Kbh., hhv., mfl. el. m.fl., bl.a., hr., kr., jnr. el. j.nr.

Metersystemets (og visse andre enheders) forkortelser er dog uden forkortelsespunktum:

cm, m, m², km, g, kg, dl, l, kHz, dB, V, A, W

Der sættes heller ikke forkortelsespunktum efter betegnelser på postdistrikter: Odense C, København NV mv. Det samme gælder forkortelser for landsdele i postadresser: Nykøbing Sj, Viby J mv.

(b) Forkortelser i både skrift og udtale

Når et ord eller en ordforbindelse er forkortet i både skrift og udtale, bruges der normalt ikke forkortelsespunktum:

SAS, USA, PH (forfatteren Poul Henningsen), tv, it, MF

Der sættes dog forkortelsespunktum i delvis forkortede navne:

Peter P. Rohde, Storm P., H.C. Andersen, Th. Lang, J.-J. Rousseau, J.Th. Lundbye

og i akademiske titler:

stud.polyt., cand.mag., ph.d., dr.med.vet.

(2) Forkortede ordforbindelser

I visse forkortede ordforbindelser kan der sættes forkortelsespunktum efter hele ordforbindelsen eller efter hver ordforkortelse, fx

mfl. el. m.fl.
mht
. el. m.h.t.
mv
. el. m.v.
pga
. el. på gr. af
th
. el. t.h.
tv
. el. t.v.

(3) Ordenstal

Forkortelsespunktum sættes efter tal for at vise at der foreligger ordenstal:

Frederik 9., Margrethe 2., den 11. september 2001, 11.9.2001, den 2. verdenskrig.

Romertal brugt som ordenstal står dog uden forkortelsespunktum:

Christian IV
Margrethe II

(4) Forkortelsespunktum som sluttegn

Når et ord med forkortelsespunktum står sidst i en sætning, sættes der kun ét punktum:

Opgiv venligst Deres personnummer, og indsend rejsebilag og lign.

Andre tegn end punktum sættes altid:

Kan du ikke lige sende en mail med oplysninger om adresse, telefonnummer osv.?

(5) Mellemrum

Der skrives ikke mellemrum mellem de enkelte dele af en forkortelse:

osv., m.m., el.lign., A.D. (anno Domini), H.C. Andersen.

Før og efter uforkortede ord laves sædvanligt ordmellemrum:

a c., og lign., på gr. af, A. Olsen.