Spring navigation over
Forside/§ 36-39. Adverbier og adverbialer/§ 38. Adverbialer dannet af adjektiv på -ig eller -lig

§ 38. Adverbialer dannet af adjektiv på -ig eller -lig

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

(1) Mådesadverbialer

Adverbialer der er dannet af adjektiver på -ig eller -lig, tilføjer -t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37):

Lyset bevægede sig uregelmæssigt (på en uregelmæssig måde).
Frugttræerne skal beskæres omhyggeligt (på en omhyggelig måde).
Jeg har aldrig set et så omhyggeligt beskåret frugttræ.
Han kan ikke skrive rigtigt.
Hun smilede venligt.
Billedet forestillede en venligt smilende person.
Du må prøve at tale tydeligt.
De spiller forfærdeligt.
Hun rejste sig roligt op.
Han spiller faktisk dårligt.
Katten strakte sig mageligt i solen.
Han udtrykte sig meget personligt
.
Ved ordene bitterlig og udtrykkelig er det dog valgfrit om man vil tilføje -t, fx Jeg gjorde udtrykkelig(t) opmærksom på risikoen.

(2) Gradsadverbialer

Når adverbialer der er dannet af adjektiver på -ig eller -lig, betegner en grad, er der ved visse ord valgfrihed mellem en form med -t og en form uden -t, mens der ved andre ord skal tilføjes -t. Der er valgfrihed når adverbialet står som gradsangivelse til et adjektivisk ord eller til et andet adverbial, mens der altid skal tilføjes -t når adverbialet står som selvstændigt sætningsled:

Der var afsindig(t) mange mennesker i lokalet. (Men: Han glædede sig afsindigt til jubilæet).
Hans lønstigning var væsentlig(t) større end forventet. (Men: Hans løn er steget væsentligt det sidste år).
Filmen var gudsjammerlig(t) kedelig. (Men: Filmen kedede mig gudsjammerligt).
Jeg er ikke særlig(t) interesseret i fodbold. (Men: Fodbold interesserer mig ikke særligt).
Vi vil vældig(t) gerne med til festen. (Men: Alle morede sig vældigt ved festen).
Han er mig inderlig(t) ligegyldig.
Vores konkurrenceevne bliver væsentlig(t) styrket. (Men: Vores konkurrenceevne bliver styrket væsentligt).

Ord med en sådan mulighed for valgfrit -t er i Retskrivningsordbogen opført således:

væ|sent|lig adj., -t, som adv. også uden -t, fx en væsentlig(t) forbedret udgave (jf. § 38)

Også andre adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig kan dog — mere eller mindre lejlighedsvis — bruges som gradsadverbialer og kan tilsvarende undvære -t i sådanne anvendelser, fx en uforklarlig ringe indsats.

(3) Andre adverbialer

Valgfrihed mellem en form med -t og en form uden -t forekommer også ved andre adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig. Det gælder først og fremmest mange af de adverbialer der betegner tid, samt de adverbialer der betegner den skrivendes eller talendes holdning til det der siges (jf. § 37):

Hvor meget tjener du årlig(t)?
Det er en månedlig(t) tilbagevendende begivenhed.
Togkørslen er midlertidig(t) indstillet.
De besøger os jævnlig(t).
Børnene vågnede tidlig(t) om morgenen.
Du kan rolig(t) blive hjemme.
De kan ikke rigtig(t) overskue konsekvenserne.
Vi kan dårlig(t) løse problemet for dig.
Personlig(t) er jeg ikke i tvivl.
Vinduerne skal males indvendig(t).

Når sådanne adverbialer har valgfrit -t, er de opført i Retskrivningsordbogen på følgende måde:

år|lig adj., -t, -e, som adv. også uden -t, fx hvor meget tjener du årlig(t)? (jf. § 38)
ro|lig adj., -t, som adv. også uden -t, fx du kan rolig(t) blive hjemme (jf. § 38)