Spring navigation over
Forside/§ 31-35. Præteritum participium/§ 32. Præteritum participium foran substantiv

§ 32. Præteritum participium foran substantiv

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

Præteritum participium kan stå attributivt, dvs. umiddelbart foran et substantiv som participiet er knyttet til. Bøjningen i bestemthed, tal og køn fremgår i princippet af § 31.

Når det gælder kønsbøjningen (§ 31.2), ligger sprogbrugen dog ikke fast, men det er almindeligt at bruge intetkønsformen, også når participiet er knyttet til et substantiv af fælleskøn. I mange sådanne tilfælde kan det virke mere formelt (eller gammeldags) at bruge fælleskønsformen:

en indskrevet el. indskreven elev
en afsvedet
el. afsveden skovstrækning
en strøget
el. strøgen skjorte
en aftvunget
el. aftvungen tilståelse
en stærkt beskåret
el. beskåren udgivelse
en nylig udkommet
el. udkommen bog
en ved uagtsomhed indløbet
el. indløben fejl
en stjålet
el. stjålen cykel.