Spring navigation over
Forside/§ 1-6. Bogstaver og tegn/§ 6. Apostrof

§ 6. Apostrof

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

Apostrof (’) bruges til i visse tilfælde at markere grænsen mellem et ords stamme og endelser.

(1) Forkortelser uden forkortelsespunktum

Der sættes apostrof foran endelser til forkortelser der skrives uden forkortelsespunktum:

PC’en el. pc’en, TV’et el. tv’et, HK’erne, en PH’sk satire, 2 cm’s mellemrum, pH’en, USA’s præsident, EU’s medlemslande, SMS’erne el. sms’erne.

Ved forkortelser der kan udtales som egentlige ord, er det dog valgfrit om man vil tilføje endelsen direkte eller bruge apostrof:

aidsen el. aids’en
epos el. epo’s indvirkning på kroppen
Natos
el. Nato’s el. NATOs el.NATO’s.

Foran tungere suffikser bruges ikke apostrof, men bindestreg, fx SF-agtig, IT-mæssig el. it-mæssig (jf. § 57.3.b).

Der sættes ikke apostrof foran endelser til forkortelser der skrives med forkortelsespunktum: cand.mag.en, stud.polyt.er, ph.d.erne, kbh.ere, Kbh.s, 10-pkt.s-program.

(2) Taltegn, symboler, citatord mv.

Der sættes apostrof foran endelser til taltegn og symboler:

Han var meget kendt i 1930’erne.
165’s nattegn
en 13’er
(el. trettener)
linje 5’s endestation
60’er-rock
(el. tresserrock)
Christian IV’s breve
20 %’s rabat
(el. 20 pct.s rabat el. 20 procents rabat). (Om procent uden s, se § 18.2).

Der sættes dog ikke apostrof efter ordenstal (arabertal) fulgt af punktum: Christian 4.s breve.

Der sættes også apostrof ved citatord mv.:

De flade a’er er på retur.
Du bruger for mange og’er.
Der er en del men’er ved sagen
.
Du skriver dine Jensen’er for utydeligt.

(3) Fremmedord på -ee

Der sættes apostrof foran visse endelser til fremmedord der ender på -ee udtalt som i, fx frisbee’en, yankee’er. (Men: en frisbees flyveegenskaber, firmaets trainee’er el. trainees).

(4) Proprier

Der sættes som hovedregel ikke apostrof foran endelser (bøjningsendelser eller suffikser) til proprier:

Alle de små Jensener var med.
De to Tysklande blev genforenet i 1990.
I Danmark er der tre Nykøbinger.
Volvoen
grundtvigianer
Dette er et typisk Villy Sørensensk udtryk.
bornholmsk
darwinist
vordingborgenser
.

Der kan dog for tydelighedens skyld sættes apostrof foran endelser som resulterer i usædvanlige bogstavforbindelser, eller som kan give anledning til fejllæsninger:

Rasmus Rask’sk
Hvor mange Ree’er er der i telefonbogen?
to Albert’er
(dvs. to personer ved navn Albert)
to Alberte’r (dvs. to personer ved navn Alberte)
iPad’en (el. iPadden).

Se også § 6.3 om fremmedord på –ee.

(5) Genitivendelse

Apostrof alene bruges til at betegne genitiv af ord der ender på s, z eller x, se § 21.2.

(6) Udeladte bogstaver (og tal)

Apostrof bruges til at vise at man har udeladt et eller flere bogstaver for at gengive en udtale:

hva’, syn’s, ku’, la’ vær’, se’fø’li’,  ik’ el. ikk’, rock’n’roll.

Der bruges ikke apostrof ved udeladelse af århundredbetegnelsen i årstal, fx

vinteren 94
13.2.94
.

(7) Orddeling

Ved orddeling ved linjeskift i forbindelse med apostrof deles der efter apostroffen, fx

1930’-
erne

se’fø’-
li’
.