Spring navigation over
Forside/Om Nye ord i dansk/Sådan søger du

Sådan søger du

Her kan du læse om søgefunktionerne og de jokertegn du kan bruge.
Illustration

Søgningen er en fritekstsøgning hvor der også er mulighed for at bruge jokertegn. Desuden giver den avancerede søgning flere indstillingsmuligheder.

Simpel søgning

Fra forsidens søgefelt kan du lave en simpel søgning. Mens du indtaster dit søgeord, kommer der resultater frem i en boks under søgefeltet.

I denne søgning kommer der resultater frem fra Retskrivningsordbogen (øverst), Nye ord i dansk (midterst) og hjemmesidens øvrige sider (nederst).

For at vælge et søgeresultat kan du klikke på det eller vælge det ved hjælp af piletasterne og returtasten.

Du kan klikke på ‘Se flere resultater’ for at komme til alle de resultater som matcher søgningen.

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Der skelnes heller ikke mellem bogstaver med og uden accent.

I den simple søgning fungerer de samme jokertegn som i den avancerede søgning. Læs mere om jokertegnene nedenfor.

Der søges i fuldformer

Der søges automatisk på fuldformer af opslagsordene, altså også i ordenes bøjningsendelser. Fortvivl derfor ikke hvis du synes din søgning giver resultater du ikke havde regnet med.

Eksempel:

Hvis du fx søger på s*ernes, får du hele 3747 søgeresultater, herunder ord som fx salmiakpastil, sekspersonerskupé og . Fælles for de mange søgeresultater er at de begynder med s og har bøjningsendelsen -ernes, og derfor matcher de søgningen.

Fuldformerne omfatter også substantivers genitivform (ejefaldsform) -s som ellers ikke fremgår af ordbogsartiklen. Hvis du søger på håbs, finder du derfor opslagsordet håb.

Bemærk at der i enhver søgning er * i slutningen af alle ord hvis du ikke indtaster et andet jokertegn. Derfor matcher en søgning på gris også grisekød, grisk, grissini. For at ophæve den indbyggede stjerne, kan du indsætte en lodret streg | i søgningen, se mere om dette nedenfor.

Avanceret søgning

Hvis du klikker på den gule lup, eller hvis du trykker på returtasten, kommer du til den avancerede søgning.

Her er Retskrivningsordbogen som udgangspunkt valgt, og hvis du vil søge i Nye ord i dansk 1955 til i dag eller i hjemmesidens øvrige sider, skal du vælge hhv. Nye ord i dansk eller dsn.dk.

Derefter har du mulighed for under ‘søgeretning’ at vælge om du vil søge fra begyndelsen af ordet eller fra slutningen af ordet.

Indstillinger for din søgning

Trykker du på knappen ‘Indstillinger’, får du mulighed for at indsnævre din søgning.

Med indstillingerne kan du i Nye ord i dansk finde oplysninger om årstal for første eksempel, hvilke sprog vi har lånt hvilke ord fra, og du kan søge efter bestemte ordklasser.

Først skal du markere ‘Nye ord i dansk’.

Når du indtaster årstal i “periode fra” og “periode til”, kan du afgrænse de ord du søger i til de pågældende år. Du kan skrive samme årstal i begge felter og kun søge på det år.

Du kan altså få en liste frem med ord der er registreret i dansk i en bestemt periode eller i et bestemt år. Fx kan du se at mandeghetto, bingewatche, photobomb og swippe alle er registreret første gang i 2013.

Du kan også søge på ord fra bestemte sprog ved at vælge sproget på listen. Således kan du finde ud af at flekstid (1970), fri(t)stille (1973), på sigt (1980) og C-kendis (2002) alle er lånt fra svensk.

Når du indtaster dit søgeord, kan du anvende forskellige jokertegn som kan hjælpe dig med at specificere din søgning. Se nedenfor.

Jokertegn

Du kan anvende følgende jokertegn:

* Stjernen matcher et vilkårligt tegn et vilkårligt antal gange.

Eksempel:
hus*ar matcher husar og husfar
*ar matcher alle ord der ender med ar

Bemærk at der i enhver søgning er * i slutningen af alle ord hvis du ikke indtaster et andet jokertegn. For at ophæve den indbyggede stjerne, kan du indsætte en lodret streg | i søgningen, se mere om dette nedenfor.

? Spørgsmålstegnet matcher et og kun et vilkårligt tegn.

Eksempel:
st?k matcher fx stak, stikdåse og stokrose
?kop matcher fx skopudsemaskine, skopudser og skopudsning

# Nummersymbolet matcher et og kun et stort bogstav.

Eksempel:
ab# matcher fx ABC, ABS og ABS-bremse
#k matcher fx EKG, Eksjugoslavien og OK

$ Dollartegnet matcher en og kun en konsonant.

Eksempel:
ab$ matcher fx abc, absolut og absurd
$op matcher fx loppemarked, nopret og popkorn
s$op matcher fx shop, skopudsning og stop

& Og-tegnet matcher en og kun en vokal.

Eksempel:
sp&t matcher fx spat, spotpris og spyt
&mt matcher fx amt, omtrent og ømtålelig

| Lodret streg matcher en ordgrænse og fungerer som en stoplinje. Når man indtaster | i slutningen af et ord kan man således ophæve den implicitte *. (På en pc får du den lodrette streg frem ved at taste AltGr + tasten til højre for +-tasten. På en mac får du den lodrette streg frem ved at taste Alt + I (stort i)).

Eksempel:
hund| matcher ordene hund og jagthund men ikke hundred
|hus| matcher kun ordet hus og hverken hustru eller værtshus

Du kan frit kombinere jokertegn.

Den lodrette streg | kan fx kombineres med $ og &.

Hvis du kombinerer | med $, kan du søge efter ord der slutter med en konsonant.

Eksempel:
ska$|
matcher fx skab, skak og skam

Hvis du kombinerer | med &, kan du søge efter ord der slutter med en vokal.

Eksempel:
sk&| matcher fx ske, sko og sky

Med søgestrengen *$$$$$$ kan du se hvilke ord der indeholder seks sammenhængende konsonanter, som fx baggrundsstråling og engangssprøjte. Grunden til at søgningen matcher borsjtj, er at bøjningsformen borsjtjs i genitiv indgår i søgningen uden at den faktisk er synlig i ordbogsartiklen, jf. afsnittet om fuldformer ovenfor.

Hvordan definerer vi nye ord?

Læs mere om hvordan vi definerer nye ord, og hvilke ord vi tager med i ordbogen. Du kan også læse ofte stillede spørgsmål om ordbogen, om ordbogsartiklernes opbygning, og om redaktionen.

undraw_blooming_jtv6

Vidste du …

… at alle ord er forsynet med et årstal der viser hvornår ordbogsredaktørerne første gang har dokumenteret ordenes brug i dansk.

Mange af ordene kan dog sagtens være ældre, ikke mindst fordi nye ord ofte opstår i talesproget, som vi ikke kan dokumentere lige så godt som skriftsproget. Det hænder derfor at vi bliver gjort opmærksom på at et ord er ældre end vi troede.

Udtrykket you name it var således oprindeligt dateret til 1989, men en kollega fra Københavns Universitet gjorde os opmærksom på at det forekommer i Erik Clausens film Midt om natten, der er fra 1984, og dermed måtte vi tilbagedatere ordet.

undraw_Faq_re_31cw