Spring navigation over
Forside/Om Nye ord i dansk/Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Om Nye ord i dansk — 1955 til i dag
undraw_Faq_re_31cw

Hvorfor finder jeg ikke det ord jeg søger?

Svar: Det kan der være flere grunde til. Nye ord i dansk beskriver tilvæksten i ordforrådet fra 1955 til i dag. Hvis det ord du søger, er ældre end 1955, er det derfor som hovedregel ikke med i ordbogen. Søg i stedet efter ordet i Ordbog over det danske Sprog.

Nye ord i dansk beskriver ordforrådet i almensproget. Nye dialektord, fagord, slangord og lignende er således kun med hvis de også har en vis udbredelse i almensproget. Læs mere om ordudvalget i ordbogen på siden Hvad er nye ord?

Endelig kan det ord du søger, være så nyt at vi ikke har opdaget det endnu. Du er meget velkommen til at sende det til os.

Hvorfor er det ældste citat ikke med?

Svar: Ved hvert ord i ordbogen er årstallet for ældste belæg oplyst i parentes, men det er ikke altid at selve belægget er nævnt. Det skyldes at det ældst kendte belæg ikke nødvendigvis er særlig illustrativt. Selvom citaterne i ordbogen først og fremmest skal dokumentere at et ord eksisterer, er der ved udvælgelsen også lagt vægt på at citaterne siger noget om fx betydningen, udtalen, oprindelsen, de specifikke årsager til det nye ords opståen og om holdningerne til det. Læs mere nedenfor.

Hvorfor er der stavefejl i ordbogsartiklerne?

Svar: Alle ord i ordbogen er illustreret med autentiske eksempler, og som hovedregel er der fulgt de stavemåder som citatet har haft. Det samme gælder bøjninger, tegnsætning, grafiske særmarkeringer (fx kursiv eller fed skrift) o.l. Helt åbenlyse trykfejl er dog rettet.

Hvad bygger dateringen af ordene på?

Svar: Dateringen bygger slet og ret på det tidligste belæg vi har kunnet finde i de kilder vi har adgang til. Det betyder at dateringerne i Nye ord i dansk skal tages med et vist forbehold, for undertiden vil man kunne finde ældre belæg i andre kilder.

Hvis et eksisterende opslagsord er blevet tilbagedateret, fremgår det i bunden af artiklen hvornår og af hvem tilbagedateringen er foretaget, se fx tovholder og shawarma.