Spring navigation over
Forside/Årets nye ord – nyordslister/Dansk Sprognævns nyordsliste 2021

Dansk Sprognævns nyordsliste 2021

Af Margrethe Heidemann Andersen, Marianne Rathje og Eva Skafte Jensen
reboarding

Dansk Sprognævn udgiver igen i år en liste over årets ord.

Årets nyordsliste indeholder 9 ord der alle kendetegner det år der er ved at rinde ud. At et ord optræder på nyordslisten, skal dog ikke tages alt for bogstaveligt; som det fremgår af listen, er mange af ordene registreret tidligere end 2021.

Ordene på årets nyordsliste er:

coronapas ‘dokumentation for at man er vaccineret mod corona, har været smittet med corona eller er testet negativ for nylig og dermed ikke kan smitte andre’

antivaxer, antivaxxer ‘person der er modstander af vaccinering’

prepper ‘person der dyrker en livsstil hvor man forbereder sig til dommedag ved fx at indkøbe våben og lagre af mad’

reboarding ‘genintegrering på en arbejdsplads’

ventesorg ‘sorg man kan føle når man er pårørende til en person der er dødelig syg, eller som mentalt er forsvundet, fx pga. demens’

kropspositiv ‘positiv indstilling til kroppen uanset dens udseende’

croptop ‘kort top som gør at man kan se et stykke bart maveskind’

deplatforming ‘fratagelse af muligheden for at komme til orde (i medierne)’

ableism, ableisme ‘diskrimination af eller fordomsfuldhed overfor handikappede personer’

Arne-, arne- ‘nedslidt senior’

Tre temaer

Vi har igen i år samlet de nye ord i flere temaer. Disse temaer er:

  • corona (med ordene coronapas, antivaxer/antivaxxer, prepper, reboarding og ventesorg)
  • identitetspolitik og/eller aktivisme (med ordene kropspositiv, croptop, deplatforming og ableism/ableisme)
  • arbejdsmarkedsforhold (med ordet Arne-).

Corona

Temaerne kendetegner ting eller fænomener som vi har talt meget om i 2021, og det kan næppe overraske nogen at et af temaerne også i år er corona.

Der er kommet et nyt ord til, nemlig coronapas (der er dateret til 2020), mens antivaxer/antivaxxer (fra 2015) har fået fornyet aktualitet. Ordene reboarding (2021), prepper (2005) og ventesorg (2017) er ikke direkte opstået på grund af covid-19, men er af forskellige grunde blevet kategoriseret som “coronaord”.

Reboarding er knyttet til coronapandemien fordi vi har oplevet at mennesker der har været hjemsendt da landet lukkede ned, skulle genintegreres på deres arbejdsplads. Ordet har tidligere været brugt om mennesker der skulle tilbage til deres arbejdsplads efter fx sygdom eller barsel, men er altså i 2021 især blevet brugt i forbindelse med genåbningen af samfundet efter coronapandemien. Prepper har fået fornyet aktualitet fordi folk har opbygget lagre af fx mad og toiletpapir for at sikre sig mod varemangel, og ventesorg har vi oplevet når folk har skullet tage afsked med pårørende der er blevet smittet med corona.

Identitetspolitik og/eller aktivisme

Det andet tema er lidt bredt defineret med overskriften “identitetspolitik og/eller aktivisme”.

Kropspositiv (fra 2013) og croptop (fra 1996) handler begge om at man ikke skal skamme sig over den krop man har, uanset hvordan den ser ud, og at man også gerne må vise den frem og gå klædt i det tøj man ønsker. Ordene er ikke spritnye i dansk, men har fået fornyet aktualitet i 2021. Det gælder ikke mindst ordet croptop, som mange nok vil huske fra sagen om den folkeskole i Vejle der i sensommeren ville forbyde de unge piger at gå med de korte mavebluser.

Begge ord har også en del med aktivisme at gøre, og dermed knytter de an til ordene deplatforming (2018) og ableism/ableisme (1991), der sætter fokus på retten til at blive hørt og mødt uden fordomme.

Arbejdsmarkedsforhold

Det tredje og sidste tema handler om arbejdsmarkedsforhold og er repræsenteret ved det produktive førsteled Arne-, som findes i ord som Arnepension og Arnekampagne, der er fra 2019. Dette førsteled stammer fra Socialdemokratiets valgkampagne i 2019, hvor det blev brugt som betegnelse for et menneske der er nedslidt efter et langt liv på arbejdsmarkedet.

Gå til listen over samtlige nye opslagsord i 2021 i Nye ord i dansk 1955 til i dag.