Spring navigation over
Forside/Årets nye ord – nyordslister/Dadbod, pantholder og sengepraktik. Dansk Sprognævns nyordsliste 2015

Dadbod, pantholder og sengepraktik. Dansk Sprognævns nyordsliste 2015

Af Margrethe Heidemann Andersen, Pia Jarvad og Jørgen Nørby Jensen
undraw_Bookmarks_re_mq1u

Også i år udsender Sprognævnet en liste med årets ord og udtryk.

Listen indeholder både ord der efter alt at dømme er opstået i 2015, og ord der er ældre, men som på den ene eller anden måde karakteriserer året der snart er gået. Enkelte af ordene på listen har allerede fået en sådan udbredelse i almensproget at de er blevet indlemmet i Sprognævnets nyordsordbog: Nye ord i dansk 1955 til i dag (dsn.dk/ordboeger/noid).

Andre vil måske blive det med tiden, og andre igen kan være forsvundet fra sproget igen om kort tid. Men det kan man selvfølgelig ikke vide på forhånd. Jo tættere man er på den periode man beskriver, jo sværere er det at vurdere hvilke ord der får en varig plads i sproget, og hvilke ord der blot er døgnfluer. Derfor er vi også lidt tilbageholdende med at optage helt nye ord i Nye ord i dansk 1955 til i dag. Et ord skal som hovedregel have overlevet nogle år inden det bliver taget med i ordbogen. De ord der er nævnt på listen, er kun et lille udpluk af tilvæksten af nye ord, og de giver blot nogle smagsprøver på udviklingen.

På listen er de enkelte ord markeret med fed skrift, årstallet for ældste tilgængelige belæg er oplyst i parentes, og herefter følger en betydningsangivelse. I et vist omfang nævnes det endvidere hvis der findes norske eller svenske modsvarigheder. Og der er desuden linket til de ord der allerede kan slås op i Nye Ord i Dansk 1955 til i dag. Ordene på listen kommer fra mange forskellige områder, og de afspejler forskellige sider af samfundsudviklingen.

artselfie

(2014, en vis øget brug i 2015) ’selfie taget af museumsgæster så det ser ud som om kunstværket selv har taget selfien’. Fra engelsk art selfie. (Jf. selfie: dsn.dk/ordbog/noid/selfie). Norsk kunstselfie.

bingewatching

(2012, øget brug i 2015) ’det at se en masse episoder af en tv-serie i træk’. Fra engelsk binge-watching. Norsk tv-fråtsing og seriemaraton.

brexit

(2012, øget brug i 2015) ’evt. britisk udtræden af EU’. Fra engelsk brexit, af br(itish) + exit. Norsk brexit. Svensk brexit.

Ordet blev særlig udbredt efter det engelske parlamentsvalg i maj 2015. Her bekendtgjorde premierminister David Cameron at briterne senest i 2017 skal til en folkeafstemning om fortsat medlemskab af EU. Ordet er dannet efter samme mønster som grexit (se dette).

Brexit er også med på Oxford Dictionaries’ liste over word of the year 2015 (se: http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-shortlist ).

brobisse

(2015) ny brug om kronprins Frederik som under stormen Egon i januar 2015 kørte over den ellers lukkede Storebæltsbro.

Ordet brobisse bruges traditionelt om broarbejdere. (Se: https://dsn.dk/ordbog/noid/brobisse/).

bulletproofkaffe

(2013, en vis øget brug i 2015) ’kaffe med smør’. Norsk bulletproof-kaffe (bokmål) og bulletproof-kaffi (nynorsk).

Hører med til palæo-, helse- og stenalderbølgen indenfor fødevarer. Førsteleddet er engelsk med betydningen ’skudsikker’.

cirkulær økonomi

(2006, øget brug i 2015) ’art genbrug hvor produktionen af en vare designes så varen eller dele af den kan genbruges’. Norsk sirkulær økonomi.

Udtrykket er i perioden 2006-2012 brugt om kinesiske forhold, idet præsident Hu Jintao har brugt udtrykket for det tilsvarende amerikanske udtryk cradle to cradle som også bruges i dansk eller i fordansket form vugge til vugge(-). (Se disse to udtryk:dsn.dk/noid/?q=cradle og dsn.dk/noid/?q=vugge%20til%20vugge).

clickbait

(2014, øget brug i 2015) ’overskrift i netavis el.lign. der skal lokke internetbrugere til at klikke på et bestemt link’. Fra engelsk clickbait, af click ’klik’ + bait ’lokkemad’. Norsk klikktittel. Svensk klickbete, länkbete.

curvy

(2015, men dog med en sporadisk brug fra o. 2007) især om kvinder: ’kurvet’, ’med fyldige kurver’. Fra engelsk curvy som bruges på samme måde. Norsk formfull. Se også dadbod.

I takt med at flere kvinder vokser, og at kropsidealet med sygeligt undervægtige kvindelige modeller sættes til debat, har der vist sig et behov for et neutralt eller positivt ord for fyldige eller fede kvinder.

dadbod

(2015) ’mandligt kropsideal hvor man gerne må være både kvabset og utrænet’. Efter engelsk dad bod ’farkrop’. Norsk pappakropp.

Ordet blev lanceret i en artikel i onlinetidsskriftet The Odyssey i marts 2015 af den kvindelige studerende Mackenzie Pearson. Herefter bredte det sig til blandt andet Danmark.

deleøkonomi

(2012, øget brug i 2015) ’det at man via nettet e.l. lejer ting i stedet for at investere selv’. Efter engelsk sharing economy. Norsk delingsøkonomi. Svensk delningsekonomi.

Ordet blev også nævnt på Sprognævnets nyordsliste fra 2014 som et ord der blev meget brugt i dette år; siden er ordet og fænomenet blevet endnu mere udbredt.

Sharing economy er med på Oxford Dictionaries’ liste over word of the year 2015 (se: http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-shortlist ).

det gule Danmark

(2015) ’den del af Danmark hvor Dansk Folkeparti får flest stemmer’.

Udtrykket dukkede op efter folketingsvalget d. 18. juni 2015, hvor Dansk Folkeparti fik i alt 21,1 % af de afgivne stemmer og blev det største parti i flere opstillingskredse.

domestic noir

(2015) ’krimi der foregår i hjemmet’. Fra engelsk domestic noir. Ordet lægger sig i forlængelse af andre ord hvori adjektivet noir indgår (se: dsn.dk/noid/?q=noir), fx nordic noir.

farkrop

(2015) d.s.s. dadbod.

fremmedkriger

(2011, øget brug i 2015) ’person der tager til et andet land for at deltage i en krig; især om person der tager til Syrien for at deltage i borgerkrigen’. Norsk fremmedkriger (bokmål) og framandkrigar (nynorsk). Jf. syrienkriger (se: Dansk Sprognævns nyordsliste 2014).

grexit

(2012, øget brug i 2015) ’evt. græsk udtræden af eurosamarbejdet’. Fra engelsk grexit, af gr(eek) + exit. Norsk grexit. Svensk grexit.

Ordet er lanceret af Willem Buiter, der er cheføkonom i den amerikanske finanskoncern Citigroup. Det blev særlig udbredt da den græske regering i slutningen af juni 2015 meddelte at den ikke kunne tilbagebetale et lån til IMF (den internationale valutafond).

hævnporno

(2011, øget brug i 2015) ’det at lægge intime fotos eller videoer af fx en ekskæreste ud på internettet’. Efter engelsk revenge porn. Slå ordet op her: dsn.dk/noid/?q=hævnporno

instagramme

(2012; en vis øget brug i 2015) ’lægge billeder ud på nettet via det sociale netværk Instagram’. Norsk instagramme. Slå ordet op her: dsn.dk/noid/?q=instagramme

instavenlig

(2015) ’instagramvenlig’; ’nem at lægge på Instagram’. Norsk instavennlig (bokmål) og instavenleg (nynorsk).

je suis xx

(2015) ‘jeg identificerer mig med xx’. Fra fransk je suis Charlie. Norsk je suis xx. Svensk je suis xx.

11. januar 2015 fandt en massakre sted på satiremagasinet Charlie Hebdo. 12 journalister og tegnere blev slået ihjel, men allerede ugen efter var magasinet ude med en forside med ordene Je suis Charlie Hebdo. Dette udtryk blev hovedbudskabet i en efterfølgende sørgemarch i Paris med flere millioner deltagere for fred, tolerance og ytringsfrihed. En tid efter blev sætningen mønster for en række andre udtryk som markerer (en form for) identifikation, fx, je suis Pingo (se: brobisse), je suis selvoptaget, og efter terrorangrebet i Paris d. 13.11.2015: je suis Paris.

juice

(2010; en vis øget brug i 2015) ’lave juice af frugt eller grøntsager’. Norsk juice, juse. Slå ordet op her: dsn.dk/noid/?q=juice.

kaidangku

(2015) ’skridtløse bukser (for børn)’. Fra kinesisk.

kropskamera

(2010, øget brug i 2015) ’personbåret videokamera som optager hændelser til brug for dokumentation’. Norsk kroppskamera.

kunstselfie

(2014, en vis øget brug i 2015) d.s.s. artselfie.

lovestorm

(2014, øget brug i 2015) ’stor positiv opmærksomhed, især på de sociale medier’. Dannet som modsætning til shitstorm (se: https://dsn.dk/ordbog/noid/shitstorm/).

Ordet blev særlig udbredt med oprettelsen af Facebookgruppen Lolland-Falster Lovestorm i april 2015. Gruppen blev oprettet som en reaktion mod TV2-programmet “På røven i Nakskov”. I oktober 2015 kårede Dansk Kommunikationsforening lovestorm til årets ord.

manbun

(2013, en vis øget brug i 2015) d.s.s. mandeknold. Fra engelsk man bun.

mandeknold

(2014, en vis øget brug i 2015) ’herrefrisure hvor håret er sat op i en knold på hovedet’. Norsk manneknute, mannedult (sjældent).

metropoldansker

(2015) ’person som bor i storbyerne’. Dannet som modsætning til udkant(s)dansker (se: https://dsn.dk/ordbog/noid/udkantdansker/).

nonbinær

(2015) ’som oplever sig som hverken mand eller kvinde’ Fra engelsk nonbinary. Norsk ikke-binær (bokmål) og ikkje-binær (nynorsk). Svensk icke-binär.

Ordet er if. hjemmesiden nonbinary.org opstået i 2014. Det oplyses at ordet genderqueer med samme betydning er fra o. 2004. I dansk ses de første eksempler på genderqueer o. 2011. Jf. transkønnet (se:dsn.dk/noid/?q=transkønnet), LGBTperson (se:dsn.dk/noid/?q=LGBT-person), drag (se:dsn.dk/noid/?q=drag) og ciskønnet (se: dsn.dk/noid/?q=ciskønnet).

pantholder

(2015) ’holder på skraldespand hvor man kan sætte flasker og dåser i stedet for at smide dem ud’.

I sommeren 2015 blev der som forsøg opsat pantholdere på 25 københavnske skraldespande, og i oktober 2015 blev det besluttet at opsætte yderligere 500 pantholdere på affaldskurve i hovedstaden inden udgangen af 2015.

Pantholder

Pantholder på københavnsk skraldespand.

phubbing

(2014, en vis øget brug i 2015) ’det at man fornærmer andre fordi man ignorerer dem til fordel for sin telefon’. Fra engelsk phubbing. Ordet er en sammentrækning af det engelske substantiv phone og verbet snub, der betyder ’ignorere’. Norsk skjermfjern.

screenshotte

( 2014, en vis øget brug i 2015) ’tage et screenshot’. Dannet til substantivet screenshot (se:dsn.dk/noid/?q=screenshot). Norsk skjermdumpe, ta en skjermdump (bokmål) og skjermdumpe, ta ein skjermdump (nynorsk).

sengepraktik

(2015) ’afprøvning af meget syge personers arbejdsevne’.

Sengepraktikken skal forebygge at syge personer kommer på førtidspension. Man kan komme i sengepraktik ned til en time om ugen, og man kan medbringe en seng så man kan hvile sig undervejs.

spyttemanden

(2015) kaldenavn til den mand der den 7. september 2015 spyttede efter flygtninge fra en motorvejsbro ved Rødby.

straksopbremsning

(2015) ’øjeblikkeligt stop for tilstrømningen af asylansøgere’. Norsk asylbrems.

udenrigsgransker

(2015) ’person der foretager et udenrigspolitisk udredningsarbejde’.

I september 2015 udpegede statsminister Lars Løkke Rasmussen juristen Peter Taksøe-Jensen til udenrigsgransker.

undulatus asperatus

(2015) ’bølgeformet, kaotisk skyformation’. Fra nylatin undulatus asperatus, hvor undulatus af undo ’at bølge’ traditionelt bruges om bølgeformede skyformationer, og asperatus af asper ’ujævn’ karakteriserer skyen. Norsk undulatus asperatus.

Den private, engelske skyobservator Gavin Pretor-Pinney iagttog og beskrev skyformationen i 2005 og navngav den. Han sendte sit forslag ind til FN-organet Verdens Meteorologiske Organisation (WMO), som nu har anbefalet at den ny type skal fremgå af den officielle liste over skyformationer, organisationens såkaldte skyatlas. Den internationale organisation Cloud Appreciation Society har officielt navngivet skytypen i 2015.

Af andre ord og udtryk der har været brugt meget i 2015, men som ikke nødvendigvis er opstået i år, kan nævnes flygtninge og migranter, kasseeftersyn, Islamisk Stat, IS, Isil, Daesh, ældremilliard, naziislamisme, venligboerne, kontanthjælpsloft, nærområde, fredsring, asylshopping, fremdriftsreform, omprioriteringsbidrag , radikalisering, flygtningestrøm, terrortrussel, værdighedsmilliard, parallelaftale, politikerlede, Gorm

Afstemning: Hvor holdbare er årets nye ord?

I år giver vi dig mulighed for at give dit bud på hvilke nye ord der vil blive i sproget fremover. Gå til afstemningen her: Dansk Sprognævns nyordsafstemning 2015.

Se også de norske og svenske nyordslister!

Den norske nyordsliste vil i løbet af december 2015 kunne ses her: http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Prisar_og_karingar/Arets-ord/

Den svenske nyordsliste vil i løbet af december 2015 kunne ses her: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistor.html