Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Maj 2022/Transskription af ukrainsk og stavning af ukrainske navne

Transskription af ukrainsk og stavning af ukrainske navne

?

Ukrainsk skrives med det kyrilliske alfabet ligesom russisk, men det er et andet sprog end russisk. Vi vil gerne stave ukrainske navne i danske tekster på en måde der viser respekt for ukrainernes sprog og kultur. Hvordan gør vi det?

!

Bynavne som Kiev/Kijev, Lvov og Kharkov er eksempler på russiske staveformer af ukrainske navne. De tilsvarende ukrainske former er Kyiv, Lviv og Kharkiv. Hvis man ønsker på dansk at skrive ukrainske navne så de afspejler den ukrainske stavemåde snarere end den traditionelle russiske, skal man transskribere (dvs. omsætte) fra ukrainsk kyrillisk, hvilket er lidt anderledes end russisk kyrillisk.

I Dansk Sprognævn har vi hidtil holdt os til de fællesnordiske transskriptionsregler fra kyrillisk som er baseret på russisk – disse regler er udgivet i 1970 og tilgængelige på sproget.dk (https://sproget.dk/raad-og-regler/ordlister/andre-ordlister/transskription-af-russisk). Ukrainsk har imidlertid nogle særlige bogstaver; her følger en anvisning på hvordan de transskriberes:

Ukrainsk kyrillisk Latinsk Bemærkninger
Г г H h I russisk omskrives Г г til G g
Ґ ґ G g Særligt ukrainsk bogstav
E e E e I russisk omskrives E e i visse kontekster til Je je
Є є Je je Særligt ukrainsk bogstav
И и Y y I russisk omskrives И и til I i
І і I i Særligt ukrainsk bogstav
Ї ї Ji ji Særligt ukrainsk bogstav

Transskriptionen af det ukrainske Київ ville ifølge ovennævnte transskriptionsliste fra 1970 kombineret med ovenstående tillæg egentlig give Kyjiv, men Kyiv er mere udbredt internationalt og har derfor formentlig fremtiden for sig. Ved at anbefale Kyiv følger vi vores norske kolleger, som i 2014 anbefalede Kyiv i Norge, jf. https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/spraknytt-2014/Spraknytt-22014/–Ukraina/.

Det er imidlertid værd at nævne at stavemåderne med y ikke i udgangspunktet afspejler en anderledes udtale på dansk af Ukraines hovedstad Kyiv. På dansk vil man formodentlig fortsætte med at udtale navnet som man plejer med to stavelser med i i første stavelse.

Derimod er der i højere grad grundlag for nye udtaler af Lviv (vs. Lvov) og Kharkiv (vs. Kharkov), eftersom vokalerne o og i er mere forskellige og der er tale om mindre kendte og mindre etablerede navne i dansk.

I Dansk Sprognævn overvejer vi om vi skal udarbejde forskellige transskriptionstabeller for de forskellige sprog der skrives med kyrillisk. Vi rådfører os med Thomas Olander, der er lektor i indoeuropæisk ved Københavns Universitet. Thomas Olander har udviklet denne hjemmeside, https://sproghistorie.dk/cyrtrans/, hvor man kan kopiere eller skrive kyrillisk tekst ind og få det ud i dansk transskription.

IEM