Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Vi arbejder også med / Tidligere projekter / Når offentlige institutioner skriver... 14.2.2019

Når offentlige institutioner skriver...

Læs her om når offentlige institutioner skriver.

I løbet af de sidste 30-40 år er der blevet iværksat en række sprogpolitiske projekter i den offentlige sektor, dvs. projekter der har haft til hensigt at regulere medarbejdernes sproglige adfærd (særligt skriftsprog) vha. bestemte midler og med bestemte mål for øje. Det er imidlertid stærkt begrænset hvad der eksisterer af undersøgelser af grundlaget, betingelserne for og effekterne af dette arbejde. Projektets overordnede formål er at bidrage til forskningen inden for dette felt. 

Projektet omfatter bl.a. temaerne skriftlig kommunikation mellem offentlige myndigheder og private borgere, organisationers sprogpolitik (forstået som systematiske forsøg på at ændre sprogbrug ved fx at få medarbejderne til at ændre den måde de skriver på), betingelser for sproglig rådgivning i det offentlige og normer for kommunikation mellem det offentlige og borgere.

Projektet omfatter tre delprojekter:

1. Sådan skriver vi – eller gør vi? – ph.d.-afhandling af Anne Kjærgaard

Ph.d.-afhandlingen, med den fulde titel "Sådan skriver vi – eller gør vi? – En undersøgelse af de tekstlige effekter af to sprogpolitiske projekter i Danmarks Domstole og Københavns Kommune og af årsagerne til projekternes gennemslagskraft", blev forsvaret i december 2010. Du kan læse et resume af afhandlingen på dansk og engelsk og finde henvisninger til artikler om projektet på listen over Anne Kjærgaards publikationer. Afhandlingen kan lånes på Det Kongelige Bibliotek

Ph.d.-projektet blev finansieret af Dansk Sprognævn, Kulturministeriet og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 

2. Forstår borgerne hvad SKAT skriver? – postdoc-projekt ved Anne Kjærgaard

Kigger man nærmere på de anvisninger for godt sprog og gode tekster som skrivende medarbejdere i det offentlige typisk præsenteres for, er de ofte stort set enslydende fra institution til institution: Blandt de typiske råd er fx at tekstens konklusion skal placeres først, sætningerne skal være kortere, og man skal undgå svære ord. Der er imidlertid ikke forsket særligt meget i hvad modtagerne, borgerne, får ud af de tekster der kommer ud af anstrengelserne. I projektet er fokus på modtageranalyser af offentlige institutioners tekster. Som eksempel er valgt SKAT – en institution der løbende arbejder på at gøre sine tekster til borgerne lettere at forstå og mere imødekommende. Formålet med projektet er, gennem en kombination af funktionelle tekstanalyser og receptionsforskning, at undersøge hvilke sproglige og tekstlige træk der betyder meget, og hvilke sproglige og tekstlige træk der betyder mindre for borgernes forståelse af tekster. Målet er også at underkaste arbejdet med at forbedre skriftlig kommunikation fra det offentlige et kritisk eftersyn. Fokuserer man på de faktorer der betyder mest for modtagernes forståelse – eller trænger kommunikationseksperternes klassiske anbefalinger til en revision?
 
Postdocprojektet begynder 1.1. 2012 og er finansieret af Kulturministeriets Forskningspulje og Dansk Sprognævn.
 

3. Skabelon- og fritekst i breve fra Arbejdsskadestyrelsen – et samarbejdsprojekt mellem Arbejdsskadestyrelsen og Anne Kjærgaard (Dansk Sprognævn)

Formålet med projektet er at undersøge forholdet mellem skabelontekst og fritekst, dvs. forholdet mellem præfabrikeret tekst i Arbejdsskadestyrelsens breve og den tekst som de skrivende medarbejdere selv producerer. Derudover er et af delmålene med projektet at udvikle konkrete redskaber der kan gøre det muligt for Arbejdsskadestyrelsen at fastholde det sproglige fokus i det daglige arbejde.
 
Udgangspunktet for projektet er at Arbejdsskadestyrelsen har gennemskrevet en stor del af styrelsens skabeloner, og spørgsmålet er om de skrivende medarbejder formår at tilpasse den tekst de selv skriver, til de nye skabeloner – og hvilke problemer de evt. måtte have i den forbindelse. 
Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik