Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Vi arbejder også med / Sprogteknologi og fagsprog / Sprogteknologisk udvalg 17.5.2018

Sprogteknologisk udvalg

Dansk Sprognævn har fået til opgave at lede det sprogteknologiske udvalg som er nedsat efter ønske fra kulturministeren. Se også udvalgets blog på sprogtek2018.dk.
Illustration: Katrine Clante. Illustration: Katrine Clante.

Kortlægning af behovet for dansk sprogteknologi

Udvalget skal med udgangspunkt i et brugerorienteret perspektiv kortlægge de nuværende og fremtidige behov for at benytte dansk og andre sprog samt sproglig viden i forhold til digitale tjenester og applikationer baseret på kunstig intelligens i centrale sektorer af samfundet.

Udvalget skal vurdere i hvilket omfang det vil være muligt at imødekomme disse behov under inddragelse af de relevante spillere i erhvervslivet, den offentlige sektor samt uddannelses- og forskningssektoren.

Kortlægning af behovet for national termbank

Udvalget skal afklare behovet og perspektiverne for en national termbank (”sprogtermbank”) og inddrage resultater fra arbejdet med dansk terminologi og danske vidensbaser samt med begrebs- og datamodellering i det fællesoffentlige digitale arkitektursamarbejde.

Samarbejde om at styrke sprogteknologi

Udvalget skal inddrage relevante resultater fra arbejdet med sprogteknologi og terminologi i andre lande, herunder EU og Norden, og pege på måder hvorpå en styrkelse af dansk sprogteknologi vil kunne gavne den enkelte borger og bidrage til at skabe vækst og effektivisering i samfundet.

Udvalgets  medlemmer

 • CTO Klaus Akselsen, MIRSK
 • Linguist, Partner, Head of Research and Innovation Esben Alfort, Ankiro ApS
 • Udviklingschef Lars Fremerey, GTS-foreningen
 • Computational Linguist Anna Katrine Jørgensen, Google
 • Sekretariatschef Jens Kellerup, Ballerup Kommune/OS2 – (Offentligt digitaliseringsfællesskab)
 • Direktør Sabine Kirchmeier, Dansk Sprognævn (formand for udvalget)
 • Direktør Jens Otto Kjærum, Dictus
 • Professor Bodil Nistrup Madsen, CBS – Copenhagen Business School
 • Seniorredaktør Sanni Nimb, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • Professor Bolette Sandford Petersen, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet
 • Forsknings- og Innovationsdirektør Anders Quitzau, IBM Research - Watson Advocate
 • Founder, Chief Visionary Officer Mads Rydahl, Unsilo
 • Kontorchef Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen
 • Chefkonsulent Carl Østergaard, Odense Kommune

Følg udvalgets arbejde

Bloggen sprogtek2018.dk er udvalgets centrale informations- og debatforum.

sprogtek2018.dk kan du bl.a. læse udvalgets kommissorium og formål.

Besøg bloggen sprogtek2018.dk.

Fakta om udvalget

 • Dansk Sprognævn er vært for udvalget.
 • Arbejdet skal være afsluttet medio 2019.

Kontakt udvalget

Direktør Sabine Kirchmeier, 26846370, sabine@dsn.dk.

 

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik