Litteratur

Friis Halling, Iben & Maria Colberg Jensen. 2014: ”Jeg er ikke banderelateret, men jeg er stadig fra kvarteret’ – sproglige identitetskonstruktioner blandt unge på Facebook”. I: Janus Spindler Møller & Lian Malai Madsen (ed.). Globalisering, sprogning og normativitet – online og offline. Københavnerstudier i tosprogethed. Bind 70. 13-46.

Heidemann Andersen, Margrethe. 2011. ”Særskrivning og sammenskrivning i dansk”. Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog 13,  Århus Universitet, 14.-15.10.2010.

Heidemann Andersen, Margrethe & Philip Diderichsen. 2011: ”Sjældne og sære sammensætninger”. I: Karoli Christensen, Tanya et al. (red.): Nydanske Sprogstudier 41. Dansk Sprognævn, 40-65. Kan læses på www.nys.dk.

Heidemann Andersen, Margrethe. 2011: 2.  ”Leksikaliserede sammensætninger – om særskrivninger og sammensætninger i moderne dansk”. I: Dansk Sprognævns konferencerapport.

Heidemann Andersen, Margrethe. 2013: ”Særskrivningsfejl blandt uetablerede sammensætninger i moderne dansk”. I: Margrethe Heidemann  Andersen, Pia Jarvad og Jørgen Nørby Jensen: Neologismer, Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5.-6. november 2013, s. 65-78.

Heidemann Andersen, Margrethe. 2015: ”Særskrivningsfejl i de nye medier og i skolen”. I: Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Dansk Sprognævns skrifter 46.

Heidemann Andersen, Margrethe. 2016. Afvigelser fra retskrivningsnormen på blog.dk – hvornår og hvorfor? (under udgivelse).

Hyttel-Sørensen, Liva & Andreas Stæhr. 2014. Normativitet som social ressource på Facebook. I: Tanya Karoli Christensen et al. (ed.). Nydanske Sprogstudier 46. Sprogbrug i de nye medier. Dansk Sprognævn. 67-102.

Jensen, Eva Skafte. 2014. Tale er tale; skrift er skrift. Om skriftsproget i de nye medier. NyS 46, 11-38.

Jensen, Eva Skafte. 2014. Va ku ha været, klumme i JP 20/11-2014

Jensen, Eva Skafte. 2015. Subjektellipse eller informationsstrukturel organisering i sms. I: Schoonderbeek, Inger & Tina Thode Hougaard (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 15, Århus, 171-188.

Jensen, Eva Skafte. 2015. Med og uden slutpunktum, klumme i JP 27/6-2015

Jensen, Eva Skafte. Under udgivelse. Se mor kun med venstre hånd. Om forvaltningen af deiksis i sms. I: Rathje, Marianne & Alexandra Holsting (red.). Sprogbrug og interaktion i de nye medier (= RASK supplement). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Jensen, Eva Skafte. Under udgivelse. Åbninger og lukninger i e-mailkorrespondance i fire sprog. Sm. m. Erling Strudsholm & Kirsten Kragh Jeppesen. Globe.

Jervelund, Anita Ågerup og Jørgen Schack (2014): Stavefejl i folkeskolens ældste klasser. Foredrag holdt på Syddansk Universitet, Odense, 21.2.2014.

Kristiansen, Anna & Marianne Rathje. 2014. «Det kommer an på hvilke stavefejl det er». Unges holdninger til stavefejl i de nye medier. I: Tanya Karoli Christensen et al. (ed.). Nydanske Sprogstudier 46. Sprogbrug i de nye medier. Dansk Sprognævn. 103-131.

Rotne, Lene. 2009. LEET /1337, reverse eller popsprog? Om unges akrobatstil på hjemmesiden Arto. I: Nyt fra Sprognævnet 2009/2. 4-9.

Stæhr, Andreas. 2014. Social media and everyday language use among Copenhagen Youth. PhD dissertation. Department of Scandinavian Studies and Linguistics. University of Copenhagen. Unpublished.

Stæhr, Andreas. Under udgivelse. Languaging and normativity on Facebook. In: Max Spotti, et al. (ed.). Language and superdiversity. Routledge.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik