Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Vi arbejder også med / Sproget i de sociale medier / Fra Facebookstil til skolestil 14.2.2019

Fra Facebookstil til skolestil

Læs her om overgangen fra facebookstil til skolestil.

Lene Rotne

Sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter er populære både i Italien og i Danmark. Det italienske sprog indeholder dog langt flere registerlag end dansk, og man kan skrive og tale på forskellige måder alt efter hvem man skriver eller taler til, og hvor man skriver eller taler.  I de italienske skoler er der derfor stort fokus på forholdet mellem skrift og tale. I mit projekt undersøger jeg om det afspejles når de italienske unge bevæger sig fra en online kontekst (Facebook) til en offline (skolestil), og om man i de danske skoler bør have det samme store fokus på forholdet mellem skrift og tale som i de italienske skoler.

Litteratur

Friis Halling, Iben & Maria Colberg Jensen. 2014: ”Jeg er ikke banderelateret, men jeg er stadig fra kvarteret’ – sproglige identitetskonstruktioner blandt unge på Facebook”. I: Janus Spindler Møller & Lian Malai Madsen (ed.). Globalisering, sprogning og normativitet – online og offline. Københavnerstudier i tosprogethed. Bind 70. 13-46.

Hyttel-Sørensen, Liva & Andreas Stæhr. 2014. Normativitet som social ressource på Facebook. I: Tanya Karoli Christensen et al. (ed.). Nydanske Sprogstudier 46. Sprogbrug i de nye medier. Dansk Sprognævn. 67-102.

Kristiansen, Anna & Marianne Rathje. 2014. «Det kommer an på hvilke stavefejl det er». Unges holdninger til stavefejl i de nye medier. I: Tanya Karoli Christensen et al. (ed.). Nydanske Sprogstudier 46. Sprogbrug i de nye medier. Dansk Sprognævn. 103-131.

Rotne, Lene. 2009. LEET /1337, reverse eller popsprog? Om unges akrobatstil på

hjemmesiden Arto. I: Nyt fra Sprognævnet 2009/2. 4-9.

Stæhr, Andreas. 2014. Social media and everyday language use among Copenhagen Youth. PhD dissertation. Department of Scandinavian Studies and Linguistics. University of Copenhagen. Unpublished.

Stæhr, Andreas. (under udgivelse). Languaging and normativity on Facebook. In: Max Spotti, et al. (ed.). Language and superdiversity. Routledge.

Westergaard, Astrid. 2015. Facebook og dannelsen af praksisfællesskaber. I: Marianne Rathje. Nye medier. Sprogbrug, data og metode. Dansk Sprognævn. 93-113.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik