Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Vi arbejder også med / Elevers stavefærdighed / Sproget i gymnasiestile 31.8.2020

Sproget i gymnasiestile

Denne side handler bl.a. om projektet "Skriftlig dansk til studentereksamen. En undersøgelse af gymnasieelevers skriftlige danskniveau".

Sprognævnet har fået et antal gymnasiestile som datamateriale, og nu er seniorforsker Jørgen Schack og postdoc Lene Rotne i gang med forskellige sproglige undersøgelser af gymnasieelevers skriftsprog.

”Skriftlig dansk til studentereksamen. En undersøgelse af gymnasieelevers skriftlige danskniveau”

I dette postdocprojekt undersøger Lene Rotne bl.a. ordvalg, sætningskonstruktion og afsender- og modtagerforhold i stilene.

Projektet fokuserer således på fejl og problemer man ikke altid kan finde en løsning på i en ordbog eller en grammatik.

Gymnasieelevers stavefærdighed

I dette projekt undersøger Jørgen Schack antallet og karakteren af retskrivningsfejl i gymnasiestilene. Projektet fokuserer på fejl man kan slå op fx i Retskrivningsordbogen og konstatere er fejl.

Vi planlægger også på et senere tidspunkt at lave undersøgelser af elevernes tegnsætning.

Datamateriale

I 2016 blev gymnasieelevernes eksamensopgaver i skriftlig dansk for første gang indsamlet elektronisk. I samarbejde med Undervisningsministeriet har Dansk Sprognævn fået adgang til en delmængde af alle stilene.

Sprognævnet opbygger et korpus af stilene, og foreløbig består korpusset af 200 danske stile fra seks forskellige gymnasier.

Behovet for en undersøgelse

Vi har iværksat projekterne fordi der mangler undersøgelser af hvordan det egentlig står til med gymnasieelevernes niveau i skriftlig dansk.

"Det at kunne formulere korrekte og forståelige sætninger er essentielt i dansk stil, og det er svært at forstå at man kan gå gennem 3 års gymnasietid uden at lære at sætte sætninger ordentligt sammen. Måske får de hjælp til daglig, hvem ved?"
(citat fra Censorrapporten 2015)

Citatet viser et eksempel på den type klager man hører over elevernes manglende sproglige færdigheder. Men før man kan afgøre hvordan det egentlig står til, er der behov for yderligere undersøgelser.

Perspektiver og relevans

Forskningsprojekterne kan bl.a. hjælpe lærere fordi de kan vise hvor eleverne har problemer, og hvad lærerne derfor kan fokusere på i undervisningen.

Postdocprojektet kan desuden belyse en række fejl i elevernes stile der ikke tidligere har været fokus på fordi det ikke er stavefejl eller tegnsætningsfejl.

Projektets resultater vil gøre lærerne i stand til at udpege fejl og problemer. Og de vil bedre kunne undervise eleverne i hvordan de kan undgå dem.

Andre forskningsprojekter som benytter stilekorpusset

I projektet "Broken Grammar and Beyond" på Københavns Universitet arbejder sprogforskere også med gymnasiestilene.

Projektet undersøger hvilke typer af grammatiske afvigelser der forekommer i gymnasiestile og andre opgaver. Projektet sammenligner således stile skrevet af elever med dansk som modersmål med opgaver skrevet af sprogskolekursister som lærer dansk som andetsprog.

Læs mere om Broken Grammar and Beyond.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik