Spring navigation over
Forside/Tilføjelser til eksisterende opslagsord 2022

Tilføjelser til eksisterende opslagsord 2022

Illustration

a|del sb., ad(e)len, i sms. adels-, fx adelsslægt, adelspatent, dog adel- i adelstand

a|del sb., ad(e)len, i sms. adels-, fx adelspatent, adelsslægt, adelstitel, dog adel- i adelstand

an|søg|ning sb., -en, -er, -erne, i sms. ansøgnings-, fx ansøgningsfrist

an|søg|ning sb., -en, -er, -erne, i sms. ansøgnings-, fx ansøgningsfrist, ansøgningsprocedure

au|tis|me sb., -n (en psykisk lidelse)

au|tis|me sb., -n

ba|ga|ge sb., -n

ba|ga|ge sb., -n, i sms. bagage-, fx bagagehylde

bar|ber sb., -en, -er, -erne (ÆLDRE herrefrisør)i sms. barber-, fx barbersalon

bar|ber sb., -en, -er, -erne, i sms. barber-, fx barberkost, barbersalon

2. be|devb., -r, bad, bedt, i sms. bede-, fx bedested; i går bad min nabo mig om hjælp

2. be|de vb., -r, bad, bedt, i sms. bede-, fx bedekrans, bedested; i går bad min nabo mig om hjælp

be|ta|ling sb., -en, -er, -erne, i sms. betalings-, fx betalingsfrist, betalingshospital

be|ta|ling sb., -en, -er, -erne, i sms. betalings-, fx betalingsfrist, betalingsmur

2. bitsb., -ten, -s, -tene (udskiftelig skruetrækkerspids)

2. bit sb., -ten, -s, -tene (udskiftelig skruetrækkerspids)i sms. bit-, fx bitpatron

bjerg sb., -et, -e, -ene, i sms. bjerg-, fx bjergby, bjergvej

bjerg sb., -et, -e, -ene, i sms. bjerg-, fx bjergby, bjergpas, bjergvej

1. bog sb., -en, bøger, bøgerne, i sms. bog-, fx bogbestand, bogsamler; føre til bogs (nedskrive i protokol e.l.); efter bogen (sådan som det bør være)

1. bog sb., -en, bøger, bøgerne, i sms. bog-, fx bogbestand, bogsamler, blå bog; føre til bogs (nedskrive i protokol e.l.); efter bogen (sådan som det bør være)

drab sb., -et, drab, -ene, i sms. drabs-, fx drabschef, drabsforsøg

drab sb., -et, drab, -ene, i sms. drabs-, fx drabschef, drabsforsøg, drabsvåben

1. drag sb. (fk.), -s, -sene (mand der optræder i kvindekostume)i sms. drag‑, fx dragkunstner

1. drag sb. (fk.), -s, -sene, i sms. drag-, fx dragkunstner

eks-; eksdronning; eksmand; eksminister

eks-; eksdronning; eksminister

el|bil sb., -en, -er, -erne

el|bil sb., -en, -er, -erne, i sms. elbil(s)-, fx elbil(s)ejer

ga|de|dreng sb., -en, -e, -ene (fræk og uopdragen person)

ga|de|dreng sb., -en, -e, -ene, i sms. gadedrenge-, fx gadedrengehop, gadedrengeløb

gen|fø|del|se sb., -n, -r, -rne (genfødsel)

gen|fød|sel sb., genfødslen, genfødsler, genfødslerne

gen|fø|del|se sb., -n, -r, -rne (genfødsel); en genfødelse af den antikke kultur

gen|fød|sel sb., genfødslen, genfødsler, genfødslerne; Jesu genfødsel; en genfødsel af den antikke kultur

HTX’er (el. htx’er) sb., -en, -e, -ne

htx’er (el. HTX’er) sb., -en, -e, -ne

HTX’er (el. htx’er) sb., -en, -e, -ne (htx-studerende)

htx’er (el. HTX’er) sb., -en, -e, -ne (htx-studerende)

hø|re|ap|pa|rat sb., -et, -er, -erne

hø|re|ap|pa|rat sb., -et, -er, -erne, i sms. høreapparat-, fx høreapparatbruger

2. i|rissb., -sen, -ser el. iris, -se(r)ne (en plante)

2. i|ris sb., -sen, -ser el. iris, -se(r)ne (en plante, en sommerfugl)

op|mærk|som adj., -t, -me; opmærksommere, opmærksomst

op|mærk|som adj., -t, -me; opmærksommere, opmærksomst; vi gør opmærksom på datoen

ord|bog sb., -en, ordbøger, ordbøgerne, i sms. ordbogs-, fx ordbogsværk

ord|bog sb., -en, ordbøger, ordbøgerne, i sms. ordbogs-, fx ordbogsværk; dansk-engelsk ordbog

pa|del|ten|nis sb., -sen (en sport som minder om både tennis og squash)

pa|del|ten|nis sb., -sen (en sportsgren som minder om både tennis og squash)

pligt|skyl|dig adj., -t, -e (som man gør af pligt); takke pligtskyldigst

pligt|skyl|dig adj., -t, -e (som man gør af pligt); takke pligtskyldigt

re|dob|le (el. reduble) vb., -r, -de, -t (i bridge)

re|dob|le (el. reduble) vb., -r, -de, -t (firdoble uddelingen af straf- og bonuspoint i bridge)

sen adj., -t, -e; for sent; i en sen alder; senere hen; sent på året

sen adj., -t, -e; for sent; i en sen alder; på det seneste; senere hen; sent på året

3. striksb. (fk. el. itk.) (strikket vare)i sms. strik-, fx striksweater

3. strik sb. (fk. el. itk.) (strikket vare)i sms. strik-, fx strikdesigner, striksweater

ud adv.; rent ud sagt; ud ad døren; ud ad vejen (jf. udad); ud af; gå ud efter mælk (jf. udefter); ud for kysten; komme ud for et uheld; ud fra; gå ud i haven (jf. udi); ud imod; ud over el. udover vandet; det går ud over el. udover dig selv; sætte sig ud over el. udover noget; ud over el. udover bestyrelsen var ingen med (jf. udover); gøre sig ud til bens; kom lige ud! (jf. ligeud)

ud adv.; rent ud sagt; ud ad døren; ud ad vejen (jf. udad); ud af; gå ud efter mælk (jf. udefter); ud for kysten; komme ud for et uheld; ud fra; gå ud over nogen; gå ud i haven (jf. udi); ud imod; ud over el. udover vandet; det går ud over el. udover dig selv; sætte sig ud over el. udover noget; ud over el. udover bestyrelsen var ingen med (jf. udover); gøre sig ud til bens; kom lige ud! (jf. ligeud)

vac|ci|ne sb., -n, -r, -rne, i sms. vaccine-, fx vaccinecenter

vac|ci|ne sb., -n, -r, -rne, i sms. vaccine-, fx vaccinecenter, vaccinepas

woke ubøj. adj. (bevidst om uretfærdighed i samfundet, bl.a. mht. racisme og sexisme)

woke ubøj. adj. (som er (overdrevet) bevidst om uretfærdighed i samfundet, bl.a. mht. racisme og sexisme)

æ|o|lisk adj.itk. d.s., -e; æolisk skala

æ|o|lisk adj.itk. d.s., -e; æolisk harpe; æolisk skala