Spring navigation over
Forside/Stillingsopslag: Formidler til Afdeling for Dansk Tegnsprog på Dansk Sprognævn

Stillingsopslag: Formidler til Afdeling for Dansk Tegnsprog på Dansk Sprognævn

Vi søger en formidler til Dansk Sprognævns afdeling for dansk tegnsprog. Du er en selvstændig og udadvendt person med stærke og dokumenterede kundskaber indenfor dansk og dansk tegnsprog, og du har mod på at yde et vigtigt bidrag til oplysningen om dansk tegnsprog, herunder til varetagelsen af Dansk Tegnsprogsråds interesser.

Stillingen er en deltidsstilling (2 dage/uge), og du vil skulle arbejde tæt sammen med afdelingens faglige leder. Dine opgaver vil blandt andet bestå i:

 • at udarbejde tekster og små videoer om dansk tegnsprog til hjemmeside og på de sociale medier
 • at besvare spørgsmål om dansk tegnsprog fra spørgere
 • at formidle afdelingens undersøgelser til myndigheder, institutioner og interessegrupper
 • at betjene Dansk Tegnsprogsråd (mødeindkaldelse, referatskrivning, osv.)
 • at samarbejde med relevante interessegrupper og institutioner
 • at arrangere små tegnsprogsrelaterede events (såvel fysisk som online).

Vi forventer at du:

 • har stærke kundskaber indenfor dansk tegnsprog
 • har stærke kundskaber indenfor dansk sprog
 • har erfaring med faglig formidling
 • er struktureret og grundig i opgavevaretagelsen
 • har en relevant uddannelse (fx som lingvist eller tegnsprogstolk).

Ansættelsesvilkår: Ansættelsen sker i henhold til ansøgerens kvalifikationer og gældende overenskomst.

Ansættelsessted: Afdeling for Dansk Tegnsprog, Dansk Sprognævn. Frem til 31.3.2021 vil ansættelsesstedet være Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 København V. Herefter vil det være i Dansk Sprognævns domicil, Adelgade 119B, 5400 Bogense. Der vil i nogen udstrækning være mulighed for hjemmearbejde.

Tiltrædelse: 1.1. 2022 eller snarest muligt derefter.

Arbejdstid: 14,8 timer per uge.

Ansøgning og samtale: Ansøgning, cv og diverse bilag skal være Dansk Sprognævn i hænde senest 28.10. 2021 kl. 10.00. Ansøgninger (mærket ”tegnsprogsformidler”) sendes til adm@dsn.dk. Samtaler gennemføres 14.11. 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Janne Boye Niemelä, enten på dansk tegnsprog via tlf.nr.: 33747415 / Skype: dansktegnsprog.dsn eller dansk (skrift) via mail: jaboni@dsn.dk.

Alle kvalificerede ansøgere, uanset personlig baggrund, opfordres til at søge stillingen.

Dansk Sprognævn er en statslig forsknings- og formidlingsinstitution under Kulturministeriet. Dansk Sprognævn blev oprettet i 1955 og har tre hovedopgaver:

 • at følge det danske sprogs udvikling, fx ved at registrere nye ord
 • at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug
 • at fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordbog.

Endvidere er Sprognævnet sekretariat for Dansk Tegnsprogsråd. Sekretariatsbetjeningen varetages af Afdeling for Dansk Tegnsprog, og arbejdet består primært i at oplyse og rådgive om dansk tegnsprog, dokumentere dansk tegnsprog og samarbejde med relevante interessegrupper og institutioner inden for tegnsprogsområdet.