Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Retskrivning / Om Retskrivningsordbogen / Løbende opdatering af RO / Nye opslagsord 2018 (182 ord) 12.2.2019

Nye opslagsord 2018 (182 ord)

Læs om nye opslagsord 2018 (182 ord).

af|ter|par|ty sb., -et, -er el. afterparties, -erne

a|io|li sb., -en, -er, -erne (hvidløgsmayonnaise)

a|kut|hjælp sb., -en

a|kut|hjæl|per sb., -en, -e, -ne

al|ler|gi|ven|lig adj., -t, -e

an|den|pri|o|ri|tet sb., -en, -er, -erne

an|falds|fri adj., -t, -e el. anfaldsfri

an|tro|po|sof sb., -fen, -fer, -ferne (tilhænger af antroposofien)

an|tro|po|so|fi sb., -en (en filosofisk-religiøs retning)

an|tro|po|so|fisk adj., itk. d.s., -e (som vedrører antroposofien)

a|vis|bud sb., -det, -e, -ene

barn|doms|erin|dring sb., -en, -er, -erne

bi|at|let sb., -en, -er, -erne (person som dyrker biatlon)

bi|at|lon sb. (fk.) (skiskydningsportsgren der består af to discipliner)

bit|coin sb., -en, -s, -ene (en digital valuta)

blues|mu|si|ker sb., -en, -e, -ne

bur|ri|to sb., -en, -er el. -s, -e(r)ne

bør|ne|fri adj., -t, -e el. børnefri; børnefri weekend

chef|træ|ner sb., -en, -e, -ne

coch|lea|im|plan|tat (el. cochlearimplantat) sb., -et, -er, -erne

coch|le|ar|im|plan|tat (el. cochleaimplantat) sb., -et, -er, -erne

CT-scan|ner (el. CT-skanner el. ct-scanner el. ct-skanner) sb., -en, -e, -ne

ct-scan|ner (el. ct-skanner el. CT-scanner el. CT-skanner) sb., -en, -e, -ne

CT-scan|ning (el. CT-skanning el. ct-scanning el. ct-skanning) sb., -en, -er, -erne

ct-scan|ning (el. ct-skanning el. CT-scanning el. CT-skanning) sb., -en, -er, -erne

CT-skan|ner (el. CT-scanner el. ct-scanner el. ct-skanner) sb., -en, -e, -ne

ct-skan|ner (el. ct-scanner el. CT-scanner el. CT-skanner) sb., -en, -e, -ne

CT-skan|ning (el. CT-scanning el. ct-scanning el. ct-skanning) sb., -en, -er, -erne

ct-skan|ning (el. ct-scanning el. CT-scanning el. CT-skanning) sb., -en, -er, -erne

cui|sine sb. (itk.); det globale cuisine

dag|til|bud sb., -detdagtilbud, -dene, i sms. dagtilbuds-, fx dagtilbudsaftale, dagtilbudschef

dan|se|glad adj., itk. d.s., -e

dan|se|part|ner sb., -en, -e, -ne

de|ak|ti|ve|ring sb., -en, -er, -erne

de|le|ven|lig adj., -t, -e; delevenlig lejlighed

de|tail|sty|re (el. detaljestyre) vb., -r, -de, -t

de|tail|sty|ring (el. detaljestyring) sb., -en

de|tal|je|sty|re (el. detailstyre) vb., -r, -de, -t

de|tal|je|sty|ring (el. detailstyring) sb., -en

dril|le|nis|se sb., -n, -r, -rne

e|ge|træs|fad sb., -et, -e, -ene; lagre vin på egetræsfade

ek|so|pla|net sb., -en, -er, -erne

e|ner|gi|af|grø|de sb., -n, -r, -rne

fa|mi|lie|ven|lig adj., -t, -e

fan|fic|tion sb. (fk.), i sms. fanfiction-, fx fanfictionhistorie

fan|fik|tion sb., -en, i sms. fanfiktion- el. fanfiktions-, fx fanfiktion(s)historie

fin|re|ven (el. finrevet el. fintreven el. fintrevet) adj., finrevetfinrevne

fin|re|vet (el. finreven el. fintreven el. fintrevet) adj., finrevne

fint|re|ven (el. finreven el. finrevet el. fintrevet) adj., fintrevetfintrevne

fint|re|vet (el. finreven el. finrevet el. fintreven) adj., fintrevne

flam|me|hæm|mer sb., -en, -e, -ne

flåt|bid sb., -detflåtbid, -dene

fod|bold|bøl|le sb., -n, -r, -rne

fod|pa|ra|de sb., -n, -r, -rne

fol|ke|mu|si|ker sb., -en, -e, -ne

for|brugs|lån sb., -etforbrugslån, -ene

for|fest sb., -en, -er, -erne

for|hånds|til|sagn sb., -etforhåndstilsagn, -ene

for|tids|men|nes|ke sb., -t, -r, -(r)ne

for|æl|dre|sam|ta|le sb., -n, -r, -rne

fransk|spro|get adj., fransksprogede

fær|dig|byg|ge vb., -r, -de, -t

fød|sels|da|to sb., -en, -er, -erne

ga|ra|ge|rock sb., -en

gen|an|sæt|te vb., -r, genansatte, genansat

gen|an|sæt|tel|se sb., -n, -r, -rne

GHz (fork. for gigahertz)

gly|kæ|misk adj., itk. d.s., -e (som vedrører blodsukkeret); glykæmisk indeks

gri|se|kød sb., -et

groft|re|ven (el. groftrevet) adj., groftrevetgroftrevne; groftrevne gulerødder

groft|re|vet (el. groftreven) adj., groftrevne; groftrevne gulerødder

grup|pe|vold|tægt sb., -en, -er, -erne

halv|dags|ar|bej|de sb., -t

hel|dags|ar|bej|de sb., -t

hi|sto|rie|for|falsk|ning sb., -en

hi|sto|rie|for|tæl|ler sb., -en, -e, -ne

hjem|trans|port sb., -en, -er, -erne

hop|pe|føl sb., -lethoppeføl, -lene

ho|ved|ar|gu|ment sb., -et, -er, -erne

ho|ved|pro|blem sb., -et, -er, -erne

hy|per|mo|bil adj., -t, -e; hypermobile led

hy|per|mo|bi|li|tet sb., -en

høj|re|ra|di|kal adj., -t, -e

høj|re|ra|di|ka|lis|me sb., -n

hånd|creme sb., -n, -r, -rne

in|der|telt sb., -et, -e, -ene

in|som|ni sb., -en (søvnløshed)

in|ter|ga|lak|tisk adj., itk. d.s., -e (som vedrører el. foregår i flere galakser)

kamp|start sb., -en, -er, -erne

kick|bok|ser sb., -en, -e, -ne

ker|ne|op|ga|ve sb., -n, -r, -rne

klo|ge|åge sb., -n, -r, -rne

la|crosse sb. (fk.) (et boldspil)

lin|gua fran|ca sb. (itk.) (sprog der bruges som kommunikationssprog mellem mennesker med forskellige modersmål(historisk) blandingssprog)

luk|sus|lej|lig|hed sb., -en, -er, -erne

lu|mum|ba sb., -en, -er, -erne (drik bestående af kakao med cognac el. rom)

lyk|ke|fø|lel|se sb., -n, -r, -rne

lys|sværd sb., -etlyssværd, -ene

lyst|læs|ning sb., -en, -er, -erne

magt|for|hold sb., -etmagtforhold, -ene

mar|gre|the|skål sb., -en, -e, -ene

mas|se|ud|ryd|del|se sb., -n, -r, -rne

me|die|li|cens sb., -en, -er, -erne

me|nings|til|ken|de|gi|vel|se sb., -n, -r, -rne

men|ne|ske|skæb|ne sb., -n, -r, -rne

me|ta|fik|tion sb., -en, -er, -erne (en litterær genre)

mi|kro|bryg sb., -getmikrobryg, -gene

mi|kro|bryg|ger sb., -en, -e, -ne

min|de|tav|le sb., -n, -r, -rne

mind|ful|ness sb. (fk.)

mind|set sb., -tet, -s el. mindset, -tene

MR-scan|ner (el. MR-skanner el. mr-scanner el. mr-skanner) sb., -en, -e, -ne

mr-scan|ner (el. mr-skanner el. MR-scanner el. MR-skanner) sb., -en, -e, -ne

MR-scan|ning (el. MR-skanning el. mr-scanning el. mr-skanning) sb., -en, -er, -erne

mr-scan|ning (el. mr-skanning el. MR-scanning el. MR-skanning) sb., -en, -er, -erne

MR-skan|ner (el. MR-scanner el. mr-scanner el. mr-skanner) sb., -en, -e, -ne

mr-skan|ner (el. mr-scanner el. MR-scanner el. MR-skanner) sb., -en, -e, -ne

MR-skan|ning (el. MR-scanning el. mr-scanning el. mr-skanning) sb., -en, -er, -erne

mr-skan|ning (el. mr-scanning el. MR-scanning el. MR-skanning) sb., -en, -er, -erne

mul|ti|hal sb., -len, -ler, -lerne

net|ud|ga|ve sb., -n, -r, -rne

nis|se|pi|ge sb., -n, -r, -rne

nog|le gan|ge; nogle gange ser jeg tv om morgenen; vi har rejst i Italien nogle gange

ny|til|trådt adj., -e; den nytiltrådte direktør

om|ko|de vb., -r, -de, -t

pa|ra|at|let sb., -en, -er, -erne

pa|ra|at|le|tik sb., -ken

pa|ra|lym|pisk adj., itk. d.s., -e; Paralympiske Lege el. paralympiske lege

par|ke|rings|for|hold sb., -etparkeringsforhold, -ene

peer|re|view sb., -et, -s el. peerreview, -ene (fagfællebedømmelse)

per|son|lig|heds|for|styr|rel|se sb., -n, -r, -rne

pop op-shop sb., -pen, -per el. -s, -pe(r)ne (jf. § 57.7.a)

pris|ud|vik|ling sb., -en, -er, -erne

quick|fix sb., -etquickfix, -ene

rek|tal adj., -t, -e (som vedrører endetarmen), i sms. rektal-, fx rektalundersøgelse

re|li|gions|so|cio|log sb., -en, -er, -erne

re|twee|te (el. retwitte) vb., -r, -de, -t

re|twit|te (el. retweete) vb., -r, -de, -t

rib|eye sb., -n, -s

ryg|ska|de sb., -n, -r, -rne

sci-fi sb. (fk.), i sms. sci-fi-, fx sci-fi-film

sin|gle|far sb., -en el. singlefaderensinglefædresinglefædrene

sin|gle|for|æl|der sb., -ensingleforældresingleforældrene

sin|gle|mor sb., -en el. singlemoderensinglemødresinglemødrene

skå|ne|job|ber sb., -en, -e, -ne

soap sb., -en, -s, -ene (langvarig, triviel tv-serie)

so|lo|ulyk|ke sb., -n, -r, -rne

spa|re|øvel|se sb., -n, -r, -rne

spar|ke|tek|nik sb., -ken, -ker, -kerne

spot on ubøj. adj. (meget rammende, præcis)

sto|ry|tel|ler sb., -en, -e el. -s, -ne

strea|ming|tje|nes|te sb., -n, -r, -rne

stu|den|ter|med|hjælp sb., -en

style|sheet sb., -et, -s, -ene

sund|heds|tjek sb., -ketsundhedstjek, -kene

su|per|food sb., -en, -s, -ene

sær|sta|tus sb., -sen

sæ|son|af|slut|ning sb., -en, -er, -erne

sæ|son|pre|mie|re sb., -n, -r, -rne

tand|im|plan|tat sb., -et, -er, -erne

tan|ke|løs|hed sb., -en

tan|ke|myl|der sb., tankemyld(e)ret

TB (fork. for terabyte)

tem|pe|ra|tur|stig|ning sb., -en, -er, -erne

ten|nis|sok sb., -ken, -ker, -kerne

ter|mi|nal|byg|ning sb., -en, -er, -erne

tids|op|fat|tel|se sb., -n, -r, -rne

tog|drift sb., -en

tolv|tom|mers ubøj. adj.

-tom|mers; tolvtommers el. 12-tommers; 55-tommers

træf|sik|ker|hed sb., -en

træ|nings|tur sb., -en, -e, -ene

tøj|for|ret|ning sb., -en, -er, -erne

up|co|ming ubøj. adj.; en upcoming kunstner

ve|lo|ci|rap|tor sb., -en, -er, -erne (en dinosaurus)

venst|re|ra|di|kal adj., -t, -e

venst|re|ra|di|ka|lis|me sb., -n

vækst|pak|ke sb., -n, -r, -rne

æb|le|rov sb., -etæblerov, -ene

åben|sin|det adj., åbensindede

års|ind|komst sb., -en, -er, -erne

Hent RO+ appen

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik