Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Om os / Organisation / Repræsentantskab / Repræsentantskabets medlemmer / Inger Schoonderbeek Hansen 28.2.2019
Inger Schoonderbeek Hansen

Inger Schoonderbeek Hansen

Repræsenterer pr. januar 2017 Danske Universiteter i Dansk Sprognævn.

Lektor i dansk sprog ved Aarhus Universitet siden 2010; ordbogsredaktør på Jysk Ordbog siden 1996.

Siden 2012 leder af Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Forskning relateret til: Praktisk leksikografi og emner relateret dertil; dansk og især jysk dialektologi; sproghistorie, især 1600-tallet; forholdet mellem skrift og tale, herunder sprognormering (historisk og geografisk set); kulturhistorie, især i Jylland.

Undervisningserfaring: sproglig variation (dialektologi, sociolingvistik, variationslingvistik mv.); sproghistorie; sprognormering; dansk grammatik; pragmatik, semantik og tekstlingvistik; danskfagets didaktik (det sproglige perspektiv).

Ledelseserfaring: Ledelse af videnskabeligt personale, dvs. personaleledelse, herunder arbejdsmiljø, afholdelse af MUS med afdelingens ansatte, forskningstilsyn, timeregnskab mv.; forestår og initierer undervisningsplanlægning og -udvikling af afdelingens 6 uddannelser; repræsentation i studienævn (medlem), lokale uddannelsesnævn (formand), instituttets ledelseskreds, dekanatets store ledelseskreds; arbejdsmiljøorganisation og husudvalg; koordinerende arbejde ifm. forskellige, ofte tværgående, undervisningsforløb; oprettelse og vedligeholdelse af afdelingens aftagerfora; afholdelse af medarbejdermøder, seminarer mv.; dannelse af netværk, fx omkring et gymnasieuddannelsesnetværk på AU, Arts.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik