Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk

Henrik Jørgensen

Henrik Jørgensen er pr. januar 2017 personligt medlem af Dansk Sprognævns repræsentantskab.

Henrik Jørgensen blev cand.mag. i dansk og tysk fra Københavns Universitet 1982. Han underviste dernæst i nogle år som timelærer ved forskellige højere læreanstalter i København, før han i 1987 blev dansk lektor ved universitetet i Wien. Fra 1993-97 var han adjunkt ved daværende Danmarks Lærerhøjskole hvorefter han blev lektor i dansk sprog ved Aarhus Universitet.

Henrik Jørgensens forskning har primært drejet sig om dansk som en del af det skandinaviske sprogmiljø. Han har fx deltaget i det store fællesskandinaviske dialektsyntaksprojekt ScanDiaSyn (2005-9). Flere af hans arbejder behandler specifikke danske grammatiske fænomener, navnlig problemfelter der angår forskellene mellem talt og skrevet sprog. På den måde er hans forskning relevant for de problemer som sproglig normering er nødt til at beskæftige sig med.

En anden side af hans forskning angår tekstsemantik. Den væsentligste del af hans indsats falder her inden for semiotisk tekstanalyse, hvor han har publiceret artikler om udsigelsens teori og analyser af enkelte tekster.

Gå til Henrik Jørgensens publikationer.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik