Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Anne Holmen

Anne Holmen

Pr. januar 2017 personligt medlem af Dansk Sprognævns repræsentantskab.

Professor og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed samt af humanioras pædagogiske center, TEACH, Københavns Universitet.

Uddannet cand.mag. 1983 og ph.d. 1989, Københavns Universitet. Afhandling om unge indvandreres dansktilegnelse.

Anne Holmen var 1987-91 ansat som seniorstipendiat ved Danmarks Lærerhøjskole, 1991-99 som lektor i fremmedsprogspædagogik ved Institut for Nordisk Filologi på Københavns Universitet, 1999-2011 professor i tosprogethed og dansk som andetsprog på Danmarks Pædagogiske Universitet og siden 2011 som professor i parallelsproglighed på Københavns Universitet.

Hendes forskning falder inden for anvendt lingvistik med særligt fokus på sprogs betydning for uddannelse og læring i flersprogede samfund. Hun har en særlig forskningsinteresse i hvordan børn, unge og voksne tilegner sig dansk som andetsprog og for uddannelsesinstitutioners håndtering af sproglige behov blandt studerende og medarbejdere. 

Kontakt: aholmen @ hum.ku.dk.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik