Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Jørn Lund

Jørn Lund

I 1980 blev jeg personligt medlem af Dansk Sprognævn, og det har jeg været lige siden; jeg har siddet i nævnets arbejdsudvalg og repræsentantskab ligesom jeg har været medlem af nævnets publikationsudvalg. I 1980 var jeg blevet professor på Danmarks Lærerhøjskole efter 12  år som undervisningsassistent, amanuensis, adjunkt og lektor på Københavns Universitet.

Sammen med Lars Brink udgav jeg i 1975 en omfattende sproghistorisk redegørelse for dansk udtale fra 1800-tallet til i dag, baseret på lydligt materiale og skriftlige vidnesbyrd: ”Dansk Rigsmål 1-2”. Dette arbejde førte til at jeg på Forskningsrådets opfordring blev leder af den redaktion som udarbejdede ”Den Store Danske Udtaleordbog”, en post Lars Brink overtog da jeg blev professor.

Faget dansk som sprog- og litteraturfag har optaget mig gennem det meste af livet; jeg har i tre årtier siddet i adskillige læseplansudvalg for grundskolen, gymnasieskolen og seminarierne, ofte som formand, og jeg har ledet Undervisningsministeriets perspektivudvalg. Jeg er formand for Aurehøj Gymnasium og medlem af Vajsenhusets kuratel.

I 1991 blev jeg opfordret til at lede redaktionen af ”Den Store Danske Encyklopædi”, blev samtidig direktør og efter nogle år medlem af Gyldendals koncerndirektion. I 2002-2011 var jeg direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som intensiverede samarbejdet med Dansk Sprognævn og tidligt satsede også på nye, digitale publikationsformer. Siden 1989 har jeg været medlem af Det Danske Akademi, i 12 år som dets sekretær

Jeg har ledet de to seneste regeringsudpegede sprogpolitiske udvalg og har omfattende erfaringer fra poster i offentlige og private virksomheder, herunder fondsbestyrelser. Jeg har været medlem af Københavns Universitets to første bestyrelser (2005-2011), indvalgt af Konsistorium.

Det nordiske sprogsamarbejde har engageret mig gennem hele mit arbejdsliv. Jeg har været og er formand for flere bilaterale fonde, sidder i Ekspertgruppen Nordens Sprogråd, Nordplus (under Nordisk Ministerråd), Letterstedtska Föreningen m.v., og jeg er medlem af Det norske Videnskapsakademi, Det Norske Akademi for Språk og Litteratur samt Vetenskapssocieteten i Lund. 

Dansk sprog er et studieobjekt og en lidenskab for mig. Jeg har forsøgt at formidle nuanceret og ajourført indsigt i emnet på alle niveauer, fra grundforskning og snævre afhandlinger til dagbladsartikler og medvirken i talrige radio- og tv-udsendelser.

Foto: Mogens Engelund
 

Tlf.: 20 14 98 58

E-post: jl efterfulgt af @skovdraget.dk.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik