Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Om os / Medarbejdere / Sabine Kirchmeier / CV Sabine Kirchmeier 31.3.2019

CV Sabine Kirchmeier

Født 03.10.1955 i Hannover, Tyskland. Dansk statsborger siden 1980. 

Uddannelse

Cand. mag. i dansk sprog og litteratur og bachelor i tysk sprog og litteratur i 1987 (Københavns Universitet). Ph.d. i lingvistik og datalingvistik i 1997 (Odense Universitet (Nu: Syddansk Universitet)), Mini MBA ledelse 2013.

Erhvervserfaring

 • Fra 1987 -1992 forsker ved EUROTRA-DK, den danske afdeling af EU's forsknings- og udviklingsprojekt i maskinoversættelse. Projektleder for udviklingen af de danske analyse- og genereringsgrammatikker og de dansk-tyske oversættelsesmoduler. Medlem af pragmatikgruppen, en central gruppe hvis medlemmer fungerede som konsulenter for forskere og programmører i de andre 8 EU-lande.
 • Ph.d.-stipendiat ved Odense Universitet 1992 - 1995.
 • Ordbogskonsulent for GAD's forlag. Konsulent for CRI A/S og Price Waterhouse Coopers i forbindelse med evalueringen af EU-programmet LINGUA.
 • Ansat ved Institut for Datalingvistik ved Handelshøjskolen i København 1995-2006. Adjunkt i 1995, lektor i 1998, institutleder 1999-2006.
 • Studieleder for Master of Language Administration (MLA) 1999-2006.
 • Medlem af forskningsministeriets arbejdsgruppe ('IT i Dansk') 2000-2002. 
 • Bedømmer for ELRA og det Norske forskningsråd siden 2001.
 • Medlem af HHE's bestyrelse (Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter) 2002-2005.
 • Medlem af Farum Byråd 2000-2006. Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2003-2006 og medlem af Plan- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe.
 • Medlem af DEA's (Dansk Erhvervsakademi) fagpanel om sprogteknologi 2004-2011. DEA.
 • Direktør for Dansk Sprognævn 2006-2019. www.dsn.dk
 • Medlem af ASTIN Arbejdsgruppen for sprogteknologi i Norden 2006-2014.
 • Medlem af bestyrelsen for EFNIL - Den Europæiske Samarbejdsorganisation for Nationale Sproginstitutter siden 2007, næstformand siden 2009.
 • Medlem af regeringens sprogudvalg 2007-2008. Rapport: Sprog til tiden.
 • EFNIL’s repræsentant i European Center for Modern Languages under Europarådet 2013-2018.
 • Medlem af Kulturministeriets styregruppe for tværgående ledelsesudvikling 2009-2015.
 • Medlem af styregruppen for det nationale infrastrukturprojekt DK-CLARIN 2009 – 2012
 • Medlem af styregruppen for FKK-projektet Semantic Processing across Domains på KU siden 2014.
 • Medlem af styregruppen for Velux-projektet DANTERMbank på CBS 2011 – 2014. 
 • Formand for ledergruppen i Netværket for Sprognævnene i Norden 2010 – 2014.
 • Leder af Nordisk Sprogkoordination under Nordisk Ministerråd 2009 – 2013. 
 • Projektleder for ELM (European Language Monitor) siden 2009. 
 • National ankerperson for EU-projektet ELRC (European Language Resource Coordination) siden 2016.
 • Medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget for Danske Taler siden 2016.
 • Formand for det sprogteknologiske udvalg nedsat af kulturministeren 2018-2019. Blog: sprogtek2018.dk

Forskningsområder

Sprogpolitik, dansk morfologi, syntaks og leksikalsk semantik, sprogteknologi, maskinoversættelse, valens og dependensgrammatik, korpuslingvistik.

Undervisning 

Kurser på bachelor-, kandidat- og masterniveau i maskinoversættelse, korpuslingvistik, natursprogsbehandling, programmering i Prolog, semantik, syntaks og morfologi, HTML- og XML-opmærkning. Ph.d.-kurser i maskinoversættelse, morfologi og korpuslingvistik. Vejledning af speciale- og ph.d.-studerende.

Foredragsvirksomhed

Foredrag om sprogpolitik i Danmark og Europa, det danske sprogs udvikling, sprogstrategi og sprogteknologi.

Projekter

Eurotra-DK (1986-1992): et transfer-baseret maskinoversættelsessystem for 9 europæiske sprog. Finansiering: EU. Rolle: Projektleder. 

OVD (Odense Valency Dictionary, 1991-1994): Odense Valensordbog. En ordbogsdatabase omfattende 4000 verber og 720 substantiver beskrevet efter den Pronominelle metode. Finansiering: Statens Humanistiske Forskningsråd og Odense Universitet. Rolle: Projektdeltager.

VIA (Visuel Interaktiv Analyse, 1994-1996 og 2003-2004): et sprog- og teorineutralt interaktivt grammatiktræningsprogram for sprogstuderende. Programmet bruges på CBS og flere gymnasier og universiteter i Danmark. Projektet har i flere omgange været finansieret af CTU (Center for Teknologistøttet Undervisning (1994-1996) og CBS Learning Lab (2003-2004)). Rolle: konceptudvikling og koordinering af systemdesign og softwareimplementering. http://www.via.id.cbs.dk/

CLE-DK (The Core Language Engine på dansk 1996-1998). Samarbejde med SRI International, Cambridge og Telia Research AB. Semiautomatisk konvertering af grammatikker og ordbøger for svensk til dansk med henblik på at skabe en dansk-engelsk-svensk version af the Spoken Language Translator (SLT) en talegrænseflade til en database med tilknyttet oversættelsesmodul. Resultater beskrevet i Rayner et al. (1997)

IGLO (Intercomprehension Germanic Languages Online, 1999-2002): Et internetbaseret undervisningsværktøj til udvikling af læseforståelse for germanske sprog. Finansiering: EU Socrates. Rolle: Lokal koordinator.http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html

ParaT (Parallel Texts, 1999-2002): Indsamling af et parallelt korpus med danske og engelske tekster inden for området økonomi. Teksterne blev stillet til rådighed af Nordea og Den Danske Bank. Undersøgelse af søge- og paralleliseringsværktøjer. Finansiering: Erhvervsfremmestyrelsen og CBS. Rolle: Projektkoordinator. Resultaterne publiceret i: Kirchmeier-Andersen (2002)

DDT (Danish Dependency Treebank, 2001-2002): Den danske dependenstræbank. Det danske Parolekorpus opmærket med dependensinformation. Finansiering: CBS. Rolle: vejleder. http://www.id.cbs.dk/~mtk/treebank/

LATER (Language Technology Erasmus Mundus Programme, 2005-2006). Promovering af datalingvistik og sprogteknologi i Europa og lande uden for Europa gennem workshops og konferencer.  Deltagere: Universität des Saarlandes, Germany, Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic, University of Malta, Malta. Finansiering: EU Erasmus Mundus. Rolle: Partner og lokal koordinator.   

SDMT (Statistical Dependency-based Machine Translation, 2004-2007): Statistisk dependensbaseret oversættelse. Opbygning af resurser som fx en parallel dansk-engelsk træbank med henblik på udvikling af maskinlæringsalgoritmer til statistisk baseret maskinoversættelse. Finansiering: SHF (Statens Humanistiske Forskningsråd). Partner: Center for Sprogteknologi. Rolle: Projektkoordinator. http://www.id.cbs.dk/sdmt/

SDMT-SMV (Statistisk dependensbaseret maskinoversættelse til små og mellemstore virksomheder, 2005-2006): Afprøvning af statistiske maskinoversættelsesalgoritmer i samarbejde med små og mellemstore virksomheder. Finansiering: Forskningsstyrelsen. Rolle: Projektleder. 

Projekter siden 2006: Se Sprognævnets hjemmeside www.dsn.dk. 

Vejledning og  bedømmelse af ph.d.-studerende

 • Bjarne Blom (bedømmelse 2002).
 • Jens Ahlmann Hansen (bedømmelse 2003).
 • Matthias Trautner Kromann: Discontinuous grammar. (Vejledning i samarbejde med Carl Vikner). Afleveret som doktordisputats, doktorgraden tildelt efteråret 2006.
 • Jakob Halskov: The phenomenon of "determinologization", om de semantiske og syntaktiske ændringer der kan opstå når ikke-professionelle bruger termer i almensproglig kommunikation 2005-2008.
 • Anne Kjærgaard: Målemetoder til sprogpolitikkers effekt 2007-2010.

Priser og udmærkelser

 • Undervisningspris, CBS 1999.
 • Excellence in continuing education, ved Xplor/EDSF (Electronic Document Science Foundation, Californien) 2002 for udviklingen af Master of Language Administration.
 • Ridder af Dannebrog 2013.
Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik