Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Om os / Medarbejdere / Pia Jarvad / Pia Jarvad - Fuld publikationsliste 28.2.2019

Pia Jarvad - Fuld publikationsliste

Under navnet Pia Riber Petersen:

1.  An Instrumental Investigation of the Danish "Stød". I: ARIPUC nr. 7. Kbh. 1973, s. 195-234.

2.  De snævre langvokaler og e-diftonger i morsingmålet. I: Danske Folkemaal nr. 20. Kbh. 1974, s. 52-55.

3.  Anmeldelser og omtaler af litteratur om sproglige emner i årsskriftet Sprog i Norden; sammen med Henrik Galberg Jacob­sen, Jørgen O. Jørgensen, Else Bojsen: Sprog i Norden 1975. Kbh. 1975, s. 85-101. Sprog i Norden 1976. Kbh. 1976, s. 87-100. Sprog i Norden 1977. Kbh. 1977, s.  72-79. Sprog i Norden 1978. Kbh. 1978, s. 58-64. Sprog i Norden 1986. Kbh. 1986, s. 58-64. Sprog i Norden 1990. Kbh. 1990, s.130-142.

4.  Bedepiger, styrkvinder og formandinder. I: At færdes i spro­get.  Dansk Sprognævns skrifter nr. 9. Kbh. 1975, s. 53-64.

5.  På gade og vej. I: Nyt fra Sprognævnet 17/1976, s. 1-4.

6.  PS. I: Nyt fra Sprognævnet 18/1977, s. 7-8.

7.  Ord avler ord. Nogle produktive sammensætningsled i dansk siden 1955. I: Sprog i Norden 1977. Kbh. 1977, s. 53-68.

8.  (med Arne Hamburger som hovedredaktør) Ny ord i dansk 1970-71. Gyldendal, Kbh. 1978. 115 s.

9.  Center i centrum. I: Mål & Mæle nr. 4. 4. årgang, 1978, s. 9-14.

10. Kønnenes sproglige ligebehandling. I: Dansk Presse nr. 10. 1978, s. 10-11.

11. Lemmatisering af nye ord. I: Compiling nr. 10. Meddelel­ses­blad fra Nordisk samarbejdsgruppe for datamaskinel sprogbe­handling. 1981, s. 20 -24.

12. Nye ord i dansk 1955-75. I: Humaniora 4 1978-80. Kbh. 1981, s. 72-78.

13. Ordbøger og edb. Rapport fra en workshop om ordbøger og edb. I: SAML nr. 8. 1981, s. 179-191.

14. New Words in Danish 1955-75. A Dictionary compiled and worked out in a traditional way and managed and typed via computer. I: Linguistica Computazionale nr. 2. Pisa 1984.

15. The microcomputer as an Editorial Tool. I: Sprog Og Menne­sker nr. 3. Nordisk for­sker­symposium om datamatunderstøt­tet leksikogra­fi. Århus 1983, s. 103-114.

16. Nye ord i dansk 1955-75.  Dansk Sprognævns skrifter nr. 11, Gyldendal, Kbh. 1984, 678 s.

17. Fra sprogets fødeafdeling. I: Forskningen og Samfundet nr. 5. 1984, s. 20-22. I let bearbejdet form trykt med titlen Er du "yt" når du kommer til Danmark? I: Danmarksposten nr. 2. 1985, s. 8-9.

18. Breakdance mv.  I: Introduktionsnummer til Nyt fra Sprog­nævnet. 1985, s. 4. Rugemødre. I: Nyt fra Sprognævnet 1985/1, s. 5-6.

19. Nye ord. I: Nyt fra Sprognævnet 1985/3, 1985/4, 1986/4 og 1987/2.

20. Ikke en kinamands chance. I: Nyt fra Sprognævnet 1986/2.

21. Om ordudvalget i den nye Retskriv­ningsordbog. I: Nyt fra Sprognævnet 1986/3, s. 20-22.

22. En stavefegl er og forbliver en stavefegl. Kronik i Børsen 26.9.1986.

23. Politikens Børneordbog. Politiken, Kbh. 1987, 288 s. - 2. oplag med enkelte rettelser 1988, 3. oplag 1989, 4. oplag 1990.

24. (sammen med Per Rasmussen) Øvehefte til Politikens Børne-ord­bog. Politiken, Kbh. 1987. 16 s.

25. Fakta. Gyldendals Etbinds Leksikon. Revision og nyskrivning af ca. 800 sprogvidenskabelige artikler. Gyldendal, Kbh. 1988.

26. Ordforrådets udvikling siden 1955. Fra kabinescooter til ellert. I: Sproget her og nu. Dansk Sprognævns skrifter nr. 14, Kbh. 1988, s. 80-91.

27. Egernerne I: Nyt fra Sprognævnet 1985/3, Afdeling for lindrende pleje. I:  Nyt fra Sprog­nævnet 1987/4.

Herefter under navnet Pia Jarvad:

28. Danskens røgt og pleje. Navne, stillinger og hilseformer. I: Daglig­liv i Danmark i vor tid. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbh. 1988, bd. 1, s. 331-340 og s. 564-574.

29. Helligånden er bagstopper. En karakteristik af 80ernes sprogbrug. I: Bogens Verden 6/1988, s. 308-11. En be­arbejdet version af denne artikel er trykt med titlen Sproget har bolden i Nyt fra Sprognævnet nr. 2/1989, s. 7-9 og Sporten som sprog­fornyer i Nordisk Kontakt 13/1989, s. 85-86.

30. Danskernes nye ordforråd. I: Dagligliv i Danmark i Vor Tid. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbh. 1989, bd. 2, s. 441-453.

31. Retskrivningsordbogen bagfra!  I: Nyt fra Sprognævnet 1989/1, Formand eller forkvinde? 1989/3 Klippotek, Aff, Åbent 1989/4, Element eller batteri? 1990/2, Armenier eller armener? 1990/3, Hvalsafari, Racisme og racist, Danekræ, Gravkøer, Jeg eller mig? 1991/1, Det nye årti, Et stykke vådt sæbe? 1991/2, Stamina 1992/1, Feta 1992/3, Ord på -hed, Hvor mange stavelser?, Paramediciner 1993/1, Faktuaer??, Klientel, Luksuriøs eller luksuøs, Vær sød at tænde for vandet 1993/2, Bæredygtige ord 1995/3.

32. Sprognævnet på edb. I: Skriften på skærmen 3. Rapport om "Møde om leksikografisk forskning og ordbogsarbejde i Danmark" Fuglsøcenteret 8.-10.6.1988, 1989, s. 49-65.

33. Fattigfirsernes nye ordforråd. I: Nyt fra Sprognævnet 1990/1, s. 2-11.

34. The Danish Language Council. I: Cahiers de Lexicologie nr. 56-57. Revue Internationale de Lexicologie et de Lexico­graphie. Actes du Colloque Franco-Danois de Lexicographie. Copenhague, 19 et 20 septembre 1988, Paris 1990, s. 141-146.

35. Hej, Jørgen. Særnummer af Nyt fra Sprognævnet, sept. 1990, s. 1-5. Uændret optryk i Nyt fra Sprognævnet 1990/4, s. 1-5.

36. Bungee-jumping. I: Avisen i Undervisningen 3/1990, s. 1 og 4. og Nye ord i dansk. Smst. 4/1990, s. 1-2.

37. Tendances Actuelles dans le Vocabulaire Danois. I: La Banque des Mots. Revue de Termino­logie Francaise. Publiée par le Conseil International de la Langue francaise. Paris 1990, s. 49-65.

38. Jabadabaduh. En anmeldelse af Brink mfl.: Den Store Danske Udtaleordbog og Molbæk Hansen: Udtaleordbog. I: Nyt fra Sprog­nævnet 1991/2, s. 3-8.

39. Politikens Lille Danske Ordbog. Politiken, Kbh. 1991, 303 s. Ordbogen er en stærkt udvidet og omarbejdet udgave af Politikens Børne­ordbog (nr. 23) med henblik på en bredere målgruppe.

40. Kulturbegrebet. I: Georg Metz, Dorte Skot-Hansen og Erik Skyum-Nielsen (red): Kulturliv - en håndbog. Munksgaards Forlag, Kbh. 1991, s. 145-147.

41. Dansk-engelsk Ordbog. Undervisning. Af Jens Axelsen. I: Leda Nyhedsbrev, 1991/6, s. 3. - Anmeldelse.

42. Politikens Forkortelsesord­bog. Af Chr. Becker-Christen­sen, Politikens Forlag, Køben­havn 1991. 307 s. I:  Leda Nyhedsbrev 1992/10, s. 5. - Anmeldelse.

43. Abeskøn, adj. I: 80 ord til Christian Lisse 12. januar 1992. Udg. af Selskab for Nordisk Filologi, 1992, s. 7-8.

44. Talepapir, staveplade og virus. I:  Nyt fra Sprognævnet 1992/4, s. 3-15.

45. Året der gik - set med en ordbogsredaktørs briller. I: Hel­singør Dagblad 20.1.1993. - Kronik.

46. Nye ord i 1992. I: Retorik Magasinet, 1993/8.

47. sammen med Anna Garde (red.): Nordiske Studier i Leksiko­gra­fi II. Rapport fra Konference om Leksiko­grafi i Norden 11.-14.maj 1993. Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksiko­grafi. Skrift nr. 2., 1994

48. Nye ord - hvorfor og hvordan? Gyldendal, Kbh. 1995. 346 s.

49. Nye ord - i prosa. I: Mål & Mæle nr. 1, 18. årgang, 1995

50. Nye ord i dansk. I: Fra tid til anden. Dansk Sprognævn i 40 år. Dansk Sprognævns skrifter 23, Gyldendal 1995, s. 161-174

51. Elastikspring og mountainbike. Nypurisme i Norden? I: Språket lever!. Festskrift till Mar­gareta Westman den 27 mars 1996. s. 117-123. Stockholm.

52. Om nye ord. Replik i Information 24.2.1996 s.m. Erik Hansen [om ordet borgerløn]

53. Kerneord og oplevelseskultur. I: Nyt fra Sprognævnet 1996/1, s. 1-9

54. Kryptosammensætninger og skabsafledninger i virkelig­heden og i ordbøgerne. I: Nordiske Studier i Leksiko­gra­fi 3. Rapport fra Konferanse om leksiko­grafi i Norden Reykjavík 7.-10.6. 1995. Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksiko­grafi. Skrift nr. 3., 1996.

55. Den danske sang. I: Samvirke nr. 9, s. 80-82, 1996

56. Vel er du Manden, men du er sku da itte helt søverin. Om ordet suveræn. I: Futuriblerne, 1996/3, s. 2-4.

57. Nye ord i dansk. I: Nordisk Kontakt, nr. 5-6, 1996, s. 107-108.

58. Politikens Lille Danske Ordbog. Politiken, 2. udgave Kbh. 1996, 360 s. Ordbogen er en revideret og udvidet udgave af nr. 39.

59. Kan dansk bruges i det moderne fagsprog?. I: Dansk som Fagsprog. Dansk Sprognævns skrifter nr. ­26. Udkommer. - Foredrag fra konferen­ce om fagsprog 26.10.1996

60. Language Policy and Attitudes in Denmark. I: Language and Cultural Hegemony. Language and Cultural Contact, nr.13, 1996. Aalborg University Press. 1997. S. 95-109.

61. Mig og anmeldelserne. I: Hermes. Journal of Linguis­tics 1997. S. 193-194.

62. Anmeldelse af  Knud Sørensen: A Dictionary of Anglicisms in Danish. Historisk-filosofiske Skrifter 18. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Munksgaard: København, 1997@. I: Hermes. Journal of Linguistics. nr. 21. Århus 1998, s. 194-98.

63. Pseudolån fra engelsk. I: Elefant - se også myg. Festskrift til Jens Axelsen. Redigeret af Anna Garde, Pia Jarvad og K.T. Thomsen. Gyldendal, 1998, s. 164-171.

64. sammen med Anna Garde og K.T. Thomsen (red.): Elefant - se også myg. Festskrift til Jens Axelsen. Gyldendal, 1998. 218 s.

65. Den engelske påvirknings art og mængde. I: Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen og Pia Jarvad, red.: Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Dansk Sprognævns skrifter 28. Gyldendals Forlag, s. 103-118. 1999.

66. sammen med Niels Davidsen-Nielsen og Erik Hansen (red.): Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Dansk Sprognævns skrifter 28. Gyldendal 1999. 152 s.

67. Æ, æ. I: Leda Nyhedsbrev 1999/27, s. 12-17. Også trykt i Nyt fra Sprognævnet 2000/1, s. 5-8 med titlen: Historien om et bogstav. Om Æ, Æ.

68. Årtusindparat? Nye ord i 1990'erne i dansk - og norsk og svensk. I: Sprog i Norden 1999, s. 51-66.

69. Ved millenniumskiftet. Nye ord og trends i det danske sprog i 1998. I: Retorikmagasinet nr. 31, marts 1999, s. 4-5.

70. Hvordan finder man de nye ord? I: Sprog & Samfund. Nyt fra Modersmål-Selskabet, nr. 2, juni 1999, s. 10-13.

71. Nye ord 1955-98. Ordbog over nye ord i dansk 1955-98. Gyldendal 1999. 1084 sider.

72. Nye ord 1955-98. Ordbog over nye ord i dansk 1955-98. I: Nyt fra Sprognævnet nr. 2, juni 1999, s. 4-7.

73. Påkørsel af en fure i en mark? I: Nyt fra Sprognævnet 1999/2, s. 8-10.

74. Fra børnehaveklasse til seniorydelse. Kronik i Prosabladet, nr. 8, august 1999, s. 14-15.

75. Nye ord 1955-1998. I: Mål & Mæle, nr. 3, november 1999, s. 5-8.

76. Ahaoplevelser og Nye Ord. En replik til anmeldelsen af Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. I: Leda Nyhedsbrev 2000/29, s. 11-12.

77. Anmeldelse af Graedler, Anne-Line og Stig Johansson: Anglisismeordboka. Engelske lånord i norsk. Universitetsforlaget. Oslo 1997. 466 s. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2000/1, s. 131-135.

78. (sammen med Anne Riber Petersen): Fra streg til samling. Om Dansk Sprognævns ordsamling og orddatabase. Dansk Sprognævns arbejdspapir nr. 1. 2000. 29 s.

79. Anmeldelse af Bergenholtz mfl.: DanskOrdbogen. Systime. Århus 1999.  I: Leda Nyhedsbrev 2000/30

80. Ahaoplevelser og Nye Ord. En replik til anmeldelsen af Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. I: Leda Nyhedsbrev 2000/29, s. 11-12. Også trykt i Danske Studier 2000.

81. Historien om et bogstav. Om Æ, æ. Nyt fra Sprognævnet 2000/1, s. 5-8.

82. Anmeldelse af Graedler, Anne-Line og Stig Johansson: Anglisismeordboka. Engelske lånord i norsk. Universitetsforlaget. Oslo 1997. 466 s. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2000/1, s. 131-135.

83. 5 artikler i rubrikken "Sprogligt set" i Universitetsavisen i foråret 2000.

84. Anmeldelse af Bergenholtz mfl.: DanskOrdbogen. Systime. Århus 1999. I: Leda Nyhedsbrev 2000/30, s. 3-8.

85. Ord fra året der gik. Kronik i Aktuelt. 2. januar 2001

86. Respekt. I: Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli 2001. Red af Henrik Galberg Jacobsen og Jørgen Schack, 2001, s. 142-144.

87. Sprogpolitik. I: Dansk Noter nr. 2, 2001, s. 18-21.

88. De flossede rande. Det juridiske sprog og almensproget på kollisionskurs. I: Sproglige åbnin­ger. E som Erik H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001, red. af Pia Jarvad m.fl. Hans Reitzels forlag 2001, s. 289-302

89. Pia Jarvad, Frans Gregersen, Lars Heltoft, Jørn Lund og Ole Togeby (red.): Sproglige åbninger. E som Erik H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001, Hans Reitzels forlag 2001, 472 sider

90. Hvor mange ord er der fra engelsk? I: Politiken 17.11.2001

91. Politikens lille danske ordbog. 3. stærkt reviderede udgave 2001, 560 sider, 2. oplag, 2004

92. Det danske sprogs status med særligt henblik på domænetab. Dansk Sprognævns skrifter nr. 32. Dansk Sprognævn 2001. 170 sider. Revideret og udgivet på Dansk Sprognævns hjemmeside 2007

93. Opkomling, stenalder, nørd og regneark - om danske afløsningsord i nyordsdannelsen og deres gennemslagskraft. I: Helge Sandøy (red.): Med “bil” i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord. Bind 1 i serien Moderne importord i språka i Norden.Novus forlag, 2003, s. 24-32

94. s.m. Jørgen Nørby Jensen og Jørgen Schack: Ny sproglitteratur 2002. Danmark. I: Sprog i Norden 2003. Årsskrift for Nordisk Sprogråd og sprognævnene i Norden. Novus Forlag 2003, s. 134-143.

95. s.m. Margrethe Heidemann Andersen, Erik Hansen og Jørgen Schack: Dansk fra skandinavismen til i dag. I: Sandøy, Helge og Østman, Jan-Ola (red.): Det främmande i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Bind 2 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus Forlag. Oslo 2004. s. 142-174.

96. ’Engelsk - eliternes nye latin?’ Anmeldelse af Dag F. Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunndet. Engelsk - elitenes nye latin?. I: Forskningspolitikk. Fagbladet for forskning og højere utdanning 2004/4. S. 23-24.

97. Funktion og roller for fagsprog, videnskabssprog og almensprog. I: Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 36, 2006. s.71-85.

98. Bevingede ord, 7. udgave. Bevingede ord er en fuldstændig omskrivning og nyrevidering af T. Vogel-Jørgensens 6. udgave 1990. Gads Forlag, Gylling 2006. 574 sider.

99. Afløsningsord i dansk. I: Udenlandske eller hjemlige ord? En undersøgelse af sprogene i Norden. (Red.: G. Kvaran). Bind 7 i serien Moderne importord i spåka i Norden. Novus forlag, 2007. s. 77-104.

100. De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter. Rapport udarbejdet som baggrundsmateriale for konferencen Engelsken og de nordiske språkene på høgskoler og universitet. En konference om parallellspråklighed. Voksenåsen 7. og 8. juni 2004. Publiceret på Dansk Sprognævns hjemmeside 2007.

101. s.m. Ida Elisabeth Mørch (red.): Klart sprog er godt sprog. Rapport fra en nordisk konference om klarsprog. Gilleleje 15.-17. november 2006. Dansk Sprognævns skrifter 38. Dansk Sprognævn, København, 2007, 135 s.

102. s.m. Helge Sandøy (red.): Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. Bind 7 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus forlag, 2008. 221 s.

103. Tilpasning af engelske ord i bøjning og udtale i de nordiske sprog. I: "Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. Bind 7 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus forlag, 2008. s. 9-26.

104. Tilpasning og ikketilpasning. Resultater. I: Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. Bind 7 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus forlag, 2008. s. 201-220.

105. s.m. Margrethe Heidemann Andersen: Tilpasning af engelske importord i dansk skriftsprog. I: Helge Omdal og Helge Sandøy (red.): Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks språksamfunn. Bind 7 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus forlag, 200 2008, s. 105-124.

106. s.m Jørgen Schack: Håndbog i klarsprog for ansatte hos Folketingets Ombudsmand. Udgivet af Folketingets Ombudsmand, 2008. 74 sider.

107. 25 års nye ord i Nyt fra Sprognævnet. I: Nyt fra Sprognævnet 2009/4, s. 2-10..

108.s.m. Jørgen Nørby Jensen: „Nye ord i 2008“. Publiceret på www.dsn.dk, 2008.

109. Afløsningsord, tilpassede ord eller importord. Hvad vinder, og hvad skal sprogrøgten satse på? Sprog i Norden 2009, 121-140

110. s. m. Jakob Halskov: Om menneskers og maskiners tilgang til excerpering af sproglige nydannelser - en diskussion og en systemevaluering". I: Nyt fra Sprognævnet 2009/4, s. 51-61.

111. s.m. Jakob Halskov: Human versus automated extraction of neologisms for lexicography – a discussion and a system evaluation”. Poster ved eLexicography in the 21st century: new challenges, new applications (eLEX2009). Louvain-la-Neuve, Belgien

112. At sidde i futtog. Kreditpakke, læseløfte og 360-graders eftersyn var blandt de nye ord og udtryk i 2009. I: Sprog og Samfund. Nyt fra Modersmål-Selskabet 28. årgang, nr. 1, 2010, s. 9

113. Søprog i almensproget. I: DFÆLbladet. Medlemsblad for Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer, nr. 103, 2010, s. 10-11

114. s.m. Jacob Halskov, Jakob: "Human og maskinel excerpering af neologismer". I: Nydanske Sprogstudier (NyS), bind 38, s. 39-68. Dansk Sprognævn, 2010.

115. Sprog i Norden 2010 ( hovedred.) Nordisk Sprogkoordination, 225 s.

116. s.m. Jakob Halskov: 'Automated extraction of neologisms for Lexicography”. I: Sylviane Granger and Magali Paquot (red.), eLexicography in the 21st Century: New Challenges, New Applications. Proceedings of eLex 2009, Cahiers du Cental, bd. 7 (2010), s. 405-410. Presses universitaires de Louvain.

117. Sprog i Norden 2011 ( hovedred.) Nordisk Sprogkoordination, 2011, 225 s.

118. Nordisk børneordbog på nettet. I: Leda-Nyt nr. 51, april 2012, s. 11-15.

119. s.m. Carl Christian Olsen: Inuit på nunatakker: Et grønlandsk ordbogsprojekt. I: Sprog i Norden 2012, i trykken

120. Både … men også. I: Nyt fra Sprognævnet, 2012/3, s. 1-5.

121. Engelskpåvirkningen af dansk. I: Dansk Sproghistorie Kapitel 14.3.4. Påvirkning fra engelsk. DSL. Udkommer. 21 manussider.

122. s.m. Torbjørg Breivik og Birgitta Lindgren: Nordisk Miniordbog på nettet. Dansk-norsk-svensk med betydninger og lyd. Udkommer

 

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik